SEB Råvarubrev 8 december 2015

OPEC stilla i båten, oljepriset rätt ned genom plåten

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityMARKNADEN I KORTHET

Förra veckan var stökig på finansmarknaderna. Fokus var på ECB:s besked, vilket mottogs negativt av investerare som hade hoppats på fler och kraftigare åtgärder. Förlängt stödköpsprogram och ytterligare lättnader hjälpte inte, utan euron stärktes generellt och som reaktion på beskedet hela 4 procent mot US-dollarn. Att US-dollarn försvagades – US-dollarindex var över veckan ned cirka 1,7 procent – ger dock en viss, om än sannolikt kortsiktig, lättnad för de tillväxtländer som har lån i US-dollar. Det är en viktig faktor, inte minst för råvaruinvesterare. Bank of International Settlements, som är världens centralbankers samarbetsorganisation, har beräknat att låntagare utanför USA, som inte är banker, har lånat cirka 3,3 biljoner (3,3*10^12) US-dollar. Det är lätt att förstå somligas oro när US-dollarn då stärks. Nästa onsdag, den 16:e, kommuniceras nästa räntebeslut från Fed och marknaden prisar nu in en sannolikhet om 78 procent att räntan skall höjas, vilket påverkar växelkursen.

En stor del av marknadens fokus låg förra veckan också på OPEC:s möte i fredags. Där landade man i beslutet att inte göra någonting; det vill säga att det gamla produktionstaket om 30 miljoner fat per dag ligger kvar, men medlemsländerna kommer i praktiken producera så mycket de vill. Man konstaterar också att OPEC bara står för 35-40 procent av den totala globala produktionen; underförstått att man inte kan påverka priset i den utsträckning som man kanske vill. I och med fredagens besked blev vägen öppen nedåt för oljepriset och det har passerat den tidigare årslägsta nivån från augusti. Nu handlar mycket om hur mycket lagringskapacitet som finns i USA och globalt. Om lagren faktiskt börjar bli fulla kan det leda till ytterligare press nedåt på oljepriset. Samtidigt faller antalet riggar i USA, men produktionen är i det närmaste konstant. Läs mer i stycket om olja!

Basmetaller har haft en stökig tidigare vecka, där flera metaller har rekylerat uppåt i pris. Det beror till stor del på tekniska faktorer, såsom att investerare har täckt sina korta positioner och därför ytterligare spätt på utvecklingen. Produktionsneddragningarna som har annonserats från kinesiskt håll har i viss mån gett priset stöd, men reaktionerna avseende just detta har varit dämpade. Sannolikt för att man inte riktigt vet hur stor vikt man faktiskt skall tillmäta dem. Den cyniske skulle säga att producenterna väntar på effekterna av de meddelade neddragningarna i produktionen för att faktiskt slippa dra ned den. Klart är att priserna är inne i en mycket volatil period. Det ger intressanta möjligheter för den investerare som är snabb och aktiv!

Jordbruksprodukter såg en vecka av generella uppgångar, där majs tog täten med en prisuppgång om 4,7 procent och ett brett index för jordbruksprodukter stängde veckan upp drygt 3 procent. Priset på sojabönor har klättrat uppåt en del och vi var medvetna om den risken då vi förutspådde en volatil utveckling. I skrivande stund har priset dock tydligt vänt nedåt. På torsdag tillträder Argentinas nya president, Mauricio Macri, vilken har utlovat åtgärder för att öka exporten av jordbruksprodukter. Även åtgärder för att försvaga den argentinska peson skall vidtas, vilket ytterligare lär spä på effekten. V tror i att det leder till ökad export av sojabönor och ett lägre pris.

TRENDER I SAMMANDRAG

 • Stökig vecka i finansmarknaderna – ECB levererade åtgärder svagare än förväntade
 • US-dollarindex försvagades; mycket på grund av just ECB och starkare euro
 • Brentoljan ner under 40 US-dollar per fat – OPEC valde att inte göra någonting åt produktionen
 • Också stökig vecka för basmetaller – neddragningar av produktion diskuteras och värderas av marknaden
 • Sojabönor upp i pris förra veckan på tekniska faktorer. Fundamenta talar för ett lägre pris

VECKANS REKOMMENDATIONER

Investera bra i råvaror

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini.

OLJA

OljaFredagens OPEC-möte visade med all önskvärd tydlighet att organisationen varken kommer eller kan göra någonting för att balansera oljemarknaden. Den måste balansera sig själv genom prismekanismen. Risken att OPEC skulle göra någonting de närmaste sex månaderna är numer helt borta och oljepriset sjunker ytterligare. Igår gick det förbi den årslägsta nivån om 42,69 US-dollar per fat från augusti.

Det är USA:s skifferoljeproduktion som genom att sakta ned ytterligare kan få världen i balans de närmaste 1-2 åren och hastigheten på detta beror i sin tur på tillgänglig lagerkapacitet. Det verkar som om det fortfarande finns en del utrymme i USA, vilket skulle innebära att de kortare kontrakten inte behöver falla än mer och skapa ytterligare kraftigare contango, vilket annars skulle vara en naturlig följd av att lagringsutrymmet börjar ta slut. Å andra sidan är det inte helt lätt att veta hur tillgängligt det sista lagerutrymmet faktiskt är, med tanke på exempelvis ägarstrukturer. Hur oljelager globalt ser ut är också svårt att bedöma, men om de börjar bli fulla kan det resultera i att amerikanska lager blir fulla inom 6-8 månader, givet att priset inte sjunker så pass mycket att skifferoljeproduktionen saktar ned i en snabbare takt. Vårt generella antagande är dock att det finns tillräckligt mycket lagerkapacitet kvar för att undvika en total kollaps i priset. Det är dock svårt att bedöma den globala kapaciteten.

Som konstaterat valde OPEC att inte vidta några åtgärder alls i fredags. Ett tag såg det ut som om det skulle bli en höjning av produktionstaket till 31,5 miljoner fat per dag istället för de 30 miljoner som gäller idag. Om detta hade implementerats och om Saudiarabien dessutom hade sagt att man skulle se till att nivån hölls, så hade det gett stöd åt oljepriset. Nu blev det inte så, utan istället låter man medlemmarna i praktiken pumpa så mycket de vill, även om man formellt håller fast vid det gamla produktionstaket. Anledningen som gavs var att osäkerheten kring Irans kommande produktion och eventuell förändring av hur mycket andra OPEC-länder producerar gör att man inte säkert kan sätta ett tak. Samtidigt påpekade man att OPEC bara står för 35-40 procent av global produktion. Sammantaget kommer OPEC inte minska sin produktion utan snarare öka den inom de närmaste åren. Med ett sjunkande pris är den enda vägen till ökade intäkter också ökade volymer. Iran är fortsatt i fokus.

Skifferoljeproduktionen i USA ser ut att vara mer eller mindre konstant, även om antalet oljeriggar fortsätter att falla. Detta är möjligt då produktionen blir allt mer effektiv och vi antar att produktivitetstillväxten är cirka 10 procent per år. I sin tur kommer det i så fall leda till att antalet amerikanska riggar kommer falla mot cirka 250 stycken, med upprätthållen total produktionsvolym.

TREND

 • OPEC valde att ej agera på fredagens möte
 • Produktionstak på 30 miljoner fat per dag ligger fast, men kommer de facto ej hållas
 • Fokus fortsatt på Iran och kommande produktion
 • Oljepriset nu på årslägsta nivå
 • Skifferoljeproduktion i USA konstant trots fallande antal riggar
 • Trycket nedåt på oljepriset fortsätter.

Bjarne Schieldrop
Chief Analyst, Commodities
SEB

SOJABÖNOR

Sojabönor, kontraktet januari 2016, US-cent/bushelSedan förra veckan har spekulationerna tilltagit om dålig brasiliansk skörd av sojabönor. Man ligger efter i planteringen av bönorna på grund av hett och torrt väder, men prognosen säger att odlingsområden skall få regn. En stor del av prisrörelsen som sågs förra veckan var dock rent teknisk, även om efterfrågan har ökat från konsumentleden.

En faktor som har negativ påverkan på priset är förväntningarna om en starkare US-dollar, men US-dollarindex tappade kraftigt förra veckan efter UCB:s besked som inte motsvarade marknadens förväntningar. Efter det har valutan ånyo börjat stärkas och bör ha negativ påverkan på priset. Investerare diskuterar också i vilken utsträckning effekterna av den kommande, nya argentinska jordbrukspolitiken kommer påverka marknaden. Om valutan, peson, inte försvagas kommer effekterna sannolikt utebli. Nu har den nye presidenten, Mauricio Macri, förklarat att man prioriterar att ta bort policys som stärker peson. Således borde effekterna bli märkbara snart efter att den nya regeringen tillträder i Argentina, vilket är nu på torsdag.

Sammantaget tror vi att volatiliteten som vi ser nu kan fortsätta de närmaste dagarna då marknaden reagerar på tekniska signaler. Å Samtidigt ser vi flera fundamentala faktorer som talar för att det skall bli press nedåt i priset. Igår och idag har dock priset fallit kraftigt, vilket kan vara då kortsiktiga investerare har tagit vinst på den senaste tidens uppgång, men också då man börjar ta hänsyn till en eventuell utbudschock som effekt av Argentinas snart nya politik. Vi är kvar i vår korta position till vi har sett effekterna av Argentinas nya politik, vilken bör leda till kraftigt ökad export av sojabönor och ett lägre pris.

TREND

 • Uppgången i pris till stor del teknisk
 • US-dollar som igen börjar stärkas skapar press nedåt
 • Argentinas nya regering tillträder torsdagen den 10:e december och har sagt att man då direkt skall prioritera åtgärder för att öka export av jordbruksprodukter
 • Vi tror att priset på sojabönor kommer fortsätta vara volatilt, men att det skall fortsätta nedåt.

REKOMMENDATION

 • BEAR SOJA X1 S

EL

El, kvartalskontraktet Q1 2016, EUR/MWhElpriset fortsätter sin resa nedåt och får inte heller något stöd av de faktorer som kan ge stöd åtminstone på litet längre sikt. Priset på utsläppsrätter har gått ned något litet och kolpriset var ned 4,5 procent förra veckan. Även oljepriset följer som bekant en svag utveckling. Den viktigaste faktorn är fortsatt vädret. Den senaste tiden har vi sett ett betydligt mildare väder än normalt och ser ut att fortsätta.

Ser man på prognosen över den närmaste veckan kommer vi i Nord Pools område få betydligt mer nederbörd än normalt – det talades tidigare om mer än dubbelt så mycket mot vad som är normalt. Även vindkraften har producerat kring 80 procent av sin maximala kapacitet i den senaste tidens blåsiga väder. Nu ser det ut att bli mindre blåst framöver, men de relativt milda temperaturerna ser ut att fortsätta under veckan. Den hydrologiska balansen har ökat kraftigt och är nu på strax under 10 TWh. Dock prognosticeras den öka till cirka 15 TWh över de närmaste veckorna. Det skulle i så fall innebära nivåer större än någonsin under 2015. Att den nyligen var på normalnivå säger en del om den senaste tidens väder…

Under slutet av förra veckan såg vi att momentum nedåt i priset avtog något, men igår sjönk priset kraftigt igen. Utvecklingen är lätt att förstå mot bakgrund av den senaste tidens väder, Sammantaget kan vi inte vara annat än lika tråkiga som vädret och upprepa vad vi redan har sagt: Vi tror att vi kommer se mer av samma mönster framöver. Man skall dock minnas att vi än så länge är i början av vintern och det vore sensationellt om det inte skulle komma en köldknäpp någon gång under de närmaste månaderna. Då lär priset få stöd och reagera kraftigt. Den som är alert och aktiv när den första rapporten kommer har möjlighet att vara med på den resan…

TREND

 • Fortsatt press nedåt i elpriset
 • Fundamentala faktorer ned i pris
 • Vädret trycker priset nedåt med stor nederbördsmängd och milda temperaturer
 • Trycket nedåt i elpriset fortsätter och kommer fortsätta så länge det milda och blöta vädret kvarstår.

BASMETALLER

Basmetaller, indexBasmetallerna såg en stökig vecka med blandad utveckling. Att priserna är volatila är också någonting som vi har förutspått och som beror på flera olika faktorer, men inte minst en tunnare handel och att vi närmar oss slutet av året. Sett över veckan stängde ett brett industrimetallindex +1,9 procent och den metall med störst rörelse var bly, som stängde veckan +4,2 procent.

Aluminium ser fortfarande svaga fundamentalt stöd. I praktiken nästan all kinesisk produktion är olönsam vid dessa prisnivåer, men då lokala regeringar uppenbarligen sätter tillväxt och låga arbetslöshetssiffror främst och därför stöttar producenterna, så fortsätter man producera. Man har också diskuterat att börja bygga mycket stora lager av aluminium, samt förbjuda att gå kort på Shanghai Futures Exchange (SHFE); allt för att ge stöd åt priset. Dock ökar antalet korta spekulativa kontrakt på London Metal Exchange (LME), vilket visar marknadens tro om riktning framöver.

Nickelpriset har också varit volatilt, vilket är naturligt. De annonserade neddragningarna i produktionen har gett tveksam effekt på priset, då investerare tydligen tvivlar på att de faktiskt kommer genomföras. Spekulativa korta positioner har ökat med 26 procent under november. Många i marknaden tycker att neddragningarna i produktionen som producenterna gör är bra, och konstaterar samtidigt att europeisk industri för rostfritt stål är i bättre skick än på länge. Samtidigt ser man att efterfrågan är mycket låg och kinesisk industriproduktion i en nedåtgående trend. Sammantaget: Även om priset får stöd från neddragningar, saknas hur man än vrider och vänder på det fundamental tillväxt. Cynikern skulle tolka det hela som att tillverkarna väntar på effekterna av de annonserade neddragningarna i produktionen för att slippa vidta dem.

Även när det gäller zink är neddragningarna i produktionen vad man pratar om på stan. Feds förmodade räntehöjning ger också negativt tryck på priset; inte minst för att olika finansieringslösningar vid en räntehöjning inte längre kommer vara lönsamma, varför utbudet i så fall skulle öka och få till följd att lager börjar byggas. Detta skulle förstås vara negativt för priset.

Sammantaget ser vi inget egentligt stöd för priset, förutom att det i sig är så lågt att det kanske har planat ut. Volatiliteten består.

TREND

 • Volatil utveckling då investerare täcker korta positioner och reagerar på US-dollarns utveckling
 • Fortsatt överproduktion och lägre efterfrågan
 • Vi tror att priset på basmetaller kommer fortsätta vara volatilt och röra sig inom ett intervall framöver.

AKTUELLA REKOMMENDATIONER

Bear Soja

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top