Följ oss

Nyheter

Guldpriset stiger till högsta nivån på ett halvår

Publicerat

den

Guldtacka från Scottsdale Mint

Guldpriset nådde den högsta nivån på sex månader i början av tisdagen, och analytiker tror att rallyt har ytterligare kraft att ge under 2023.

Spotguldet toppade strax under 1 850 dollar per troy ounce innan det backade marginellt till att handlas runt 1 838 USD per ounce. Guldpriserna har sjunkit generellt sedan början av november då marknadsturbulens, stigande recessionsförväntningar och fler guldköp från centralbanker understödde efterfrågan.

”I allmänhet letar vi efter ett prisvänligt 2023 med stöd av lågkonjunktur och risker för värdering av aktiemarknaden – en eventuell topp i centralbanksräntorna i kombination med utsikterna för en svagare dollar och en inflation som inte återgår till den förväntade nivån under 3 procent vid årets slut — allt ger stöd, säger Ole Hansen, chef för råvarustrategier på Saxo Bank.

”Dessutom ser den de-dollarisering som sågs hos flera centralbanker förra året, när en rekordmängd guld köptes, ut att fortsätta, vilket ger ett mjukt golv under marknaden.”

Framöver föreslog Hansen att de viktigaste händelserna för guldpriserna skulle vara onsdagens protokoll från det senaste mötet hos amerikanska Federal Reserve och fredagens amerikanska jobbrapport.

”Över 1842 dollar, 50 procent [markeringen] av 2022 års korrigering, kommer guld att leta efter motstånd vid 1850 dollar och 1878 dollar” tillade Hansen.

Ny all-time high 2023?

Mycket av utsikterna för 2023 för de globala marknaderna beror på penningpolitikens bana när centralbankerna lättar på de aggressiva räntehöjningarna som gjorts det senaste året mitt i avtagande ekonomisk tillväxt och möjliga lågkonjunkturer.

Ekonomer är dock delade om huruvida detta kommer att kulminera i räntesänkningar i slutet av året, eftersom inflationen väntas ligga kvar långt över målintervallet i de flesta större ekonomier.

En fullständig duvpivot av centralbanker i år skulle sannolikt få stora konsekvenser för guldpriserna, enligt strateger.

Eric Strand, chef för AuAg ESG Gold Mining ETF, sa förra månaden att 2023 skulle leverera ett nytt all-time high för guld och starten på en ”ny sekulär tjurmarknad”, med priser över 2 100 dollar per ounce.

”Centralbanker som grupp har fortsatt, sedan den stora finanskrisen, att addera mer och mer guld till sina reserver, med ett nytt rekord satt för [tredje kvartalet] 2022” sa Strand.

”Det är vår åsikt att centralbankerna kommer att svänga på sina räntehöjningar och bli duva under 2023, vilket kommer att antända ett explosivt drag för guld under många år framöver. Vi tror därför att guldpriset kommer att avsluta 2023 minst 20 procent högre, och vi ser också att gruvbolagen presterar bättre än guld med en faktor två.”

De hausseartade utsikterna för ädelmetallen upprepades i slutet av förra året av Juerg Kiener, verkställande direktör och investeringschef på Swiss Asia Capital, som berättade för CNBC att de nuvarande marknadsförhållandena speglar 2001 och 2008.

”Under 2001 rörde sig marknaden inte bara med 20 eller 30 procent den rörde sig mycket, samma sak 2008 när vi faktiskt hade en mindre försäljning på marknaden och stimulansen som kom tillbaka. Guldet gick från 600 till 1 800 dollar på nolltid, så jag tror att vi har en mycket god chans att vi ser en kraftig kursrörelse”, sa Juerg Kiener, verkställande direktör och investeringschef på Swiss Asia Capital i slutet av december.

Nyheter

Högre inflation än förväntat sänker guldpriset

Publicerat

den

Guldtacka i närbild

Det fanns ingenting i den amerikanska KPI-rapporten i januari som backar upp en tidig räntesänkning från Federal Reserve skriver ädelmetallföretaget Heraeus. En högre än förväntad KPI-siffra pressade omedelbart ädelmetallerna, särskilt guld, som sjönk under 2 000 USD per troy ounce för första gången i år. 

Det har skett en strukturell förändring i konsensusutsikterna för amerikanska räntor under de senaste veckorna, uppbackad av starkare ekonomisk data, vilket resulterar i en starkare dollar och därmed ett svagare guldpris. Det förväntade datumet för första räntesäkningen har skjutits på framtiden och nu tros en sänkning komma i anslutning till Federal Reserve-mötet i juni, vilket potentiellt fördröja en uppvärdering för guld. 

De kortsiktiga utsikterna för guld kommer sannolikt att förbli mycket beroende av data och den amerikanska dollarn. Dollarn kan se stöd på kort sikt från den högre sannolikheten av räntesänkningar i Storbritannien, EU och andra ekonomier som kommit före USA, vilket bidrar till dollarns relativa attraktionskraft kontra dessa valutor.

Fortsätt läsa

Nyheter

Christian Kopfer om skog, olja och metaller

Publicerat

den

Christian Kopfer pratar råvaror

Handelsbankens råvaruanalytiker Christian Kopfer kommenterar olika delar av råvarumarknaden. Först tar man upp skogsbolaget SCA, skogsprodukter och skog. Vidare tar man upp olja och att Handelsbanken tror på ett tresiffrigt oljepris under 2024. Sedan går man in på olika metaller.

Fortsätt läsa

Nyheter

Storskalig produktion av fossilfri mineralgödsel baserad på vätgas etableras i Luleå

Publicerat

den

Power2Earth-teamet

Den spanska gödseltillverkaren Fertiberia, i ett partnerskap med Lantmännen och Nordion Energi, går vidare med att etablera en storskalig fossilfri mineralgödselproduktion, genom det gemensamma initiativet Power2Earth. Genom sin vätgasbaserade produktionsprocess som baseras på fossilfri energi, har Power2Earth potential att kraftigt minska klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen. Produktionsstart är planerad till slutet av 2028 och den totala investeringen beräknas att uppgå till omkring 2 miljarder euro, där partnerna i den slutliga investeringsfasen planerar att gå in med olika stora andelar.

Etableringen innebär ett stort steg i Sveriges gröna omställning och en stärkt livsmedelsberedskap. Power2Earth bygger vidare på en teknik utvecklad av Fertiberia, en ledande producent av fossilfri mineralgödsel. Samarbetet bygger på en gemensam vision om en hållbar och robust jordbruks- och livsmedelsproduktion och kombinerar respektive partners styrkor, expertis och erfarenhet. Genom att använda en elektrolysteknik baserad på fossilfri energi, strävar Power2Earth efter lägsta möjliga utsläpp i produktionsprocessen.

Projektet inleddes under 2021, sedan dess har ett antal förstudier slutförts i kombination med att mark för fabriksetableringen i Luleå säkrats. I dagsläget pågår förberedelserna inför en miljötillståndsansökan som enligt tidsplan ska lämnas in under andra kvartalet 2024.

Javier Goñi, Fertiberias vd säger: ”Fertiberia bidrar med över fem decenniers erfarenhet inom tillverkning, drift och logistik av mineralgödsel och ammoniak. Vi är ledande i arbetet med att minska jordbrukets koldioxidutsläpp genom övergången till produktion av fossilfri mineralgödsel med hjälp av vätgas. Vi är också stolta över att delta i arbetet mot Sveriges ambitiösa mål om minskade koldioxidutsläpp och samtidigt bidra till regional tillväxt och bygga en mer robust livsmedelsförsörjning med minskat importberoende”.

Genom Power2Earths produktion av fossilfri mineralgödsel i Luleå finns en potential att minska utsläppen med omkring 1,6 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar cirka 25 procent av utsläppen från det svenska jordbruket. Den innovativa teknologin som bygger på fossilfri vätgas, positionerar Power2Earth som en nyckelspelare i den gröna omställningen av livsmedelsproduktionen.

Med en produktionskapacitet på en miljon ton mineralgödsel årligen har Power2Earth också stor potential att öka robustheten i svensk livsmedelsproduktion, i linje med Sveriges nationella livsmedelsstrategi och ambitioner avseende förstärkt beredskapsförmåga. Detta genom att minska beroendet av import och förbättra förutsättningarna för inhemsk matproduktion och ökad svensk självförsörjning.

Per Arfvidsson, vice VD och CTO på Lantmännen säger: ”Power2Earth är revolutionerade för svensk lantbruks- och livsmedelsindustri då fossilfri mineralgödsel är avgörande för att skapa en hållbar, effektiv och framtidssäkrad livsmedelsvärdekedja. En inhemsk produktion av mineralgödsel minskar Sveriges fullständiga beroende av gödselimport och är helt nödvändig för utvecklingen av en robust livsmedelsberedskap. Vi är glada att nu kunna ta nästa steg och etablera Power2Earth tillsammans med Fertiberia och Nordion Energi”.

Hans Kreisel, VD på Nordion Energi säger: ”Power2Earth är första steget på Nordic Hydrogen Route, en 1000 kilometer lång vätgasledning under mark som kopplar samman Sverige och Finland. Vätgas är centralt för Norrbottens långsiktiga diversifiering av industrisektorn, och genom Power2Earth-projektet illustrerar vi hur den nya vätgasinfrastrukturen är kostnadseffektiv, levererar energitrygghet och minskar koldioxidutsläppen. Vi är stolta över att bidra till regional grön omställning, ekonomisk utveckling och svensk självförsörjning tillsammans med Fertiberia och Lantmännen”.

15 mil lång pipeline med vätgas

Fertiberia hade från början tänkt att producera vätgasen i Boden och sedan göra gödsel av den i Luleå. Dagens industri skriver att företaget hamnade i en långt ner i en lång kö för att få tillgång till elektricitet och att produktionen av vätgas därför har flyttats till Letsi i Jokkmokk. Produktionen av gödsel förblir dock i Luleå och en 15 mil lång underjordisk pipeline ska transportera vätgasen mellan platserna.

Fortsätt läsa

Populära