SHB Råvarukommentar 27 januari 2017

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenBasmetallerna får stöd av kinesisk makrodata

Oljepriset stabiliseras

För andra veckan i rad går Brentoljan mot högre pris, om än med en ganska liten uppgång på drygt 1%. Den ökade aktiviteten bland USA:s skifferproducenter tynger visserligen priset, men allt fler tecken pekar på att de viktigaste länderna inom OPEC plus Ryssland har kommit ganska långt med att sänka oljeproduktionen i enlighet med avtalet i november, vilket ger stabilitet. Även om USA ökar produktionen i år så kommer det inte att kompensera för OPEC:s sänkning utan vi kommer lämna 2017 med lägre lagernivåer än vi började året. I slutet av nästa vecka räknar vi med att det kommer data för januariproduktionen och då får marknaden för första gången verklig data som stödjer OPEC-ländernas uttalande på hur långt de sänkt produktionen.

Basmetaller handlar starkt

Det har varit en stark vecka för basmetaller som fick generellt stöd av bra makrodata från Kina. De viktigaste indikatorerna utvecklas på ett tillfredställande vis och klart bättre än vad vi har väntat oss. Den viktiga aktiviteten i bostadsmarknaden har åter börjat stiga och andra sektorer ser ut att ha träffats av spridningseffekter från fjolårets stimulanser. Koppar steg efter strejkhot i Chile men nickel tyngs av oron kring utvecklingen i Indonesien som ska lätta på exportförbudet. Aluminium har varit januari månads försenade nyårsraket efter att Kina annonserat att man stänger ner olönsam överkapacitet.

Guld skiner när Trump svär

Trump har gått ut hårt som nyinstallerad president och guld har åter fått en plats som säker hamn bland investerare som vill öka skyddet mot okänd global oro som kan tänkas öka i spåren av Trumps politik. Även inflationen är på uppgång och det gör att guld får stöd från båda sina starkaste drivkrafter.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top