SEB Råvarubrev 17 maj 2016

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityDet mesta pekar mot en fortsatt god riskaptit.

MARKNADEN I KORTHET

Kortsiktig volatilitet och osäkerhet men under ytan fortsatt positiv utveckling. Långa räntor vände åter upp i slutet av förra veckan, råvaror fortsatte generellt att stiga, börserna ser ut att ligga i positiva konsolideringar och dollarn är åter i stigande. Nya kinesiska stimulanser också bör ge mer medvind för riskaptiten likaså de senaste opinionsundersökningarna i Storbritannien som allt mer pekar mot att det blir ett nej till Brexit.

Råvaror: Oljeprisuppgången fortsatte även förra veckan och vi närmar oss nu taket i 2016 års stigande kanal. Koppar nådde sitt ideal korrektionsmål. Jordbruksprodukter (kaffe, ris, majs, vete m.fl.) har haft en mycket stark vecka. Ädelmetaller handlas fortsatt med en fast underton men också med väldigt stora långa nettopositioner.

Valuta: Dollarn har fortsatt att stärkas och förväntas att fortsätta göra så. Den svenska kronan försvagades påtagligt under förra veckan (Konjunkturinstitutets KIX index) och frågan är om vi nu passerat en vändningspunkt.

Börser: Överlag positiva konsolideringar. MSCI världsindex ser redo ut att snart fortsätta upp och MSCI tillväxtmarknader är möjligtvis i slutfasen av en bottenformation.

Räntor: Långa bör i en positivare miljö fortsätta den uppgång som påbörjades i slutet av förra veckan.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Brentoljans korrektion avslutades något i förtid, nya toppar är följaktligen på väg.
 • Elpriset (Kv3 2016) är oförändrat sedan förra veckan.
 • Guld och silver fortsätter att konsolidera.
 • Dollarn har fortsatt att uppvisa styrka.
 • Kaffe har brutit högre, framför allt pga. täckandet av korta terminspositioner.
 • Koppar har utlöst vår vinsthemtagning och vi svänger nu 180 grader och går långa.
 • Majspriset är åter över USc390. Beteendet är fortsatt positivt.
 • Ris har fortsatt och bör fortsätta att stiga ytterligare. Ta vinst vid 12,30.

VECKANS NYA REKOMMENDATIONER

Bra commodity-investeringar

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, augustikontraktet, dagsgraf, dollar per fat. ($49,72/fat)Vi missade förra veckan med en liten marginal, 70cent, vårt mål för att ta vinst på BEAR OLJA X2 S. Den efterföljande prisutvecklingen är fortsatt positiv och nya toppar är också mycket troliga innan nästa korrektionsförsök bör komma. Den mest basala trenddefinitionen, högre bottnar och högre toppar är också kvar på plats. Dessutom har marknaden drabbats av flera produktionsstörningar den senaste tiden (skogsbranden i Canada, attacker på pipelines i Nigerdeltat (vilket har pressat den nigerianska produktionen till den lägsta på decennier)) vilket hjälpt till att hålla efterfrågan uppe.

Vår rekommendation, BEAR OLJA X2 S, har inte utvecklats som tänkt varför vi stänger den (-7,9 %).

OBSERVATIONER

 • Produktionen i Canada efter skogsbranden kommer så sakteliga tillbaka, men det kommer att ta ett tag att komma upp i full kapacitet igen.
 • Nigeriansk produktion är ned efter attackerna i Nigerdeltat och evakueringarna av flera produktionsanläggningar.
 • Risken för produktionsstörningar i Venezuela har ökat då risken för en statskollaps fortsätter att stiga.
 • Saudiarabien, Bahrain och Oman nedgraderades i helgen av Moodys givet det låga oljepriset och därav stora budgetunderskott (vilket ju är incitament nog att hålla produktionen uppe).
 • Goldman Sachs (som varit ultranegativa) nya högreoljeprisprognos (kort inte långsiktigt) gav marknaden en knuff norrut på måndagsmorgonen.
 • Antalet riggar har fortsatt att falla och är nu nere på 318 stycken (när triggar oljeprisuppgången en vändning i riggmarknaden?).
 • Den amerikanska och kinesiska produktion fortsätter att falla.
 • Lagren är fortsatt mycket stora men föll oväntat förra veckan.
 • Den långa spekulativa Brentpositioneringen har fallit för andra veckan på raken.
 • Det historiska säsongsmönstret pekar mot en pristopp under vår – tidig sommar.
 • Tekniskt bör man vara försiktig i kanaltoppen.

REKOMMENDATION

 • BEAR OLJA X2 S

EL

NOMX Nordic Base Q3-16 (€20,50)Elpriset är mer eller oförändrat sedan förra veckan dock med en viss svaghet i trenden vilket vi ser som en något förhöjd korrektionsrisk.

OBSERVATIONER

 • Ringhals 2 har varit under renovering ett bra tag (förväntas åter i drift i mitten av september) däremot är nu också R1 ur drift för revision och beräknas åter vara i drift den 4:e juni.
 • Oskarshamn 1, den beräknade återstarten (15 maj) har blivit försenad med cirka en vecka.
 • Priset har mött ett sekundärt prismål, €20,66.
 • Vattenmagasinen har nu troligtvis passerat sin lägstanivå för denna gång då vi sedan förra veckan sett en allt större tillrinning och en ökning av fyllnadsgraden från 33,8% till 35,40%.
 • Underskottet i hydrobalansen förväntas fortsatt att öka något och Sverige står fortfarande för majoriteten av underskottet.
 • Vi förväntar oss ett relativt torrt väder fram till början av nästa vecka så prognosen pekar mot ökad nederbörd.
 • Temperaturen ligger för närvarande något under medelvärdet för tiden på året men förväntas dra sig upp mot normalt under prognosperioden.
 • Väderprognosen betecknas som osäker.
 • Prisnedgången på CO2 utsläppsrätter verkar ha bottnat och ett något högre pris bör kunna ses under kommande vecka.
 • Kanaltaket och 233-dagars medelvärde det primära stödet vid en eventuell prisnedgång.
 • Tekniskt så ser vi nu en viss svaghet i trenden varför en sättning ned mot €19 ser relativt trolig ut.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation.

GULD

GULD spot $/uns dagsgraf ($1276/uns)Trots den starkare dollarn, ökad riskaptit och en rekordlång marknad så vägrar korrektionen att infinna sig. Den långa positioneringen har fortsatt att växa, både i form av terminskontrakt och andelar i ETF:er, vilket fortfarande är en oroande faktor. Dock så pekar det mesta av det mer kortsiktiga beteendet mot att vi eventuellt bör räkna hem en ny topp i denna sekvens innan vinsthemtagningarna bör dyka upp.

OBSERVATIONER

 • GULD/SILVER förhållandet har nu börjat rekylera högre vilket i det korta perspektivet gynnar guld på silvrets bekostnad.
  • Dollarnedgången har ännu inte haft någon inverkan på guldpriset.
  • Nya guldgruvor är på gång t.ex. El-Limon i Mexico som förväntas tillföra 369k uns/år när driften når full kapacitet.
  • Flödet in i guldrelaterade aktier fortsätter (många prognoser är fortsatt positiva till guldet). Flödet i börshandlade fonder (ETF) var fortsatt positivt.
  • Det höga spotpriset borde nu börja attrahera privatsäljande i länder som t.ex. Turkiet (guld i TRY-termer är ju mycket högt givet både guldprisets uppgång likväl som den turkiska lirans nedgång) (guld, framför allt smyckesköpandet förväntas också backa rejält i Arabstaterna i år).
  • CoT (Commitment of Traders) rapporten visade att köparna även förra veckan fortsatte att addera till den redan långa positioneringen och den långa nettopositioneringen är nu den största sedan decennier tillbaka.
  • Den långa CoT positioneringen är en växande riskfaktor.
  • Tekniskt så noterar den fortsatt negativa divergensen dvs. högre toppar i pris, fallande toppar i MACD-indikatorn, men denna är ännu inte bekräftad.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation.

KAFFE

KAFFE (Arabica) dagsgraf Julikontraktet ($133,60)Två gånger har nu marknaden försökt pressa priset tillbaka in i den fallande kanalen och två gånger har säljarna förlorat slaget. Den kraftiga minskningen av korta positioner visar också med all tydlighet att man nu tappat tron på lägre priser. Historiskt så har denna typ av beteende en tendens att leda till en rörelse i motsatt riktning varför vi tar position för det. Vi köper därför BULL KAFFE X4 S med en stopp loss under 123 (och söker en fortsatt uppgång över 138,20).

OBSERVATIONER

 • Prisuppgången (på både Arabica och Robusta) har båda stötts av den fortsatta torkan i Vietnam, vilken nu börjar påverka nästa säsongs skörd (buskarna kommer pga. årets torka inte att orka ge full skörd nästa säsong samt att en del av dem också dör).
 • Dock har exporten hittills i år legat på rekordnivåer men det i huvudsak beroende på lager från förra säsongen.
 • Skörden i Brasilien ligger några veckor före plan (9% inne per i fredags) även om sämre väder är att vänta närmaste veckan.
 • På den negativa sidan får man väl sätta det faktum att åtminstone en del av den senaste uppgången bör hänföras till stängningar av korta terminspositioner (korta positioner minskade förra veckan tio gånger mer än långa). Nettopositioneringen ökade från 1,729 till 8,910 kontrakt.
 • Tekniskt så ser nedgången från mars ut att vara en komplett sådan, brottet över 131,20 bekräftar också att så är fallet vilket ger ett nytt mål över 138,20.

REKOMMENDATION

 • BULL KAFFE X4 S

KOPPAR

LME 3M KOPPAR dagsgraf ($4675/t)Vår BEAR KOPPAR X4 S rekommendation nådde förra veckan den rekommenderade vinsthemtagningsnivån, $4595/t, varför positionen nu är stängd (+29,58%). Eftersom det finns vissa indikationer på att en korrektionsbotten nåtts och att vi fått både ytterligare kinesiska stimulanser (360bio SEK i nya banklån) samt fortsatt styrka i kinesisk fastighetssektor under april gör vi ett försök att gå långa, dock med en mycket snäv stopp loss.

OBSERVATIONER

 • De kinesiska åtgärderna (marginalkrav, prishöjningar m.m.) för att slå ned på vad man kallar ”överspekulation” verkar ha fått önskad effekt.
 • Rio Tinto har efter viss vånda tagit ett beslut att investera $5,3mdr i en utbyggnad av Oyu Tolgoi-gruvan i Mongoliet. Beslutet visar på en förhoppning om en mer långsiktig uppgång av kopparpriset då produktionsökningen bör komma igång 2020.
 • Lagren hos LME ökade förra veckan med 2,350/t (vilket till viss del antagligen beror på nedanstående).
 • Arbitraget att köpa LME koppar och sälja den i Shanghai har fortsatt att minska och var i måndags nere på $50,5/t.
 • Tekniskt så är bortstötningen från 233d mv en negativ signal (såsom det regelbundet varit de senaste åren). Dock finns det en möjlighet att vi nu gjort klart en korrektion på nedsidan och i sådant fall står vi inför ytterligare ett försök att komma över det långa medelvärdet.
 • Kinesisk aprilstatistik visade på fortsatt styrka i fastighetssektorn vilket bör vara positivt för koppar.

REKOMMENDATION

 • BULL KOPPAR X4 S (med stopp under $4585t).

USD/SEK

USD/SEK, dagsgraf, (8,2435)Efter en mindre korrektion fortsatte dollarn att förstärkas förra veckan (och kronan försvagas (mot de flesta valutor)) och har nu stigit cirka 35öre sedan botten. Nu när vi nått 55dagars medelvärdet så är det möjligt att en mindre paus kommer att tas innan vi fortsätter trenden mot högre höjder. Vi rekommenderar att ligga kvar i BULL USDSEK X4 S (den som inte redan är lång eller önskar öka på sin position ska utnyttja kortvariga prisnedgångar). På längre sikt så räknar vi med att den tidigare toppen vid 8,8850 passeras.

OBSERVATIONER

 • Riksbanken fortsätter att varna för en ytterligare åtgärder (valutainterventioner?) om kronan förstärks för mycket för fort.
 • Troligtvis en ökad ränteskillnad då FED förväntas fortsätta att höja sin styrränta långt tidigare än Riksbanken (som enligt SEB ska göra en första höjning (dvs. minska den negativa räntan) i februari 2017).
 • I och med att ECB nu också köper företagsobligationer bör vi räkna med att allt fler utländska, framför allt amerikanska, företag nu bör emittera i euro för att på så sätt komma åt den extremt låga euroräntan. T.ex. så emitterade nyligen schweiziska Unilever en 4-åring till 0 % ränta. Utvecklingen bör hjälpa till att pressa ned euron (och upp dollarn).
 • EUR/USD har också kommit under press då vi nu har flera uppseglande Europaproblem (migrationsavtalet mellan EU och Turkiet under press, ny oro i Grekland och den Brittiska folkomröstningen (Brexit).
 • Förra veckan fortsatte dollarn att stiga vilket ökar på sannolikheten att föregående veckas studs verkligen var den korrektionsbotten vi tror den var.
 • Mycket trolig dubbelbotten i KIX index (konjunkturinstitutets handelsvägda kronindex som används av Riksbanken) med kronan försvagad mot ett flertal valutor.
 • Marknadens positionering i USD (CoT report) visar att den aggregerade långa nettopositionen fortsatte att krympa detta trots den möjliga vändningen.

REKOMMENDATION

 • BULL USDSEK X4 S

AKTUELLA REKOMMENDATIONER

Investera i commodities

Koppar har sedan förra veckan handlats under $4595/t varför vår rekommenderade vinsthemtagning slagit till på $4595/t.
Majs WASDE rapporten visade stöd för vår långa majsrekommendation.
Ris hade inga problem att hålla sig kvar på positivt territorium. 12,37 torde härnäst utmanas. Vi siktar på att ta vinst vid 12,30.

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top