Följ oss

Analys

SEB Råvarubrev 17 maj 2016

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityDet mesta pekar mot en fortsatt god riskaptit.

MARKNADEN I KORTHET

Kortsiktig volatilitet och osäkerhet men under ytan fortsatt positiv utveckling. Långa räntor vände åter upp i slutet av förra veckan, råvaror fortsatte generellt att stiga, börserna ser ut att ligga i positiva konsolideringar och dollarn är åter i stigande. Nya kinesiska stimulanser också bör ge mer medvind för riskaptiten likaså de senaste opinionsundersökningarna i Storbritannien som allt mer pekar mot att det blir ett nej till Brexit.

Råvaror: Oljeprisuppgången fortsatte även förra veckan och vi närmar oss nu taket i 2016 års stigande kanal. Koppar nådde sitt ideal korrektionsmål. Jordbruksprodukter (kaffe, ris, majs, vete m.fl.) har haft en mycket stark vecka. Ädelmetaller handlas fortsatt med en fast underton men också med väldigt stora långa nettopositioner.

Valuta: Dollarn har fortsatt att stärkas och förväntas att fortsätta göra så. Den svenska kronan försvagades påtagligt under förra veckan (Konjunkturinstitutets KIX index) och frågan är om vi nu passerat en vändningspunkt.

Börser: Överlag positiva konsolideringar. MSCI världsindex ser redo ut att snart fortsätta upp och MSCI tillväxtmarknader är möjligtvis i slutfasen av en bottenformation.

Räntor: Långa bör i en positivare miljö fortsätta den uppgång som påbörjades i slutet av förra veckan.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Brentoljans korrektion avslutades något i förtid, nya toppar är följaktligen på väg.
 • Elpriset (Kv3 2016) är oförändrat sedan förra veckan.
 • Guld och silver fortsätter att konsolidera.
 • Dollarn har fortsatt att uppvisa styrka.
 • Kaffe har brutit högre, framför allt pga. täckandet av korta terminspositioner.
 • Koppar har utlöst vår vinsthemtagning och vi svänger nu 180 grader och går långa.
 • Majspriset är åter över USc390. Beteendet är fortsatt positivt.
 • Ris har fortsatt och bör fortsätta att stiga ytterligare. Ta vinst vid 12,30.

VECKANS NYA REKOMMENDATIONER

Bra commodity-investeringar

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, augustikontraktet, dagsgraf, dollar per fat. ($49,72/fat)Vi missade förra veckan med en liten marginal, 70cent, vårt mål för att ta vinst på BEAR OLJA X2 S. Den efterföljande prisutvecklingen är fortsatt positiv och nya toppar är också mycket troliga innan nästa korrektionsförsök bör komma. Den mest basala trenddefinitionen, högre bottnar och högre toppar är också kvar på plats. Dessutom har marknaden drabbats av flera produktionsstörningar den senaste tiden (skogsbranden i Canada, attacker på pipelines i Nigerdeltat (vilket har pressat den nigerianska produktionen till den lägsta på decennier)) vilket hjälpt till att hålla efterfrågan uppe.

Vår rekommendation, BEAR OLJA X2 S, har inte utvecklats som tänkt varför vi stänger den (-7,9 %).

OBSERVATIONER

 • Produktionen i Canada efter skogsbranden kommer så sakteliga tillbaka, men det kommer att ta ett tag att komma upp i full kapacitet igen.
 • Nigeriansk produktion är ned efter attackerna i Nigerdeltat och evakueringarna av flera produktionsanläggningar.
 • Risken för produktionsstörningar i Venezuela har ökat då risken för en statskollaps fortsätter att stiga.
 • Saudiarabien, Bahrain och Oman nedgraderades i helgen av Moodys givet det låga oljepriset och därav stora budgetunderskott (vilket ju är incitament nog att hålla produktionen uppe).
 • Goldman Sachs (som varit ultranegativa) nya högreoljeprisprognos (kort inte långsiktigt) gav marknaden en knuff norrut på måndagsmorgonen.
 • Antalet riggar har fortsatt att falla och är nu nere på 318 stycken (när triggar oljeprisuppgången en vändning i riggmarknaden?).
 • Den amerikanska och kinesiska produktion fortsätter att falla.
 • Lagren är fortsatt mycket stora men föll oväntat förra veckan.
 • Den långa spekulativa Brentpositioneringen har fallit för andra veckan på raken.
 • Det historiska säsongsmönstret pekar mot en pristopp under vår – tidig sommar.
 • Tekniskt bör man vara försiktig i kanaltoppen.

REKOMMENDATION

 • BEAR OLJA X2 S

EL

NOMX Nordic Base Q3-16 (€20,50)Elpriset är mer eller oförändrat sedan förra veckan dock med en viss svaghet i trenden vilket vi ser som en något förhöjd korrektionsrisk.

OBSERVATIONER

 • Ringhals 2 har varit under renovering ett bra tag (förväntas åter i drift i mitten av september) däremot är nu också R1 ur drift för revision och beräknas åter vara i drift den 4:e juni.
 • Oskarshamn 1, den beräknade återstarten (15 maj) har blivit försenad med cirka en vecka.
 • Priset har mött ett sekundärt prismål, €20,66.
 • Vattenmagasinen har nu troligtvis passerat sin lägstanivå för denna gång då vi sedan förra veckan sett en allt större tillrinning och en ökning av fyllnadsgraden från 33,8% till 35,40%.
 • Underskottet i hydrobalansen förväntas fortsatt att öka något och Sverige står fortfarande för majoriteten av underskottet.
 • Vi förväntar oss ett relativt torrt väder fram till början av nästa vecka så prognosen pekar mot ökad nederbörd.
 • Temperaturen ligger för närvarande något under medelvärdet för tiden på året men förväntas dra sig upp mot normalt under prognosperioden.
 • Väderprognosen betecknas som osäker.
 • Prisnedgången på CO2 utsläppsrätter verkar ha bottnat och ett något högre pris bör kunna ses under kommande vecka.
 • Kanaltaket och 233-dagars medelvärde det primära stödet vid en eventuell prisnedgång.
 • Tekniskt så ser vi nu en viss svaghet i trenden varför en sättning ned mot €19 ser relativt trolig ut.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation.

GULD

GULD spot $/uns dagsgraf ($1276/uns)Trots den starkare dollarn, ökad riskaptit och en rekordlång marknad så vägrar korrektionen att infinna sig. Den långa positioneringen har fortsatt att växa, både i form av terminskontrakt och andelar i ETF:er, vilket fortfarande är en oroande faktor. Dock så pekar det mesta av det mer kortsiktiga beteendet mot att vi eventuellt bör räkna hem en ny topp i denna sekvens innan vinsthemtagningarna bör dyka upp.

OBSERVATIONER

 • GULD/SILVER förhållandet har nu börjat rekylera högre vilket i det korta perspektivet gynnar guld på silvrets bekostnad.
  • Dollarnedgången har ännu inte haft någon inverkan på guldpriset.
  • Nya guldgruvor är på gång t.ex. El-Limon i Mexico som förväntas tillföra 369k uns/år när driften når full kapacitet.
  • Flödet in i guldrelaterade aktier fortsätter (många prognoser är fortsatt positiva till guldet). Flödet i börshandlade fonder (ETF) var fortsatt positivt.
  • Det höga spotpriset borde nu börja attrahera privatsäljande i länder som t.ex. Turkiet (guld i TRY-termer är ju mycket högt givet både guldprisets uppgång likväl som den turkiska lirans nedgång) (guld, framför allt smyckesköpandet förväntas också backa rejält i Arabstaterna i år).
  • CoT (Commitment of Traders) rapporten visade att köparna även förra veckan fortsatte att addera till den redan långa positioneringen och den långa nettopositioneringen är nu den största sedan decennier tillbaka.
  • Den långa CoT positioneringen är en växande riskfaktor.
  • Tekniskt så noterar den fortsatt negativa divergensen dvs. högre toppar i pris, fallande toppar i MACD-indikatorn, men denna är ännu inte bekräftad.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation.

KAFFE

KAFFE (Arabica) dagsgraf Julikontraktet ($133,60)Två gånger har nu marknaden försökt pressa priset tillbaka in i den fallande kanalen och två gånger har säljarna förlorat slaget. Den kraftiga minskningen av korta positioner visar också med all tydlighet att man nu tappat tron på lägre priser. Historiskt så har denna typ av beteende en tendens att leda till en rörelse i motsatt riktning varför vi tar position för det. Vi köper därför BULL KAFFE X4 S med en stopp loss under 123 (och söker en fortsatt uppgång över 138,20).

OBSERVATIONER

 • Prisuppgången (på både Arabica och Robusta) har båda stötts av den fortsatta torkan i Vietnam, vilken nu börjar påverka nästa säsongs skörd (buskarna kommer pga. årets torka inte att orka ge full skörd nästa säsong samt att en del av dem också dör).
 • Dock har exporten hittills i år legat på rekordnivåer men det i huvudsak beroende på lager från förra säsongen.
 • Skörden i Brasilien ligger några veckor före plan (9% inne per i fredags) även om sämre väder är att vänta närmaste veckan.
 • På den negativa sidan får man väl sätta det faktum att åtminstone en del av den senaste uppgången bör hänföras till stängningar av korta terminspositioner (korta positioner minskade förra veckan tio gånger mer än långa). Nettopositioneringen ökade från 1,729 till 8,910 kontrakt.
 • Tekniskt så ser nedgången från mars ut att vara en komplett sådan, brottet över 131,20 bekräftar också att så är fallet vilket ger ett nytt mål över 138,20.

REKOMMENDATION

 • BULL KAFFE X4 S

KOPPAR

LME 3M KOPPAR dagsgraf ($4675/t)Vår BEAR KOPPAR X4 S rekommendation nådde förra veckan den rekommenderade vinsthemtagningsnivån, $4595/t, varför positionen nu är stängd (+29,58%). Eftersom det finns vissa indikationer på att en korrektionsbotten nåtts och att vi fått både ytterligare kinesiska stimulanser (360bio SEK i nya banklån) samt fortsatt styrka i kinesisk fastighetssektor under april gör vi ett försök att gå långa, dock med en mycket snäv stopp loss.

OBSERVATIONER

 • De kinesiska åtgärderna (marginalkrav, prishöjningar m.m.) för att slå ned på vad man kallar ”överspekulation” verkar ha fått önskad effekt.
 • Rio Tinto har efter viss vånda tagit ett beslut att investera $5,3mdr i en utbyggnad av Oyu Tolgoi-gruvan i Mongoliet. Beslutet visar på en förhoppning om en mer långsiktig uppgång av kopparpriset då produktionsökningen bör komma igång 2020.
 • Lagren hos LME ökade förra veckan med 2,350/t (vilket till viss del antagligen beror på nedanstående).
 • Arbitraget att köpa LME koppar och sälja den i Shanghai har fortsatt att minska och var i måndags nere på $50,5/t.
 • Tekniskt så är bortstötningen från 233d mv en negativ signal (såsom det regelbundet varit de senaste åren). Dock finns det en möjlighet att vi nu gjort klart en korrektion på nedsidan och i sådant fall står vi inför ytterligare ett försök att komma över det långa medelvärdet.
 • Kinesisk aprilstatistik visade på fortsatt styrka i fastighetssektorn vilket bör vara positivt för koppar.

REKOMMENDATION

 • BULL KOPPAR X4 S (med stopp under $4585t).

USD/SEK

USD/SEK, dagsgraf, (8,2435)Efter en mindre korrektion fortsatte dollarn att förstärkas förra veckan (och kronan försvagas (mot de flesta valutor)) och har nu stigit cirka 35öre sedan botten. Nu när vi nått 55dagars medelvärdet så är det möjligt att en mindre paus kommer att tas innan vi fortsätter trenden mot högre höjder. Vi rekommenderar att ligga kvar i BULL USDSEK X4 S (den som inte redan är lång eller önskar öka på sin position ska utnyttja kortvariga prisnedgångar). På längre sikt så räknar vi med att den tidigare toppen vid 8,8850 passeras.

OBSERVATIONER

 • Riksbanken fortsätter att varna för en ytterligare åtgärder (valutainterventioner?) om kronan förstärks för mycket för fort.
 • Troligtvis en ökad ränteskillnad då FED förväntas fortsätta att höja sin styrränta långt tidigare än Riksbanken (som enligt SEB ska göra en första höjning (dvs. minska den negativa räntan) i februari 2017).
 • I och med att ECB nu också köper företagsobligationer bör vi räkna med att allt fler utländska, framför allt amerikanska, företag nu bör emittera i euro för att på så sätt komma åt den extremt låga euroräntan. T.ex. så emitterade nyligen schweiziska Unilever en 4-åring till 0 % ränta. Utvecklingen bör hjälpa till att pressa ned euron (och upp dollarn).
 • EUR/USD har också kommit under press då vi nu har flera uppseglande Europaproblem (migrationsavtalet mellan EU och Turkiet under press, ny oro i Grekland och den Brittiska folkomröstningen (Brexit).
 • Förra veckan fortsatte dollarn att stiga vilket ökar på sannolikheten att föregående veckas studs verkligen var den korrektionsbotten vi tror den var.
 • Mycket trolig dubbelbotten i KIX index (konjunkturinstitutets handelsvägda kronindex som används av Riksbanken) med kronan försvagad mot ett flertal valutor.
 • Marknadens positionering i USD (CoT report) visar att den aggregerade långa nettopositionen fortsatte att krympa detta trots den möjliga vändningen.

REKOMMENDATION

 • BULL USDSEK X4 S

AKTUELLA REKOMMENDATIONER

Investera i commodities

Koppar har sedan förra veckan handlats under $4595/t varför vår rekommenderade vinsthemtagning slagit till på $4595/t.
Majs WASDE rapporten visade stöd för vår långa majsrekommendation.
Ris hade inga problem att hålla sig kvar på positivt territorium. 12,37 torde härnäst utmanas. Vi siktar på att ta vinst vid 12,30.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Analys

USD 85/b or USD 110/b is up to Saudi/Russia to decide

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The market is bewildered and cannot quite figure out whether the latest extension of Saudi Arabia’s unilateral cut to the end of the year is 1) A reflection of weakness to come and an effort to preemptively trying to avoid the oil price from falling below USD 85/b amid coming weakness, or 2) An effort do drive the oil price to USD 100-110/b by the end of the year. If the IEA’s latest calculations for global demand in Q3 and Q4 are correct and Saudi sticks to its cuts then global inventories will indeed decline by 250 million barrels by year end and Brent crude will rally to USD 100-110/b. And Saudi Arabia will get a lot of blame. One thing which is very clear though is that Saudi Arabia together with Russia is in comfortable control of the oil market and we’ll just have to accept the oil price they are aiming for.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

OPEC produced 27.8 m b/d in August. The IEA in its latest OMR has calculated call-on-OPEC to be 30 m b/d in Q3-23 and 29.8 m b/d in Q4-23. So on paper the global market is running a deficit of 2.2 m b/d or 15.4 m b per week. If so we should see a decline in US oil inventories as they are impacted by the global balance. Maybe on par with US oil demand share of the world being close to 20%. I.e. we should expect to see an inventory decline in the US of at least 3 m b per week. Maybe more. And indeed that is also what we have seen. Ydy the US API released partial US inventory data indicating that US crude inventories declined 5.5 m b last week while gasoline inventories declined 5.1 m b. That is big and a clear signal that the market today is running at a significant deficit. Other signs of a tight market is the elevated level of backwardation in crude and oil product forward curves, rising official selling prices by Saudi and also the fact that Dubai crude is trading at a premium of close to USD 1/b versus Brent crude rather than the usual discount of USD 1-2-3/b.

In this perspective the extension of Saudi Arabia’s unilateral production cut to the end of the year is shocking. If the IEA is correct in its assessments then we would get a global inventory draw of about 250 million barrels from now to the end of the year. And if so the Brent crude oil price would indeed move to USD 100 – 110/b by the end of the year. Speculators can then doubt the market as much as they want. But such a physical deficit would most definitely drive the price up, up, up.

This deliberate action of driving the oil price to USD 100 – 110/b can then squarely be blamed on Saudi Arabia’s unilateral production cuts. Together with Russian export curbs of 0.3 m b/d of course. Everyone can accept that the oil price rallies to USD 100/b and higher due to unforeseen events. But here we are talking about deliberate action of driving the oil price higher in the face of a western world fighting hard to curb inflation while the Biden administration is also preparing for a re-election in 2024. Gasoline prices higher and higher. Hm, that is not at all what the US consumers wants, what Biden wants or what the Fed wants. So the latest action from Saudi Arabia, if it drives the oil price to USD 100/b or higher must indeed lead to political heat from the US.

But there is a possible excuse. We know that interest rates have been lifted rapidly over the past 12-18 months and that this is leading to global economic cooling for the year to come. Add China’s struggling housing market to this. Western consumers are buying less stuff from China. Chinese consumers are buying less stuff because they fear the economic situation. Chinese exports are down 8.8% YoY and imports are down 7.3% YoY.

Saudi Arabia has one of the biggest physical oil books in the world. As such it can see the cards of its oil purchasing clients on a 1-2-3 months forward basis. It can see what they are booking and ordering for the coming 1-2-3 months. IEA’s calculations is the global balance on paper. It is a static snapshot. But the world is dynamic and changing all the time. So it is possible that the extension of Saudi Arabia’s unilateral cut is a counter to weakness to come and an effort to avoid the oil price from falling below USD 85/b rather than an effort to drive the oil price to USD 100/b or higher. It is impossible to know for sure. What we can be pretty confident about however is that Saudi Arabia together with Russia are comfortably running the show.

Another twist here is also that even if Saudi Arabia now has pledged to keep its production at 9 m b/d (vs. normal 10 m b/d) to end of December, it always has the option to change the course in October and November. I.e. if it turns out that the cuts are too deep and the market is overly short oil, then it can lift production November and December if need be.

Fortsätt läsa

Populära