Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 22 november 2013

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenRåvaror allmänt

Kina ger kött på benen

Till slut kom så beslutsdokumentet från Kinas högsta ledare efter landets strategiska högmöte som hålls vart tionde år och banar vägen för det centralstyrda jättelandets utveckling. Tyngdpunkten ligger på reformer och dessa är massiva. Effekterna beror slutligen på hur väl dessa lyckas implementeras men det kommer sannolikt att kosta tillväxt att genomföra. Det blir alltså fortsatt en balansakt för landets ledare att genomföra reformer i en takt som ekonomins utveckling tål. De stora förändringarna har adresserats kända krishärdar som statligt ägda bolags oförmåga att tjäna pengar och reformer av finansmarknaden.

I stora drag hittar vi inte mycket som har direkt påverkan på råvarumarknaden. Det är tydligt att fokus nu ligger på ”mjuka” variabler och tiden med högsta prioritet för antal km byggda järnvägar och motorvägar ligger bakom oss. Mycket infrastruktur kommer dock fortfarande krävas för att öka inkomstnivåerna utanför kustprovinserna men det är en långsam process. För råvarumarknaden blir därför slutsatsen att i närtid kommer balansakten på kniveggen då ledarna ska implementera reformer utan att stjäla tillväxt vara det viktigaste för prisbidraget från Kina.

Sammanfattar vi andra makrohändelser i veckan så har vi både bättre än väntat jobless claims från USA och amerikanskt markit PMI. Från Fed sa Bernanke i tal att nollräntan kan bestå en avsevärd tid efter att QE har avslutats och kanske även långt efter att arbetslöshetströskeln (6,5%) passerats. Tapering är åter på tapeten efter fedprotokollet publicerats där tapering kan väntas de kommande månaderna. HSBC´s preliminära PMI för Kina i november kom in sämre än väntat (50,4 mot väntat 50,8).

Handelsbanken om råvaror

Basmetaller

Lugn vecka för metallerna

Metallerna har handlats ganska oförändrat under veckan och vårt basmetallindex likaså. Koppar och nickel sticker dock ut där koppar stiger under veckan dels på grund av ökad import av koppar i Kina, världens största konsument av metallen, men även på fortsatt fallande lager. Nickel däremot slutar veckan på minus och tyngs till motsats till koppar på stigande lager. Nickel fortsätter att handlas långt under produktionskostnad vilket har fått några nickelproducenter att dra ner på kapacitet. Vi väntar att fler följer i samma spår. Nickel handlas nu på 13 560 USD/ton och med en marginalkostnad för produktion på 18 900 USD/ton blir bilden väldigt tydlig.

Det återstår att se vad Kina inköpschefsindex (PMI) kommer in på för november. Det publiceras inte förrän 1 december men under veckan har HSBC´s preliminära PMI visat för en siffra något är lägre än vad marknaden väntat sig. Oktobers PMI var 51,4 och förväntningar för november är något lägre på 51,0.

Kopparpris och kopparlager

Vi tror att Kinas tillväxt kommer överraska positivt under Q4 och Q1, vilket kommer stärka metallerna. Vi tror på: LONG BASMETALLER

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ädelmetaller

Guldet fortsätter sin kräftgång

Vi är som bekant negativa till guldet sedan ganska lång tid, och dess kräftgång fortsätter. En analys från Bloomberg från igår hänger upp guldets snara återhämtning på att dollarn ska fortsätta falla, vilket i sig kan ifrågasättas givet Feds förestående nedtrappning kombinerat med ECB:s troligt låga räntor under lång tid framöver. Vår syn på guldets svaghet är upphängd primärt runt att det köps och säljs i syfte att tjäna pengar, alltmedan övriga råvaror köps för att förbrukas, i en förenklad förklaring. Detta gör att när guldköparna inte längre kan sälja till andra guldköpare till högre pris, ja då slutar man köpa. När priset börjar falla så blir det en form av ”chicken race” där man testas i sin uthållighet.

Under 2013 har guldet fallit mot alla valutor, inklusive årets största valutaförlorare, den Sydafrikanska randen. Detta får oss att misstänka att om 2014 blir ett år då dollarn kommer tillbaks, då är det inte omöjligt att det får stor negativ påverkan på guldet.

Veckan som gått har sett guldet falla ytterligare drygt 3.5 procent, och pengarna fortsätter att flöda ur guld-ETF:er (chicken-racet börjar bli smärtsamt). Nuvarande nivå, 1250 dollar per uns, var en motståndsnivå på uppsidan när det bröt igenom år 2010, vilket gör att det kan vara en känslig nivå om vi skulle falla under nu. I den närmast panikartade stämning som rådde i somras föll det så lågt som 1200, varför området mel-lan 1200 och 1250 borde ses som kritiskt. Ett brott här öppnar upp för en rörelse ner mot 1000 dollar per uns, en psykologiskt viktig nivå som ansträngda guldinnehavare inte önskar se.

Guldpriset på Comex enl februari-termin

Efter en uppgång under sommaren tror vi åter att guldets väg lutar utför. Vi tror på: SHRT GULD H

Energi

Fortsatt utbudsproblem för oljan

Oljemarknaden stärks ytterligare 1.5 procent under veckan och handlas nu på 110 USD/fat. De två främst drivande faktorerna utöver veckans positiva sysselsättningssiffror och optimism kring USA (USA konsumerar 21 procent av världens olja så minsta förändring i den förväntade efterfrågan brukar slå på en marknad med låg reservkapacitet) är fortsatt Libyen´s utbudsproblem samt Iran där tidigare optimism kring den nukleära tvisten nu slagit om till skepticism och utdragna sanktioner vilket hindrar landets oljeexport. Iran´s produktion var i september endast 2.63 miljoner fat per dag och de lägsta på 23 år (Iran producerade som mest 6.6 mfpd under 1976) och är ned 1 mfpd sedan sanktionerna infördes. Den minskade exporten som fallit från 2.2 mfpd till 700,000 fpd innebär med andra ord att det kostat landet hela 4.2 miljarder USD. Så vad är då risken för att marknaden faller tillbaka vid en eventuell tillfällig lösning? Visst kan marknaden falla tillbaka några dollar direkt på en sådan nyhet men bör ganska snabbt återhämta rörelsen eftersom inget förändrats fundamentalt i marknaden och det lär dröja lång tid innan vi ser denna volym på exportmarknaden då något mer konkret och det kommer ta lång tid. Oljan har nu nått en mer balanserad nivå, dvs ca 5 dollars riskpremie över fundamental nivå om 105 dollar där varje produktionsbortfall och/eller politiskt upptrappning kring MENA´s produktionsländer bör skapa ytterligare möjlighet på uppsidan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Förra veckans uppgång på elmarknaden raderades ut av kraftiga nederbördsfronter där en ny rekordhög energivolym noterades för Sverige och Norge på 4.1 TWh under ett dygn! Totalt fick vi närmare 3 TWh mer regn än normalt vilket innebär att energibalansen förbättrats till -9.16 TWh. Den långa kurvan (10 år) tappar 2.5 öre till lite drygt 34.5 öre /kWh (36.57 EUR/MWh). Samtidigt som utsläppsrätterna handlas oförändrat fortsätter den positiva trenden på kol, bilden nedan visar utvecklingen på Api2 som nu handlas på 82.20 USD/ ton för närmsta kvartalet och vi räknar med att den trenden håller i sig. Väderprognoserna pekar på ett mer normalbetonat väder de kommande 10-dagarna där vi förväntar oss en neutral till stark utveckling på marknaden nu när all nederbörd diskonterats för.

Kolpris första kvartalet 2014

Energiunderskott tillsammans med osäkerhet kring kärnkraftsverken inför vintern talar för högre elpris. Vi tror på: LONG EL

Livsmedel

Bra utsikter för sydamerikansk soja

Priserna på majs i Chicago är i stort sett oförändrade jämfört med förra veckan. Skörden i USA är nästan helt klar och inte mycket kan överraska där nu. Argentina har länge varit väl torrt men har fått en del regn nu vilket ses som klart gynnsamt för pågående sådd även om mer önskas – omkring 55 procent av sådden uppges nu vara klar. Utan väderproblem i Sydamerika är det för tillfället svårt att se varför majspriserna skulle börja stiga då tillgången på majs globalt är väldigt god.

Priserna på sojabönor i Chicago noteras upp sedan förra veckan. Skörden i USA är i stort sett helt klar och lär inte bjuda på så mycket överraskningar. Mer intressant att följa nu är väderutvecklingen i Sydamerika, vilken hittills varit tillfredställande. I Argentina uppges sådden vara avklarad till 32 procent. Fortsätter vädret att utvecklas väl och nuvarande produktionsestimat håller kommer globala lager av sojabönor nå nära rekordnivå.

Sojabönor

Efter flera år av rekordskördar handlas kaffe idag på femårslägsta. Vi finner kaffe köpvärd och ser risken på nedsidan begränsad. Vi tror på: BULL KAFFE

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex 22 november 2013

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av nordisk produktion (globala produktionen för sektorindex) och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära