SEB Råvarubrev 11 oktober 2016

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityHur länge stiger olja och dollar i tandem?

MARKNADEN I KORTHET

De amerikanska arbetslöshetssiffrorna blev något svagare än förväntat men ändå starka nog för att hålla liv i en relativt stor förväntan om en amerikansk räntehöjning i december. Riskaptiten har förblivit relativt god även om en viss vindkantring (?) kan förnimmas i obligationsmarknaden. I Sverige har det t.ex. resulterat i fallande fastighetsaktier. Den låga inflationen i Sverige som rapporterades tidigare på tisdagen gör att marknaden åter börjat leka med tanken på ytterligare någon räntesänkning, något som bidragit till att försvaga den svenska kronan.

Råvaror: Tendensen för oljepriset har varit fast (och vi har sannolikt någon form av golv på plats tills OPEC mötet den 30:e november) och uttalanden från Saudiarabien (”$60/fat ingen omöjlighet vid årsskiftet”) och Ryssland (”kan tänka oss inte bara en frysning utan även en begränsning”) har hjälpt till att lyfta priset ytterligare. Vi anser dock att den stigande dollarn bör utgöra ett växande motstånd för fortsatt uppgång (och det gäller även metallerna). Vad gäller metaller så bör ädelmetaller tillsammans med koppar och aluminium vara de mest sårbara. Vad gäller jordbruksprodukter så är fokus inställt på onsdagens WASDE rapport. Kaffe har åter fått ett rejält lyft vilket lyfter frågan om en avslutad korrektion.

Valuta: Dollarn har fortsatt visa styrka och vi ser ingen anledning att inte tro på att den trenden fortsätter. Den svenska kronan fortsätter att underprestera varför USD/SEK fått en knuff uppåt.

Börser: I all huvudsak fortsatt positiva signaler. Fastighetsaktier får stryk i huvudsak pga. stigande obligationsräntor (se nedan).

Räntor: Obligationsräntorna har stigit på bred front sedan förra veckan, i Europa på rykten om att ECB skulle dra ned på sina stimulanser (dvs. köp av obligationer) och i USA pga. bättre statistik vilket ökat sannolikheten för en räntehöjning i december (i skrivande stund prissätter marknaden sannolikheten till 68 %).

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Olja – fortsätter att stiga uppbackad av kommentarer från Saudiarabien och Ryssland.
 • Koppar – är den negativa triangeln klar?
 • Guldet ramlade ur sängen (och mer säljande är troligt).
 • El – dags för köparna att hämta andan?
 • USD/SEK – nya försök att lämna de senaste 18 månadernas intervall.
 • OMXS30 – brott på tredje försöket!

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $52,68/fat.Signalerna om att Ryssland skulle vara beredd att inte bara frysa sin produktion (på rekordnivå) utan även minska denna något har fått oljepriset att klättra ytterligare. Historien visar dock att överenskommelser inom OPEC sällan eller aldrig lett till att överenskommet produktionstak hållits. Överproduktionen har beräknats till cirka 5 % i snitt. Dessutom fortsätter antalet amerikanska riggar att öka och vi bör snart se upprevideringar av amerikansk produktion för 2017.

Konklusion: Än så länge visar oljan styrka, påhejad av uttalanden, men vi undrar hur länge priset kan stå emot den förväntade högre dollarkursen.

OBSERVATIONER

+ Signaler om Rysk medverkan i OPEC’s överenskommelse.
+ Kraftigt köpande av spekulanter senaste rapportperioden.
+ OPEC-överenskommelsen i Alger.
+ Situationen i Venezuela medför fortsatt fallande produktion.
+ Iransk produktion verkar ha nått en platå.
+ US naturgas är fortsatt i stark efterfrågan.
+ Stigande raffinaderimarginaler i Europa ger stöd till oljepriset.
– Fortsatt överutbud.
– Cirka 2miljoner fpd i oplanerat produktionsbortfall.
– Den spekulativa långa nettopositionen närmar sig igen toppnivåerna från i somras.
– Libyen är på gång att öka exporten.
– Iransk export (inte produktion) på 5-års högsta.
– Saudisk produktion på rekordnivå (men bör säsongsmässigt snart börja minska då behovet av luftkonditionering avtar).
– Antalet amerikanska borriggar fortsätter att öka (+7). Antalet DUC’s (drilled but uncompleted wells) på fortsatt hög nivå.
– Nigeriansk produktion har åter börjat öka. Håller vapenvilan?
– Lagren är fortsatt mycket stora men har de senaste veckorna fortsatt att falla och fallit relativt mycket.
– Säsongsmönstret talar för att pristoppen sattes i juni.
– Tekniskt är $54,12 ett viktigt motstånd.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2 ,X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

KOPPAR LME 3M

LME 3M KOPPAR, dagsgraf, $4828/ton.Är den sista delen av triangeln, våg E, på plats? Den tvekan marknaden uttryckt de senaste sju/åtta dagarna indikerar åtminstone det. Dessutom så bör den allt starkare dollarn utgöra en allt starkare motvind. Vår vy är att koppar sannolikt är den svagaste länken i industrimetaller om dollarn skulle fortsätta att stiga.

Konklusion: Även om det negativa mönstret i koppar inte kan bekräftas med minde än ett brott under D, $4582, så ser vi begynnande möjliga tecken på svaghet.

OBSERVATIONER

+ Chiles statliga gruvgigant Codelco skjuter upp kopparprojekt värda $2,25 miljarder.
+ Något bättre kinesisk industridata.
+ Kinesiska fastighetspriser fortsätter att öka vilket ger ytterligare incitament till nybyggnation.
+ Kinesiska smältverk har ökat produktionen givet punkten ovan.
+ Tekniskt måste toppen vid C, $5032, brytas för att en positiv signal ska lämnas.
– Ytterligare ett steg framåt för ett av de största guld/koppar projekten, Seabridge i Kanadensiska British Columbia.
– Kraftigt stigande kinesiska lägenhetspriser riskerar utlösa statliga åtgärder för att bromsa rallyt.
– BHP Billiton, världens största gruvbolag, lämnade ingen upplyftande läsning sin årsrapport. I närtid kommer ökat utbud att väl matcha efterfrågan och ett underskott ligger längre fram i tiden.
– Kraftigt ökad Peruansk kopparmalmsbrytning (upp ca 50 % i år) som i huvudsak skeppats till Kina (som har kapacitet att raffinera malmen).
– Kinesisk rekordexport av raffinerad koppar.
– Stora LME & SHFE lager.
– Risken för att en kinesisk fastighetsbubbla åter blåses upp.
– Tekniskt så föreligger en eventuellt mer eller mindre färdiggjord negativ triangel (ett vanligt fortsättningsmönster).

Tillgängliga certifikat:
BULL NICKEL X1, X2, & X4 S
BEAR NICKEL X2 & X4

GULD

GULD spot dagsgraf, $1262/uns.Guldet ramlade under förra tisdagen ur sängen i vad som ser ut som en stopp loss rörelse. Som vi pekat på så handlade guldet redan relativt svagt redan innan brottet blev ett faktum. Den spekulativa positioneringen har, givet den kraftiga nedgången, följaktligen minskat (och sannolikt fortsatt minska under innevarande rapportperiod). Historiskt så har denna typ av ras inte markerat bottnar utan att det finns en tendens till att det efter ett litet tag kommer en andra nedgångsfas.

Konklusion: Givet den mycket kraftiga nedgången i tisdags är det sannolikt så att uppsidan för närvarande är relativt begränsad (en del av de som inte hann sälja kommer att vilja göra så när priset korrigerar uppåt).

OBSERVATIONER

+ Efterfrågan från världens 1,6miljarder muslimer kan komma att öka dramatiskt när en Sharia-standard för guld förväntas komma på plats under hösten (november trolig månad).
+ Osäkerhet om vad dagens penningpolitik i slutändan leder till.
+ Fallande guldproduktion (produktionen toppade 2015?).
+ Statsobligationer till ett värde av mer än $11 biljoner handlas nu till negativ ränta (och resten i princip mellan 0 – 1 %).
+ Det viktiga motståndsområdet i $1400-området har ännu inte utmanats.
+ Tekniskt bör 233d mv bör vara ett bra stöd.
– Den långa nettopositioneringen bör fortsätta minska givet att de senaste köparna nu sitter på förlustpositioner.
– Guld ETF:er hade förra veckan fortsatt ett små utflöden däremot ökade innehaven i guldgruve ETF:er under onsdagens guldpris ras.
– Centralbankerna har sedan i våras successivt minskat sina inköp månad för månad.
– Rekylfasen i den negativa guld/silver-trenden ser nu att ha avslutats vilket riskerar att påverka guldpriset negativ (åtminstone relativt silver).
– Mycket tunga motstånd i $1400-området.
– Tekniskt kvarstår risken för en djupare rekyl tills $1368 bryts.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, 4, 5 & 10 S
BEAR GULD X2, X4, X5 & X10 S

EL

EL dagsgraf, €27,50/MWhUppgången i elpriserna uppvisar nu tecken på kortsiktig utmattning. Trots fortsatt stigande priser åtföljs nu nya toppar allt som oftast av en svag, dvs. låg, dagsstängning. Vissa momentumindikatorer är också i vikande så sammantaget har risken för en nedåtkorrektion ökat något. I ett lite längre perspektiv kvarstår uppåtrisker (riskerna med den franska kärnkraften och vad som ser ut som ett kallare och torrare (vilket ökar på underskottet i hydrobalansen i Norden) än normalt väderläge över större delen av Europa).

Konklusion: Även om priserna just nu ter sig kortsiktigt höga och sannolikt kommer att korrigera något så kvarstår risken för högre priser vid en kallare än normal vinter.

OBSERVATIONER

+ Hydrobalansen är i ökande grad negativ (i skrivande stund -13,5 MWh).
+ Ringhals 1 fick förra veckan sättas ned till 50 % effekt. Felsökning pågår.
+ Kraftiga uppgångar för kol, utsläppsrätter och el under sep.
+ Det torra vädret består.
+ Fransk kärnkraft (12 reaktorer) kommer att behöva en mer djupgående revision än vad som tidigare varit planerat.
+ Kina ska stänga många (upp emot 1,000) kolgruvor i år vilket stödjer det internationella kolpriset.
+ Ringhals 2 är under reparation och beräknad återstart är den första december (+/- 31dagar).
+ R3:an är under revision och beräknas att åter tas i drift den 11/12:e oktober.
+ Vattenmagasinen är bara fyllda till knappt 81 % att jämföra med drygt 90 % för ett år sedan.
+ Väderprognosen indikerar både torrare och kallare väder än genomsnittet.
+ Tekniskt uppvisar marknaden en stark trendmässighet.
– Ringhals 3 ska enligt plan kopplas in på nätet den 12:e oktober.
– Risk för att marknaden har överreagerat på problemen inom fransk kärnkraft.
– Tekniskt har ett viktigt motstånd, ekvivalenspunkten, mellan de två uppgångarna uppnåtts.

Tillgängliga certifikat:
BULL EL X2, X4 &X5 S
BEAR EL X1, X2, X4 & X5 S

USD/SEK

USD/SEK, månadsgraf, 8,7335.Den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken blev något svagare än förväntat men var ändå på den starka planhalvan. Förväntansbilden för en räntehöjning i USA i december är i skrivande stund 68 %. Kronan har fortsatt att försvagas vilket ligger väl i linje med säsongsmässigheten (kronan har en stark tendens att försvagas under oktober och november) dessutom får den senaste svenska inflationsstatistiken marknaden att fundera på ytterligare stimulanser från Riksbanken.

Konklusion: Vi bibehåller följaktligen vår sedan tidigare positiva vy för dollarn och negativa på kronan.

OBSERVATIONER

+ Svensk inflation lägre än förväntat vilket ökar sannolikheten för att Riksbanken sänker räntan ytterligare.
+ Säsongsmönstret är positivt med stigande dollar okt./nov.de senaste fem åren.
+ Räntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka.
+ Svensk ekonomi har börjat sakta in.
+ Dollarcykeln (åtta årscykeln sedan 1970-talet) pekar på en ny topp under 2017.
+ Båda presidentkandidaterna är mer protektionistiska än tidigare. USA (och dollarn) klarar den miljön bättre.
+ Den spekulativa långa nettopositioneringen för dollarindex minskade förra veckan (både korta och långa kontrakt ökade). Dock är marknaden väldigt lång dollar/kort andra valutor på aggregerad nivå.
+ EUR/SEK har nu brutit upp ur sitt konsolideringsintervall.
+ Tekniskt så är konsolideringen ett fortsättningsmönster talandes för en fortsättning av den tidigare uppåttrenden.
– Att FED gång efter annan har skjutit upp räntehöjningarna.
– FED vill inte ha en allt för stark dollar pga. deflationsimpulsen av en starkare dollar.
– Osäkerhet om presidentvalet.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

OMXS30 (RENT TEKNISK UTBLICK)

OMXS30 indexgraf, 1455.Så tredje gången gillt blev resultatet av försöken att bryta uppåt och veckan slutade på nytt årshögsta för veckostängningar. Utvecklingen är positiv och pekar därför sannolikt mot ytterligare styrka.

Konklusion: Förra veckans veckostängning (högsta sedan december 2015) är en positiv utveckling.

OBSERVATIONER

+ Både vecko, månads och kvartalsgraferna har nu stängt över 1432 vilket är positivt.
+ 55d medelvärdet har ett flertal gånger testats och hållit stånd.
+ Priset ligger över både 55 och 233d mv.
+ Priset har brutit mönstret av fallande toppar.
+ Priset har brutit upp över 2015 års topplinje.
+ 55d mv har en positiv lutning.
+ Ett gyllene kors på plats (55d mv korsar upp över 233d mv).
+ Långsiktig dubbelbotten vid 1240/46 stödet.
– Starka motstånd vid 1483.
– Momentum är inte speciellt starkt.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5 S
BEAR OMX X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling commodities 2016

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top