SHB Råvarukommentar 12 maj 2016

Brand och ny oljeminister i fokus

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenOlja

Oljemarknaden började veckan norrut när branden i Kanada tvingade halva Kanadas oljeproduktion att tillfälligt stänga produktionen. Senare under veckan kom situationen under kontroll och producenterna förbereder sig nu för återuppstart. Ytterligare utbudsstörningar i Nigeria har dock fortsatt ge stöd åt oljepriset när Shell och Chevron evakuerar personal från Nigeria sedan säkerheten inte kan garanteras. Oljan fick extra draghjälp av en oväntad lagernedgång i veckans statistik från USA. För första gången på sex veckor, föll lagren samtidigt som produktionen i skifferfälten fortsatte ner, oljan steg med över 4% på det beskedet.

Saudiarabien byter ut sin trotjänare till oljeminister, Ali al-Naimi efter 21 år på sin post. Ny oljeminister blev det statliga oljebolagets ordförande och tidigare hälsoministern al-Falih. Mohammed bin Salman har stigit fram som den nya starka kraften i Saudiarabien och al-Falih står honom nära. Rockaden tyder på att oljepolitiken kommer styras hårdare från kungahuset framöver, medan al-Naimi agerade självständigt.

Basmetaller

Under veckan har det varit en stor råvarukonferens i Miami och budskapet för basmetaller har varit positivt. Glencore har stängt ner produktion, såsom annonserats tidigare, och tror på en stark utveckling för zinkmarknaden. Chiles kopparproducent, Codelco förväntar sig att kopparpriserna kommer upp mot slutet av året när kapade investeringsbudgetar accelererar rebalanseringen av marknaden. Basmetaller började dock veckan svagt efter svag metallimportdata från Kina i helgens handelsdata. Det var ytterligare ett tecken på att återhämtningen i Kina inte motsvarar årets uppgång i metallpriser och en generell oro för Kinas efterfrågan spred sig. Nickel föll mest med 5% och alla basmetaller stängde ner i sällskap av järnmalm på minus 5,7%. Senare dämpades oron något när inflationen kom in i linje med förväntan.

Tidigare idéer på teknisk analys

Zink

Zink var återigen nästan uppe vid vårt mål på 1960, den handlade vid 1955 den 29 april. Då vi därefter fick en rekyl tillbaka ner som skapat en botten som ser signifikant ut så höjer vi återigen stoppen, från 1790 till 1825. Då vi tycker att strukturen på rörelserna i zink fortfarande ser ut som om den befinner sig i en upptrend föreslår vi att man istället för att stänga hela positionen vid 1960 istället tar vinst på halva positionen och behåller resten för att se om vi den här gången kan se zink bryta upp över det motstånd som etablerats kring 1960.

Ris

Ris har fortsatt uppåt och handlas nu kring 11,25. Vi gör inga förändringar av vår strategi utan behåller målet kring 13,60 och stoppen vid 9,70.

Socker

Socker har sedan förra uppdateringen handlats mellan 15,50 och 16,90 och ligger nu kring 16,70. Det ser ut som om vi kan få ett tredje försök att bryta över det motstånd som etablerats kring dessa toppnivåer. Vi behåller därför vårt mål kring 18, men flyttar upp stoppen lite för att låsa in en del vinst om inte socker skulle orka bryta igenom motståndet. Vi väljer nivån 14,75 där socker i en tidigare rekyl tvärvände upp.

Kakao

I förra uppdateringen letade vi säljläge av kakao vid 3250-nivån. Kakao orkade inte riktigt upp till dessa nivåer utan vände ner från 3225 och handlar nu på 3045. Även om vårt resonemang från förra uppdateringen om att vi skulle se en större rörelse ner i kakao visa sig vara korrekt så skulle förstås den senaste nedgången kunna vara bara en rekyl, och därmed 3250 fortfarande i spel. Vi tycker dock att nedgången är så pass stor att vi väljer att se det hela som att den förmodade större nedgången till 2600 har startat. Vi väljer att flytta ner den föreslagna stoppen till strax över toppen, till 3230.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top