SHB Veckans jordbrukskommentar – 20 november 2015

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete har gått ned något under veckan i både Paris och Chicago. Vete i Chicago fick igår visst stöd från högre exportsiffror än väntat, inte bara för vete utan även majs och sojabönor, samt utsikter om klart kyligare väder i amerikanska veteregioner. Det råder delade meningar angående hur väl det amerikanska vetet står rustat för vintern då grödornas utveckling ej varit optimal – någon större fara uppges det dock ej vara. Ukraina och Ryssland sägs återigen få lite torrare väder efter att åtminstone en del områden fått nederbörd den senaste tiden, temperaturen sägs vara klart över det normala fortfarande. Australien, som hittills skördat ungefär 30 procent av vetet, väntas återigen få en del regn efter den senaste tidens uppehåll.

Både USA och EU hade i veckan lite bättre exportsiffror än väntat men för säsongen totalt är volymerna klart lägre än föregående säsong. USA:s veteexport är t.ex. nere på den lägsta nivån sedan 1971. Klart är att det finns väldigt mycket vete att tillgå och relativt låg efterfrågan – vilket inte talar för stigande vetepriser. Det finns heller inte mycket väderproblem att tala om för tillfället. Det höstsådda vetet i Ukraina och Ryssland är långt ifrån i perfekt skick, i vissa områden riktigt uselt – dock kommer marknaden ihåg att det lät ungefär likadant föregående två höstar varpå båda dessa länder producerade klart stora skördar.

För tillfället förhåller vi oss neutral till vetepriserna där stora lager håller nere priserna, samtidigt som vi åtminstone än så länge inte sett någon större oro för grödorna som ska skördas nästa år. Vete på termin MATIF december 2016 går nu att sälja för omkring EUR 191 (SEK 1.766) per ton – där pris i SEK den senaste tiden pressats av en starkare svensk krona. Terminer för skörd 2017 handlas på ungefär samma nivå.

Raps

Rapspriserna i Paris handlas nära oförändrat sedan förra veckan. Canolan i Kanada är dock nere på lägsta nivå som följd av uppjusterad skörd Kanada men visst stöd till rapsen kommer från försvagad EUR och även uppgifter om att Storbritanniens rapsareal beräknas ned 14 procent, delvis som följd av restriktioner kring användandet av neonikotinoider. Raps november 2016 handlas nu kring EUR 364 (SEK 3.360) per ton.

Majs

Majspriserna i Chicago har stigit i pris under den gångna veckan. USA:s exportsiffror var igår högre än väntat, sett över hela säsongen är den totala exporten dock ned hela 30 procent jämfört med föregående säsong vid denna tid. Fortfaran-de regnar det för mycket i Brasiliens södra och östra delar medan landets mer centrala och västra områden gärna får mer regn – väderprognoser nu pekar dock på bättre väder i alla regioner framöver. Argentina uppges tidigare ha fått lagom med nederbörd men en del områden drabbades i dagarna av hagelskador, vilket sägs leda till en del omsådd. Lantbrukare i USA är klart ovilliga att sälja till rådande priser – det tillsammans med en del, dock ännu ej alarmerande, väderproblem i Sydamerika gör att det är svårt att se att majspriserna går ned mer i pris. Det råder dock knappast brist på majs och utan klart värre problem i Sydamerika är det lika svårt att se att priserna på majs stiger i större omfattning.

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor handlas nära oförändrat för veckan utan några större nyheter att rapportera om. Som nämnts för majsen regnar det för mycket i Brasiliens södra och östra delar medan landets centrala och västra delar önskar regn – och väderutsikterna ser alltså något bättre ut framöver. Sådden ser i dagsläget ut att få svårt att hinna ikapp normal takt men än så länge uppges inte problemen vara så stora – vädret är långt ifrån idealiskt men inte alarmerande. Tidigare i veckan uppgavs att 56 procent av sådden var avklarad, att jämföra med femårsgenomsnittet om 68 procent vid denna tid på året. Gårdagens amerikanska exportsiffror var högre än väntat men totalt för säsongen är volymen klart lägre än föregående säsong, ca. 17 procent ned och bara Kinas import är ned omkring 25 procent. Det finns väldigt gott om sojabönor globalt och dämpad efterfrågan, vädret i Brasilien är långt från perfekt men det krävs nog mer för att få sojan att stiga i pris.

SHB Jordbrukskommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top