Så här påverkar El Niño råvarupriserna

Klimatforskare förutspår rekordhöga globala temperaturer orsakade av väderfenomenet El Niño. En effekt av detta är att råvarupriserna i år förväntas öka ytterligare som en följd av störningar i leveranskedjan. Under 2014 har vi redan sett hur utbudsstörningar har drabbat råvaror som nickel, naturgas, kaffe och svin vilket lett till kritiskt låga lager som kommer att vara mycket svåra att fylla på igen, särskilt med instabila väderförhållanden.

Metrologisk karta som visar de temperaturavvikelser som förekom under El Niño 1997.Klimatförändringarna har redan påverkat jordbrukssektorn, så denna gång kan El Niño komma att få ett ännu större genomslag. Betyder det att det kan finnas en möjlighet/risk för stigande råvarupriser inom jordbrukssektorn och andra delar av råvarumarknaden?

The Oceanic Niño Index har indikerat åtta historiska El Niño-perioder i tidsramen sedan 1983. Överraskande är det inte priserna på råvaror inom jordbrukssektorn som gynnats mest av detta fenomen, åtminstone inte initialt. Notera att det endast är under 4 av 8 perioder som El Niño har lett till stigande spannmålspriser, med en något genomsnittligt negativ avkastning.

Däremot klarade sig levande djur bättre med en överavkastning på 7,4 %, och metallerna visade positiva resultat i de flesta av dessa perioder med en genomsnittlig avkastning på 25,3 % och 8,9 % för industrimetaller respektive ädelmetaller. Detta avkastningsmönster som vi ser under perioden 1986-1988 är intressant eftersom råvarucykeln befann sig vid motsvarande vändpunkt som i dag.

Hur råvarupriser påverkats av väderfenomenet El Nino

Källa: S&P Dow Jones Indices Data från juni 1983 till maj 2014.

Trots den genomsnittliga positiva avkastningen i alla sektorer utom jordbruket under El Niño, finns det möjligheter till att göra vinster på jordbruksprodukter som en följd av vädret. De prisuppgångar vi ser i sektorn inträffar med en fördröjning, det kan ta upp till ett år eller mer för effekterna att visa sig, men oftast inträffar minst en spik väldigt snart efter El Niño. I genomsnitt har den första månaden med stigande priser efter det att El Niño uppträtt lett till en uppgång på 16,6% och det inträffar ofta flera höga spikar efter. Se tabellen och diagrammet nedan.

Prisspikar och El Nino

Pristoppar på råvaror och El Nino

Källa: S&P Dow Jones Indices Data från juni 1983 till maj 2014.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top