Connect with us

Analys

OPEC cut – januari data bekräftar bra start

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenOPEC har sänkt produktionen med 1 Mbpd under januari då avtalet började gälla. Saudiarabien leder sänkningen och har sänkt 116% av sin andel. Även Angola har överlevererat i sänkningen med 129%. Saudis samarbetspartners vid Gulfen ligger också bra till, Kuwait har genomfört 90%, Emiraten och Qatar 60%. Sämst är som vanligt Venezuela med 18%. Iran, som tillåts öka sin produktion har bara fyllt 22% av sin ökningskvot, vilket är ytterligare ett tecken på att Iran ligger nära sitt tekniska produktionstak. Av de betydelsefulla producenterna är det Irak som släpar efter med 52% implementerad sänkning. Emiraten och Algeriet bör också komma lite längre. I övrigt finns det inte så mycket mer att vänta på.

Sedan oktober har USA ökat oljeproduktionen med 460 kbpd. OPEC har nu sänkt med omkring 1Mbpd och Ryssland ska ha sänkt med 300 kbpd. USA har då tagit 36% av den marknad som OPEC och Ryssland lämnat.

Slutsats: En bra start av OPEC men svårt att se att avtalet ska hålla ihop efter 2017 om USA fortsätter ta så stor andel av OPEC:s sänkning. Vi behåller USD 60 som 2017 pris men ser lägre pris 2018 när OPEC inte kommer orka hålla ihop avtalet.

OPEC produktionsbegränsning

Produktionsökning i USA

[box]SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *