SEB Råvarubrev 10 maj 2016

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityDyrare dollar – billigare metaller.

MARKNADEN I KORTHET

Även om marknaderna varit lite slagiga på sistone så fortsätter riskaptiten mätt i mått av St. Louis Federal Reserve finansstressindex att öka. Förra veckans viktigaste utveckling var troligtvis att vi nu antagligen sett botten i dollarkorrektionen. Detta faktum (om det visar sig sant) kommer också att sätta förnyad press på framför allt metaller.

Råvaror: Oljeprisuppgången fortsätter att visa svaghet och förra veckan föll den långa nettopositioneringen för första gången på två månader. Metaller är också på defensiven och vi förväntar oss mer av detsamma. Guld och silver korrigerar också lägre vilket såsmåningom kommer att leda oss till det sedan ett tag utmålade köpområdet. I Shanghai pågår världskonferensen för aluminiumintressenter (9-11 maj). Bl.a. en svag kafferapport från Vietnam har åter satt fart på priset. Riset råkade ut för en kortsiktig och brutal prisnedgång tidigt Asientid måndag morgon (felprissättning?). Vi ligger kvar långa så länge vi är kvar över $10,70/cwt. Även de tidigare så haussade sojabönorna visar nu tecken på mättnad. WASDE rapporten som kommer tisdag kväll har föranlett framför allt försäljningar av majs då statistiken förväntas visa på nya rekordnivåer av lagerhållen majs.

Valuta: Dollarn gjorde förra veckan en strålande comeback och om vårt antagande är rätt så har vi nu påbörjat en ny förstärkningsfas. Det som gör dollarvändningen så trolig är framför allt med den bredd som vändningen skedde. Den svenska kronan försvagades också vilket gör att USD/SEK steg med extra hävstång (starkare dollar och svagare krona).

Börser: Överlag slagit i pisten men med en positiv underton. S&P500 konsoliderar nära tidigare toppar, DAX ligger på sitt 55dagars mv-stöd, Nikkei225 och OMXS30 har möjliga korrektionsbottnar på plats.

Räntor: Långa räntor har efter den kraftiga uppgången (gäller framför allt Europa) faller tillbaka.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Brentoljan har efter att nått kanaltaket påbörjat en välbehövlig korrektion.
 • Elpriset (Kv3 2016) har klättrat ytterligare sedan förra veckan.
 • Guld och silver korrigerar lägre och även relationen guld/silver är nu i en korrektionsfas.
 • Dollarn nådde förra veckan äntligen vad som ser ut att vara ett golv.
 • Koppar har åter stötts ned från sitt 233d mv och fortsatt nedgång förväntas.
 • Ett majspris över USc390 verkar fungera som en magnet på amerikanska majsbönder som gång efter annan aggressivt säljer av från sina stora lager.

VECKANS NYA REKOMMENDATIONER

Rekommenderade råvaror

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, augustikontraktet, dagsgraf, dollar per fat. ($44,70/fat)Om den lilla uppgång vi sett (som i skrivande stund inte ens verkar orka hålla sig kvar över $46/fat) är allt som den lägre produktionen av oljesand i Kanada (pga. den gigantiska skogsbranden) och bytet av oljeminister i Saudiarabien utlöst då bör nog oljepriset vara nära ett brott på nedsidan. Brottet av stödet vid $44,63/44,58 (där de senaste veckornas rekylförsök slagits tillbaka) bör åtminstone pressa ned priset mot 55dagars medelvärdet alternativt kanalbotten. Så givet den mycket svaga reaktionen på de senaste dagarnas oljenyheter bibehåller vi vår BEAR OLJA X2 S rekommendation från förra veckan (ta vinst vid $43.20).

OBSERVATIONER

 • Den jättelika skogsbranden i Canadas oljesandsområde leder till ett visst produktionstapp men antagligen bara kortvarigt.
 • Bytet av oljeminister i Saudiarabien bör inte ge någon märkbar effekt (den nya är sedan tidigare styrelseordf. i Aramco) men är ändå på marginalen en osäkerhetsfaktor.
 • Risken för produktionsstörningar i Venezuela kvarstår.
 • Antalet riggar föll förra veckan med ytterligare 4stycken (till 328 stycken).
 • Den amerikanska produktionen fortsätter att falla.
 • Lagren är fortsatt mycket stora.
 • Både den långa Brent och CFTC-positioneringen föll förra veckan för första gången sedan i början av mars (vinsthemtagningar?). Dessutom minskade de långa positionerna och de korta ökade betydligt mer.
 • Det historiska säsongsmönstret pekar mot en pristopp under vår – tidig sommar.

REKOMMENDATION

 • BEAR OLJA X2 S

EL

NOMX Nordic Base Q3-16 (€20,30)Elpriset har nu även nått vårt sekundära mål, €20,66, varför vi ånyo ser en förhöjd risk för en korrektion lägre. Med olja, utsläppsrätter och kolpriser alla i utförsbacke så ökar naturligtvis också sannolikheten för lägre elpriser.

OBSERVATIONER

 • Ringhals 2 har varit under renovering ett bra tag (förväntas åter i drift i mitten av september) däremot är nu också R1 ur drift för revision och beräknas åter vara i drift den 4:e juni.
 • Oskarshamn 1, revison beräknas avslutad 15:e maj.
 • Priset har nu nått ett sekundärt prismål, €20,66.
 • Vattenmagasinen har sedan förra veckan fortsatt att minska och har nu en fyllnadsgrad på 33,8%. Fyllnadsgraden bör minska ytterligare något men då inflödet från avsmältningen nu ökar snabbt bör vi snart nå botten för fyllnadsgraden.
 • Underskottet i hydrobalansen förväntas öka något och Sverige står fortfarande för majoriteten av underskottet.
 • Det torra vädret ser ut att hålla i sig ytterligare några dagar
 • Temperaturen ligger klart över (6-7 grader) medelvärdet för innevarande period men förväntas att mer eller mindre normaliseras inom ett par dagar.
 • Väderprognosen för de kommande 10 dagarna betecknas som relativt osäker.
 • Priset på CO2 utsläppsrätter har fortsatt att falla och priset är nu ned mer än 50 % av årets uppgång.
 • Kanaltaket och 233-dagars medelvärde det primära stödet vid en eventuell prisnedgång.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation.

GULD

GULD spot $/uns dagsgraf ($1267/uns)Med dollarkorrektionen antagligen färdig givet förra veckans comeback så har risken för en guldkorrektion ökat ytterligare. Vi fortsätter därför vårt (hittills fruktlösa) sökande efter en djupare korrektion. Givet den fortsatta uppbyggnaden av den långa spekulativa nettopositioneringen (nu den största på decennier) så riskerar korrektionen, när den väl kommer, att bli brutal. Även om nya toppar ännu inte kan uteslutas så rekommenderar vi att utnyttja sådana till att ta vinst på långa positioner.

OBSERVATIONER

 • GULD/SILVER förhållandet har nu börjat rekylera högre vilket i det korta perspektivet gynnar guld på silvrets bekostnad.
 • Dollarnedgången bör nu ha kommit till vägs ände och ytterligare uppgång bör lägga locket på guldrallyt.
 • Nya guldgruvor är på gång t.ex. El-Limon i Mexico som förväntas tillföra 369k uns/år när driften når full kapacitet.
 • Flödet in i guldrelaterade aktier fortsätter (många prognoser är fortsatt positiva till guldet). Flödet i börshandlade fonder (ETF) vände åter till svagt positivt.
 • Det höga spotpriset borde nu börja attrahera privatsäljande i länder som t.ex. Turkiet (guld i TRY-termer är ju mycket högt givet både guldprisets uppgång likväl som den turkiska lirans nedgång) (guld, framför allt smyckesköpandet förväntas också backa rejält i Arabstaterna i år).
 • CoT (Commitment of Traders) rapporten visade att köparna även förra veckan fortsatte att addera till den redan långa positioneringen och den långa nettopositioneringen är nu den största sedan decennier tillbaka.
 • Den långa CoT positioneringen är en växande riskfaktor.
 • Tekniskt så noterar vi 1) triangeln som ofta är den sista konsolideringen i en stigningsfas och 2) den negativa divergensen dvs. högre toppar i pris, fallande toppar i MACD-indikatorn vilket är ett vanligt toppmönster.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation (BULL GULD X2 S någonstans under $1200).

SILVER

SILVER dagsgraf ($17,10/uns)Givet att vi nu korrigerar högre i guld/silver relationen (sälj guld och köp silver igen vid cirka 76 uns silver per uns guld) samtidigt som vi har en möjlig dollarbotten på plats bör silverpriset nu söka sig nedåt. Vi noterar också en generell svaghet i metallsektorn. Långsiktigt så är vi fortsatt mycket positiva till silver men vi tror att vi kan hitta bättre nivåer att köpa på.

OBSERVATIONER

 • Silverproduktionen beräknas minska med upp till 5 % i år, den första nedgången sedan 2011.
 • Givet de låga metallpriserna generellt så kommer få gruvor att öppnas/prospekteras kommande år och eftersom silver ofta är en biprodukt till annan gruvbrytning bör utbudet fortsätta att minska.
 • Förvaltare och ETF:er är redan mycket långa (CoT visar på en historiskt lång nettopositionering som dock minskade något förra veckan).
 • Guld/silver förhållandet talar för fortsatt större prisstegring för silver jämfört med guld på lite sikt. Kortsiktigt så pekar rekylen på en kortar tid av underutveckling av silver vs. guld.
 • Marknaden fortsätter att tappa kraft och en toppformation (huvud – skuldra) har nu skapats.
 • Tekniskt så söker vi en nedgång mot $16,75 området.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation (BULL SILVER X4 S efter nedåtrekyl).

KOPPAR

LME 3M KOPPAR dagsgraf ($4710/t)Vår säljrekommendation från den 26/4 har efter lite initial tvekan börjat utveckla sig enligt plan. Det finns flera olika anledningar till utvecklingen men de främsta är de kinesiska myndigheternas försök till att stävja allt för vidlyftiga spekulationer samt den kraftiga lageruppbyggnad som tidigare i år ägt rum.

OBSERVATIONER

 • De kinesiska åtgärderna (marginalkrav, prishöjningar m.m.) för att slå ned på vad man kallar ”överspekulation” verkar ha fått önskad effekt.
 • Rio Tinto har efter viss vånda tagit ett beslut att investera $5,3mdr i en utbyggnad av Oyu Tolgoi-gruvan i Mongoliet. Beslutet visar på en förhoppning om en mer långsiktig uppgång av kopparpriset då produktionsökningen bör komma igång 2020.
 • Lagren hos LME ökade förra veckan med 575 ton.
 • Den kinesiska importen i april sjönk till 450 ton från 570 ton under mars.
 • Arbitraget att köpa LME koppar och sälja den i Shanghai har minskade förra veckan till $89,02/t.
 • Tekniskt ser bortstötningen från 233d medelvärdet väldigt negativt ut (precis som vid de senaste rekyltopparna) vilket föranleder oss att hålla kvar vid vår negativa rekommendation.
 • Ta vinst vid $4595/t.

REKOMMENDATION

 • BEAR KOPPAR X4 S

USD/SEK

USD/SEK, dagsgraf, (8,1435)Den vändning som vi förra veckan sökte runt 7,89 ser nu ut att ha materialiserats varför vi tar den medelsiktigt långa position (BULL USDSEK X4 S) vi rekommenderade. Bortstötningen från botten på den mer än årslånga konsolideringen ser mycket lovande ut. USD/SEK för också en extra skjuts då vi förväntar oss att EUR/USD fortsätter att försvagas likväl som EUR/SEK borde fortsätta ytterligare en bit högre. Den som har lite tålamod kan prova att vänta på en mindre rekyl ned mot 8,10 innan nästa uppgångsfas beräknas starta.

OBSERVATIONER

 • Riksbanken fortsätter att varna för en ytterligare åtgärder (valutainterventioner?) om kronan förstärks för mycket för fort.
 • Troligtvis en ökad ränteskillnad då FED förväntas fortsätta att höja sin styrränta långt tidigare än Riksbanken (som enligt SEB ska göra en första höjning (dvs. minska den negativa räntan) i februari 2017).
 • EUR/USD har också kommit under press då vi nu har flera uppseglande Europaproblem (migrationsavtalet mellan EU och Turkiet under press, ny oro i Grekland och den Brittiska folkomröstningen (Brexit).
 • Förra veckan blev en mycket bred dollaruppgång vilket ger en högre sannolikhet för att vi nu passerat rekylbotten.
 • Mycket trolig dubbelbotten i KIX index (konjunkturinstitutets handelsvägda kronindex som används av Riksbanken) med kronan försvagad mot ett flertal valutor.
 • Marknadens positionering i USD (CoT report) visar att den aggregerade långa nettopositionen kraftigt har krympt under våren varför det inte förligger några hinder i form av överpositionering för att åter gå lång dollar.
 • Tekniskt sett så har vi nu en skolboksvändning på plats!

REKOMMENDATION

 • BULL USDSEK X4 S

AKTUELLA REKOMMENDATIONER

Bra commodity-investeringar

Koppar bör stoppas ut om priset på underliggande (koppar 3m LME) stiger över $4875/t.
Majs trots risken med WASDE rapporten anser vi att den underliggande köpsignalen fortfarande är giltig.
Ris bör hålla sig kvar ovanför den tidigare fallande kanalen för att förra veckans köpsignal ska fortsatt gälla, vilket vi också tror att vi kommer att göra.

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top