Följ oss

Nyheter

Råvaror levererade 2022

Publicerat

den

Råvaror - metallnät

Bland de inte så roliga händelserna som kommer från 2022 års marknadsutveckling är följande: det sämsta året någonsin för Bloomberg US Aggregate Bond Index, det tredje sämsta året någonsin för 60/40-portföljen och ett av de sämsta åren sedan den stora depressionen för S&P 500. 2022 var emellertid inte ett förlorat år för alla tillgångsklasser. Titta bara på råvaror.

Det breda råvaruindexet S&P GSCI avslutade 2022 med en uppgång på 26 procent. Ensamt är det imponerande, men det är ännu mer i skenet av att guld noterade en negativ årlig utveckling, även om den gula metallen presterade betydligt bättre än obligationer och aktier.

Det markerar det andra året i rad som S&P GSCI överpresterande, och även om tidigare resultat inte är en garanti för framtida avkastning, finns många av de faktorer som drivit råvarorna högre under de senaste två åren kvar under 2023, inklusive hög inflation i USA. Energisektorn var en av de främsta bidragsgivarna till råvarurallyt 2022.

”Det är inte förvånande att energikomplexet hade den starkaste prestandan på råvarumarknaderna 2022, med S&P GSCI Petroleum som steg 44,6 procent. Oljepriserna steg i mars 2022 när konflikten mellan Ryssland och Ukraina störde de globala oljehandelsflödena. Oljepriserna vände sedan ned under andra halvåret i takt med att riskerna för lågkonjunktur ökade. I slutet av december levererade Ryssland sitt förväntade svar på det västerländska pristaket och tillkännagav att landet skulle förbjuda leverans av olja och oljeprodukter i fem månader till länder som är parter i taket, med start den 1 februari 2023”, enligt S&P Dow Jones Index.

Det är anmärkningsvärt att råvaror levererat en sådan avkastning mot bakgrund av en stark dollar. Med hjälp av sju räntehöjningar från Federal Reserve var dollarn 2022 års bäst presterande stora valuta. Det borde ha varit ett hinder för råvaror, som oftast är denominerade i dollar, men det var det inte.

S&P Dow Jones Indices lyfte vidare fram att med en dollar som publicerat sin största årliga uppgång sedan 2015 och stigande räntor, var det ingen överraskning att den gula metallen hade ett svagt år. S&P GSCI Gold avslutade 2022 med en nedgång på mindre än en procent. Guldpriset utvecklades starkt under årets sista månader på förväntningar om att den amerikanska centralbanken skulle kunna börja minska takten i sina räntehöjningar, starka centralbanksköp och de pågående utmaningarna i ekosystemet för kryptovaluta.

Nyheter

Thailand spås få den lägsta sockerrörsskörden på 14 år

Publicerat

den

Sockerrör

Trots rekordhöga sockerrörspriser för thailändska bönder under säsongen 2022/2023 och högre priser för 2023/2024, spås utbudet av sockerrör för nästa säsong att sjunka till 74 miljoner ton.

Minskningen av sockerrörsvolymer beror både på en minskning av planterad yta, på grund av att konkurrerande grödor betalar bönderna mer, och även på en hög risk kring en lägre jordbruksavkastning på grund av det prognostiserade torra vädret till följd av El Niños vädermönster.

I år har priserna på kassavarot i Thailand stigit med nio procent, vilket har drivits av en starkare efterfrågan och starkare priser på kassavachips och stärkelse. Efterfrågan kommer främst från Kina, där kassavarot används till etanol och djurfoder.

Det förväntas att kassavapriserna kommer att förbli starka under hela 2023, så med ett nuvarande rotpris på 3 360 THB/kubikmeter ger kassava en bättre avkastning än sockerrör. Detta leder till att mindre sockerrör planterades under det fjärde kvartalet 2022 för skörd under säsongen 2023/2024.

Den potentiella övergången till kassavaodling kommer att resultera i minst fem procent minskning av området för sockerrörsskörd. Den andra nyckelfrågan som den kommande krossningen står inför är jordbruksavkastningen.

Lägre nederbörd än normalt att förvänta

I år är ett El Niño-år, vilket för Thailand historiskt sett kommer att innebära en lägre nederbörd än normalt. Mindre än 20 procent av Thailands sockerrörsareal har tillgång till ordentlig bevattning, detta betyder att under år då det är lägre nederbörd har sockerrörsskördarna lidit hårt.

När det gäller sockerexport, baserat på en skörd på 74 miljoner ton, förväntas Thailand att exportera åtta miljoner ton socker. Med premien för vitsocker på nuvarande nivåer finns det ett bra incitament för bruken att producera vitt socker, till förmån för råvaror, men tillgången på vatten kan vara en begränsande faktor.

Förstsätt läsa

Nyheter

Europas solkraftproduktion får svenska elpriser att falla

Publicerat

den

Solceller på tak

Solkraftsproduktionen på kontinenten har fått elpriserna i Tyskland och Danmark att falla dramatiskt den senaste veckan, vilket har spillt över på de svenska elpriserna. Systempriset på den nordiska elbörsen Nord Pool låg förra veckan på den lägsta noteringen sedan november 2020, 15 öre per KWh. Fortsatt låga elpriser väntas innevarande vecka.   

Den kraftigt ökande solkraften i Europa avspeglas tydligt i elpriserna i Europa nu när förbrukningen är låg. I söndags fick den starka solproduktionen elpriset i Nederländerna att falla till minus 400 Euro per MWh vid timme 15 i söndags, vilket spillde över till Tyskland och Danmark och vidare till Sverige. Elpriset var -10 euro per MWh i hela Sverige under fyra timmar på söndagseftermiddagen.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

– När det är låga priser på kontinenten importerar vi i Norden deras billigare kraft. Låga och till och med negativa elpriser kommer att bli allt vanligare framöver, den här tiden på året när förbrukningen är låg och solproduktionen är stark, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker Bixia.

Bottennoteringarna avlöste varandra förra veckan och elpriserna på Nord Pool låg på veckobasis på de lägsta nivåerna sedan november 2020. Den kraftiga solproduktionen på kontinenten bidrog tillsammans med låg förbrukning, god tillrinning och mycket vind till de pressade priserna. 

Priserna under innevarande vecka väntas vara fortsatt låga.

– Vårfloden har toppat, men tillrinningen är fortsatt stark och i kombination med ett par dagar med riklig vind i Norden och stark fortsatt solkraftproduktion på eftermiddagarna blir resultatet låga priser. Vi får lite mindre vind framåt helgen och veckosnittet kommer att ligga på runt 15 öre per KWh i system denna vecka, och runt det dubbla, cirka 30 öre, nästa vecka, säger Johan Sigvardsson.

Förstsätt läsa

Nyheter

Botnia Exploration håller fast vid att de ska öppna sin guldgruva under 2023

Publicerat

den

Fäbodtjärn, Botnia Explorations gruva

Vi skrev i november förra året att Botnia Exploration planerar att öppna sin guldgruva under 2023. Nu har vi kommit till slutet av maj 2023 och bolaget håller fortfarande fast vid samma tidsplan. Man håller även fast vid att man inte kommer att behöva göra någon ytterligare emission utan att man kommer att få tillräckligt med kassaflöde från gruvan man ska öppna i år. VD Thomas Söderqvist presenterar verksamheten.

Förstsätt läsa

Populära