Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 9 november 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerIskall konjunkturell vinter i Sverige – men gröna bambuskott i Kina

Risksentimentet har haft det kämpigt de senaste veckorna, trots gröna skott i Kina och USA. Marknaden har åter tvingats fokusera på Grekland och Spanien, mestadels tack vare sedvanligt politiskt käbbel. Samtidigt har oron kring det finanspolitiska stupet kommit som ett brev på posten efter USA:s presidentval.

Förra året enades USA:s politiker bland annat om att tillfälligt förlänga de skattelättnader som infördes av Bush 2001-03. Utöver dessa kommer också ökat skattetryck från Obamas sjukvårdspaket. Sammantaget skulle oförändrad finanspolitik motsvara skattehöjningar och utgiftsminskningar på nära 4 % av BNP nästa år. Med dagens tillväxttakt på drygt 2 % skulle ett fall utför budgetstupet föra USA in i en ny recession. Vi räknar emellertid med att det politiska systemet lyckas komma överrens, måhända under årets sista skälvande timmar. På fredagsmorgonen kom bra oktoberdata från Kina som styrker vår positiva syn på basmetaller och som bekräftar att vändningen i den kinesiska konjunkturen i september fortsätter. Grekkaos och fiscal cliff spred dock smolk i glädjebägaren. Samtidigt har det kommit mycket dålig data från Sverige men den ska man inte tolka som negativt för råvarorna som handlas på världsmarknaden.

Handelsbankens råvaruindex med graf - 9 november 2012

Basmetallerna

Kinas återhämtning finns framför oss

Basmetallerna startade veckan med stigande priser men vände ned igen då dollar stärktes efter valet i USA. Från måndagens öppning stänger kopparn på -1,1 %, aluminium är ned med 0,6 % medan nickel är princip oförändrad. Imorse fick vi dock positiv data från Kina där industriproduktionen kom in på 9,6 % (väntat 9,4%) i oktober jämfört med 9,2% i september och investeringar (FAI) YTD kom in på 20,7 % (väntat 20,6%) mot 20,5% i september.

Kopparlagren i Kina (både bonded och SHFE) är på rekordnivåer och trots att Kina importerat mycket de senaste månaderna har lagren utanför Kina inte minskat vilket vittnar om en fortsatt svag konsumtion globalt (ex Kina). Totala lager ligger nu på ca 1.2 miljoner ton (+0.3 miljoner ton sen i somras) men vi förväntar oss att överskottet reduceras något mot slutet av året/inledningen av 2013 i takt med att kinesiska verk nu betat av sina lager och börjar bygga upp nya. Kopparbalansen ser vidare ut att bli negativ under 2013 för första gången på tre år. Arbitragefönstret mellan Shanghai och LME åter öppet (se blå graf nedan som nu är positiv) vilket bör ge stöd åt Kinesisk import och kopparpriset. Vi behåller vår positiva vy för basmetaller.

Arbitrage på koppar

Under oktober har basmetallerna haft ett kraftigt ras, efter den kraftiga uppgången i september. Finansmarknaden hade handlat in för mycket på för kort tid. Däremot ser Kinadata allt bättre ut nu. Vi tror på: Vi tror på: BASMET H

Ädelmetaller

Fiscal cliff stärker guldet

Ädelmetallerna har hämtat sig från förra veckans fall, och Handelsbankens ädelmetallindex har stigit med nästan 3 % sedan fredagens stängning. Med en omvald Barack Obama i vita huset är diskussionen kring fiscal cliff (finanspolitiska stupet) åter på agendan vilket har fått guldet att stiga i värde. Fiscal cliff tillsammans med förnyad oro kring eurokrisen ökar investerares vilja att fly till guldet. Guldet handlas nu på 1733 USD/uns, vilket är 3,3 % högre än veckans öppning.

I och med att Obama blev omvald så är chanserna för fortsatt mjuk penningpolitik mycket större än om Romney blivit vald till USA:s president vilket talar till guldets fördel. Vi behåller vår positiva vy för hela sektorn.

Rapporterna kring strejkerna i de sydafrikanska gruvorna har tystnat, vilket tyder på att situationen återgått till det normala – dock med betydligt färre arbetare i gruvorna.

Gold spot pris 2012 - Graf

Vi är fortsatt positiva till ädelmetaller med den främsta anledningen att vi tror på fortsatt mjuk penningpolitik från FED och att central bankernas stimulanser forstätter att ge stöd. Vi tror på: ADELMET H

Energi

Fortsatt bensinbrist i USA

Omvalet av Barack Obama som USA:s president har inte haft något tydlig inverkan på oljepriset. Däremot är det fortfarande bensinbrist i spåren efter stormen Sandy, endast en fjärdedel av bensinstationerna i New York City, Long Island och New Jersey är i drift. Nu sätts åtgärder in för att försöka lindra problemet. Det beredskapslager som inrättades 2000 öppnas nu energidepartementet. Försvaret har fått i uppgift att köpa in och distribuera inte mindre än 380 000 fat blyfri bensin och 317 000 fat diesel till de berörda områdena. Brent-oljan handlas i skrivande stund på 107 USD/fat vilket är 1,15 % högre än måndagens öppning, i onsdag handlas dock oljan upp på dryga 111 USD/fat.

Marginellt ned på elmarknaden under veckan och även om vi inte förväntar oss några större rörelser är sentimentet fortsatt svagt. Såväl kol som utsläppsrätter handlas oförändrat och ser vi till vädret förväntas temperaturen ligga en ca 3 grader över normalt de kommande tio dagarna medan nederbördsmängderna beräknas till ca 7 TWh vilket är normalt denna tid på året. En del av den förväntade nederbörden uteblev vilket innebär att energibalansen minskar till ca 8.5 TWh. Svensk kärnkraft går mot bästa novemberproduktionen sedan Barsebäck stängdes (maj 2005) och december kan bli ännu bättre då vår tionde och minsta reaktor, Oskarshamn 1, fortfarande står stilla. Övriga 9 reaktorer är nu igång efter årets revision (underhåll) och då är risken mycket liten att de inte levererar i vinter. Notera den bedrövliga vintern 09/10 i bilden nedan.

Sveriges energiproduktion - Kärnkraftverk

Oljan har sett allt svagare ut och vi fortsätter tycka att underliggande fundamenta är väl balanserad. Vi ser även att förutsättningarna för fortsatt lågt elpris kvarstår. Vi håller en neutral syn på energisektorn.

Livsmedel

Global veteproduktion väntas justeras ned

Terminspriser på vete har gått upp sedan förra veckan i både Chicago och Paris. Det amerikanska höstvetet lider fortfarande av torrt och varmt väder och någon klar bättring ser inte ut att vara i sikte. Skicket på grödan bedöms vara rekorddåligt och ytterligare försämring är nog att vänta. I Argentina har det blivit lite torrare, vilket gynnar pågående skörd. Lite regn har fallit i de östra delarna av Australien, generellt sett är det dock väldigt torrt. Den nederbörd som fallit lär nog inte ha någon större effekt, men bromsar en fortsatt nedgång. I dagens WASDE-rapport från USDA bör produktionssiffrorna för den australiensiska skörden justeras ned från föregående rapports 23 miljoner ton, 20 miljoner ton eller strax därunder är nog mer rimligt.

I EU är det fortfarande blött i en del områden och tiden för sådd löper snart ut. I Frankrike rapporterades tidigare i veckan om att sådden var avklarad endast till 64 procent, att jämföra med 88 procent vid samma tid förra året. Än värre är det i Storbritannien där det nu talas om att höstsådden kanske inte når mycket mer än 60 procent av tidigare planerad areal. I dagens WASDE-rapport väntas inga större förändringar för det amerikanska vetet. För den globala produktionen väntas däremot nedjusteringar för främst Australien och Argentina – förmodligen dock inte till fullt så låga nivåer som de lokala analytikernas utan kvar något över likt föregående månad. Med försämrade förutsättningar för nästa års skörd bör en eventuell nedsida vara väldigt begränsad. En bra start på grödan är givetvis att föredra men mycket kan hända tills nästa års skörd och vi har sett förr att de höstsådda grödorna återhämtat sig väl efter vintern.

Utveckling av vetepris på Matif - Graf

Vi ser soja, majs och vete som klara säljcase där vi väntar oss prisfall före jul men senast till påsk. Vi tror på: LIVSMEDEL S H

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex 9 november 2012

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *