Följ oss

Nyheter

Håller råvarorna på att ge en köpsignal?

Publicerat

den

Guld och olja

Sedan supercykeln började svalna för 10 år sedan har många investerare väntat på de rätta förutsättningarna som skall komma att utlösa en reversering och få råvarupriserna att stiga. Just nu finns det många bedömare som tror att dessa villkor är ordentligt på plats eller åtminstone i deras tidiga skeden. Bland dem är faktorer som har diskuterats på andra ställen finns, en svagare amerikansk dollar, en stadigt flatande avkastningskurva, ökad volatilitet på marknaden, övervärderade amerikanska aktier, förväntningar på högre inflation, handelskrigsrörelser, geopolitiska risker och mer.

Dessutom tror nästan 60 procent av de kapitalförvaltare som undersökts av Bank of America Merrill Lynch att 2018 kan vara toppåret för aktier. En nyligen genomförd J.P. Morgan-undersökning fann att tre fjärdedelar av mycket rika individer (high net worth individuals) förutspår en amerikansk lågkonjunktur under de närmaste två åren. Allt detta gör råvaror, guld och energi mer övertygande än på väldigt länge.

Råvarorna har sin lägsta värdering på tio år

Jämfört med aktier är råvaror lika billiga just nu som de har varit i decennier. Om du hade investerat i en fond som följer S&P GSCI eller ett motsvarande råvaruindex år 2000 skulle du ha sett en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på cirka 10 procent under de kommande tio åren, enligt data från Bloomberg.

Råvaruprisgraf

Vi vet alla att tidigare prestanda inte är någon garanti för framtida resultat.

Goldman: Dags att ha övervikt i råvaror

Råhandlare agerar främst på oro för att produktionen skulle kunna störas genom intensifierande konflikter i Mellanöstern, speciellt oljeproducenten Syrien. Aluminiumpriserna har höjts efter införandet av nya amerikanska sanktioner mot ett antal ryska företag. Bland dem är United Company RUSAL, världens näst största aluminiumföretag. RUSAL producerar så mycket som 6 procent av den globala försörjningen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyligen skrev analytikerna på Goldman Sachs att ”det strategiska fallet för att äga råvaror har sällan varit starkare.” Banken rekommenderar en övervikt och uppskattar att råvarorna kommer att ge minst 10 procent under de närmaste 12 månaderna, där större delen av vinsterna spås komma från råolja och aluminium.

WTI testar 70 USD

Sedan oljepriset bottnade på 26 USD per fat i februari 2016 har priset på West Texas Intermediate (WTI) rusat i höjden. WTI handlas för närvarande på den högsta nivå på mer än tre år. Förra onsdagen hoppade oljan nästan 3 procent på rapporter om att amerikanska lager hade fallit mer än väntat, vilket tyder på att den globala överskottet fortsätter att minska. Under torsdagen testade WTI motstånd på $ 70, en nivå som vi inte har sett sedan november 2014.

Oljepriset

Oljepriset backade emellertid efter det att Donald Trump sprängde OPEC på Twitter, vilket igen visar hur de så kallade ”kvantarna” söker genom sociala medier i blixtens hastighet och använder sentimentsanalys för att initiera sina affärer. ”Med rekordmängder av olja överallt, inklusive de fullt lastade fartygen till sjöss, är oljepriserna artificiellt mycket höga! Inte bra och kommer inte att accepteras!” skrev Donald Trump.

Som tidigare kommunicerats planerar OPEC och Ryssland att arbeta närmare tillsammans för att begränsa produktionen under ett antal år, eventuellt så många som 10 eller 20. Ett sådant avtal skulle hjälpa till att stödja oljepriserna, särskilt för Saudiarabien. Saudiarabien söker högre priser för att ta Saudi Aramco, världens största energibolag, till börsen – men det är troligt att amerikanska shale-producenter skulle öka produktionen för att fylla tomrummet. USA är nu världens näst största oljeproducent, efter att ha tagit över Saudiarabien placering i fjol.

Kommer vi se aluminium för 3 000 USD?

Aluminium åtnjuter också en stark prisutveckling. Denna råvara hoppade kraftigt, över 23 procent sedan Vita huset meddelade sanktioner mot utvalda ryska företag och oligarker som svar på det östeuropeiska landets påstådda störning under presidentvalet 2016.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminiumpris

Aluminium handlas i dag kring 2 700 USD per ton, den högsta nivån sedan april 2011. Aluminium ökade till 2,715 dollar per ton i intradaghandel torsdag, det högsta som vi sett sedan april 2011. Rallyet kan fortsätta skriver Goldman Sachs, som förutser ett prisintervall på mellan 2 800 och 3 000 USD i år.

Multinationella Rio Tinto och Melbourne-baserade BHP, två av världens främsta aluminiumproducenter, uppgraderades båda till ”KÖP”, delvis till följd av stigande aluminiumpriser, men också för att de upprätthåller starka balansräkningar och förväntas att generera gynnsamma fria kassaflöde (FCF) i år.

Kinas One Belt, One Road behöver fortfarande enorma mängder material

Kinas massiva löpande megaprojekt ”Belt and Road”, även kallat Silk Road Economic Belt. I en notis i förra veckan påminde CLSA oss om att infrastrukturinitiativet fortfarande är i sin linda, och förväntas vara klart år 2049. Det kommer att skära igenom så många som 68 länder i Asien och Europa, vilket påverkar cirka 62 procent av världens befolkning. Kina har redan spenderat cirka 180 miljarder dollar för att slutföra olika projekt. Många miljarder mer kommer att gå mot att bygga vägar, hamnar, dammar, höghastighetståg, flygplatser och mer – allt för att ”förbättra regionala förbindelser”, som president Xi Jinping uttryckte det.

För att få en viss uppfattning om hur monumental och historiskt det här projektet är visar bilden nedan, en jämförelse med den amerikanska Marshallplanen. Detta var ett av de dyraste projekten i mänsklig historia. Belt- and Road initiativet kan så småningom kosta 12 gånger så mycket eller mer, med totala utgiftsskattningar på mellan 4 biljoner dollar och 8 biljoner dollar.

Kinas One Belt One Road

Uppskattningar av hur mycket energi och naturresurser som behövs under utvecklingsfasen varierar, men det är rimligt att anta att efterfrågan fortsätter att stödjas under en tid.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Utbudet av guld är bekymmersamt men sällsynt

Guldpriset har backat något, vilket beror på att många guldhandlare väljer att ta hem sina vinster när guldkursen når sitt mostånd på 1 360 USD per troy ounce. Många analytiker är emellertid av den åsikten att guldpriset kommer att bryta genom 1 500 USD per troy ounce. Orsaken ligger i stigande stigande konsument- och producentpriser, något som de senaste åren har underskattats. Det hela blir emellertid mer uppenbart när jämförelser görs mellan officiella amerikanska konsumentprisindexet (CPI) och alternativa åtgärder som New York Feds underliggande inflationsmätare (UIG).

Dr Ed Yardeni påpekar i en ny bloggpost, att ordet ” inflationen ”framträdde så många som 106 gånger under det senaste mötet i Federal Open Market Committee (FOMC), ett tecken på att Fed-medlemmarna kan bli mer och mer oroade över det ökande inflationstrycket.

De senaste rapporterna pekar också på att guldproduktionen minskar, vilket kan hjälpa till att stödja priserna på lång sikt. Undersökningsbudgetarna har minskat ganska stadigt sedan 2012 efter att guldpriset toppade, och färre och färre stora fyndigheter upptäcks.

Nyligen meddelade China Gold Association att Kina, världens största guldproducent, producerade 98 ton i marskvartalet. Det är en minskning med cirka 3 procent från samma period förra året. Detta kommer efter att den totala kinesiska produktionen år 2017 sjönk med 6 procent jämfört med året innan till 426 ton. De kinesiska gruvföretagen har pressats av Peking för att begränsa produktionen som en del av regeringens verkställighet av hårdare miljöskyddspolitik. Nedgången i produktionen är en del av en nedåtgående trend som vi ser över hela linjen, särskilt bland stora producenter.

Ta en titt på den avtagande kvartalsproduktionen hos Barrick Gold, världens största guldgruveföretag. Enligt sina preliminära resultat för första kvartalet producerade Barrick totalt 1.05 miljoner ounces från sina 10 fyndigheter. Det är en minskning med 2 procent från samma kvartal förra året, men långt ifrån var det för sju år sedan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Guldproduktion

Medan vissa investerare kan se den lägre produktionen som en besvikelse ser andra utan tvekan att det är en påminnelse om att guld är en begränsad resurs. Det är en av de många anledningarna till att denna råvara har varit så högt värderad i århundraden. Då de enklare fyndigheterna har utvunnits blir det svårare och dyrare att utvinna den gula metallen i framtiden. Utbudet ökar inte längre lika snabbt som det en gång gjorde.

Trots detta fortsätter efterfrågan att öka. Indien, Kina och Turkiet är bara några av de länder som har en stark kulturell affinitet till guld. Det är en besatthet som bara kommer att intensifieras när inkomsterna stiger. Samtidigt spelar guld fortfarande en viktig roll när det gäller diversifiering av investeringsportföljer i tider av ekonomisk och politisk osäkerhet.

Nyheter

Bidragen till sol- och vindenergi skenar i höjden, Tyska staten drar i nödbromsen

Publicerat

den

Bidragspengar regnar över vindkraft och solceller

Tyska staten garanterar ett minimipris för elektricitet producerad av vind- och solkraftverk. Bidragen har skenat i höjden och förväntas i år uppgå till 20 miljarder euro, det är dubbelt så mycket som prognosen som gjordes så sent som i oktober förra året. Nu drar staten i nödbromsen.

Från och med januari kommer medelstora och stora producenter av elektricitet från förnybara källor inte längre att få bidrag när elpriset är negativt.

Det är uppenbart en väldigt nischad nödbroms som staten drar i, så bidragen kommer att fortsätta att flöda på enorma nivåer. Men en av de mest extremt destruktiva formerna av bidrag rundas nu i alla fall av.

En konsekvens av detta borde kunna vara att elproducenter blir piggare på att installera stora mängder batterier. Det är i alla fall en kalkyl som nu blir relativt sett bättre.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vad den brasilianska realens svaghet betyder för råvarumarknaden

Publicerat

den

Brasiliens välkända stad

Den brasilianska realen (BRL) har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Detta följer på oro över regeringens utgiftsplaner. Den brasilianska realens svaghet kan tynga jordbruksråvaror.

Brasilien föder en allt större del av världen

Latinamerikas största ekonomi är en av världens största exportörer av socker, majs, sojabönor, apelsinjuice, nötkött och kaffe. Landet är även en stor producent av jordnötter, och har också utvecklat en stam av tropiskt vete.

Brasiliens leveranser av dessa livsmedel färdas över hela världen, med särskilt starka flöden till Östasien. Brasiliens jordbrukstransporter betyder att den brasilianska realen är en viktig faktor som har en stor påverkan på råvaruterminspriserna. Detta är särskilt fallet för socker i år, där Brasilien kommer att leverera 75 procent av världens råsocker 2024.

Realen har fallit med tolv procent

Den brasilianska realen har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Vid början av året var växelkursen på den amerikanska dollarn på 4,85 och den har sedan deprecierats med 12 procent för att nå 5,43 i skrivande stund.

Denna prissvaghet ser ut som en förändring i karaktär för realens beteende. Efter ett decennium av svaghet på 2010-talet, som kulminerade i en devalvering från 1,5 BRL mot USD till 6, har realen ägnat 2020-talet åt att handlas i sidled nära 5 till USD, en period av relativt lugn och stabilitet. Men detta ser ut som att förändras, och det är möjligt att BRL återvänder till 6 mot USD under de kommande månaderna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Inom Brasilien finns det en ökande oro över regeringens avsikt att spendera tungt. Ekonomer påpekar att de statliga utgifterna ligger kvar på pandeminivåer. De senaste ändringarna av det federala skattelättnadssystemet, som drabbar jordbrukssektorn hårt, har ökat oron, liksom Roberto Campos Netos kommande avgång från centralbanken i december. Han kommer sannolikt att ersättas av någon som är mer mottaglig för regeringens skatte- och utgiftspolitik, snarare än att försöka minska skulden. Detta kan avskräcka investeringar i Brasilien.

En svagare real skulle göra brasilianska jordbruksråvaror billigare i USD när de säljs till resten av världen. Detta innebär att brasilianska producenter kan säkra sina produkter till lägre nivåer i USD; deras produktionskostnad i dollar kommer också att vara lägre. Detta har potential att tynga råvaror där Brasilien är en stor leverantör, som till exempel socker.

Fortsätt läsa

Nyheter

Guld når sin högsta prisnivå någonsin

Publicerat

den

Priset på guld nådde idag sin högsta nominella nivå någonsin i USD och passerade där med det tidigare rekordet som sattes i slutet av maj. Spotpriset på guld är nu 2468,68 USD och väljer man att titta på frontmånadsterminen så ligger priset på 2473,60 USD.

Prisuppgången kommer efter inflationen i USA saktar ner vilket leder till förväntningar om att centralbanken ska sänka räntan, vilket brukar gynna guld.

Sedan kan man även läsa in alla möjliga vinklar kring Donald Trump. Man kan tänka sig att ekonomin sätter fart vilket skulle gynna alla tillgångar. Man kan även tänka sig att han genomför vad han sagt vilket skulle öka på inflationen. Sedan finns även vinkeln att Trump vill sänka värdet på dollarn, vilket då skulle öka guldpriset i dollar, vilket dock för en svensk investerare är något av ett nollsummespel.

Något som är värt att följa upp är statistiken för hur ETF-investerare agerar. Det här året har hittills varit konstigt då ETF-investerare sålt guld samtidigt som guldpriset gått upp, något som inte brukar hända. Skulle ETF-investerarna vara tillbaka så skulle det vara en stor vändning.

Graf över guldpriset
Graf över spotpriset på guld i USD.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära