SHB Råvarukommentar 20 november 2015

  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenUnder veckan har basmetallerna stått i fokus
  • Brentoljan är i princip oförändrad över veckan
  • Guld & Silver under press

Förra veckan avslutades med att världens största kopparproducenten Codelco i Chile ville sänka den fysiska premien på koppar för leverans till Kina med 26 procent till USD 98 för 2016. Det är den största sänkningen sedan finanskrisen och ett säkert tecken på att den fysiska marknaden är svag. Premien betalas ovanpå LME-priset för direkt leverans av fysisk metall. Koppar föll 2,8 procent på beskedet och det blev startskottet på en vecka där basmetallerna handlats nedåt efter en ström av negativa nyheter. Överproduktion och svaga utsikter för Kina har varit temat som nu har sänkt aluminium med 20 procent, koppar med 26 procent, zink med 27 procent och nickel med 41 procent detta år. Allt fler tecken kommer dock på att produktion ska minska i spåren av dålig lönsamhet men marknaden tar inte dessa inspel på alvar ännu. Bland annat så ska Ryssland och Kina ha kommit överrens om att Kina ska skära ner på överproduktionen av aluminium för att komma i linje med efterfrågan, men på den nyheten steg inte aluminiumpriset.

Brentoljan är i princip oförändrad över veckan men har handlats med stora slag mellandagarna. Frankrike och USA:s krig mot Syrien har inte gett sedvanligt krigspremie i oljan utan de höga säkerhetslagren världen över gör att oljan inte reagerar likt 2004-2014. Veckans lagerdata från USA var för första gången på flera veckor mindre än väntat och det hjälpte till att bromsa senaste veckornas prisfall. Irans oljeminister Zanganeh var ute tidigt i veckan med att oljemarknaden redan har prisat in Irans återkomst med 500 kbpd efter att sanktionerna hävs (antagligen Q1 2016) och att Iran inte kommer söka OPEC:s tillstånd att öka exporten. ”Irans återkomst är inte ett problem för priset utan för de som har tagit Irans marknadsandel”. OPEC: strategi börjar bära frukt då även Statoil avslutar allt prospekteringsarbete i Alaska, två månader efter Shell valde samma väg. De stora oljebolagen måste minska investeringarna i ny dyr produktion och det är precis vad OPEC vill.

Bland ädelmetaller har det varit surt för guld och silver på stark USD och annalkande Fed räntehöjning den 17e december. Protokollet från Feds senaste möte 27-28/10 kom under veckan och talade för en decemberhöjning, därmed bekräftade marknadens förväntningar som nu ligger på 66 procent sannolikhet för en höjning. I onsdags föll silver för 14e dagen i rad, längsta sviten i vår dataserie som sträcker sig till 1950 och ett tydligt tecken på hur känsliga guld och silver är för en amerikansk räntehöjning.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top