Connect with us

Analys

SHB Råvarukommentar 11 december 2015

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror
  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenBrentoljan ned under 39 dollar!
  • Järnmalmspriset fortsätter att falla
  • Guld inför Feds räntebesked den 16e december

En ny dramatisk vecka för oljemarknaden som fram till lunchtid på fredagen har fallit 8,5 procent i bakvattnet av OPEC:s möte som avslutade förra veckan. Mötet blev en kaotisk tillställning som drog ut på tiden och presskonferensen hade inte börjat när Europa stängde i fredags. OPEC övergav sitt produktionsmål men nuvarande produktion, inklusive rådande överproduktion om 31,5 mbps kommer bibehållas. OPEC måste avvakta och se hur Irans återkomst utvecklar sig före man kan anta ett nytt produktionsmål. I praktiken är det därmed fritt fram för alla medlemmar att producera så mycket olja de önskar. Nu riktas åter fokus mot USA:s skifferproducenter som, oförklarligt, planat ut och börjat öka de senaste veckorna, vilket tillsammans med Irans återkomst ökar risken för en priskollaps under första kvartalet 2016. Nästa OPEC-möte sattes till 2/6 2016. Vi läser in mycket negativ information från OPEC:s kommunikation. Om OPEC tar Iran på så stort allvar bör övriga marknaden också göra det. Beskedet ska ses som att risken att OPEC skulle begränsa produktionen är helt avskriven.

Den näst största råvaran, järnmalm gick under USD 40 i veckan och handlas nu på USD 38,52. Veckan blir därmed den nionde i rad med fallande pris, den längsta sekvensen på sju år. Kinas industriproduktion och stålproduktion kommer ut imorgon, lördag och den förväntas vara svag samtidigt som exporten kom ut med handelsdata i tisdags och den var stark vilket pressar marginalen för västerländska stålverk.

Basmetaller har varit fortsatt volatila, inledde svagt efter oljeprisfallet men slutade stark och koppar har stigit 1,7% över veckan. Ädelmetallerna fortsätter pressas av den allt mer väntade räntehöjningen i USA. Oddsen i marknaden är nu 78% för en höjning den 16e december. På onsdag kl 20.00 får vi veta så länge önskar vi en trevlig luciahelg!

[box]SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *