Mjölkpriset följer oljepriset

Torbjörn Iwarson på SEB om att handla ädelmetaller

Torbjörn Iwarsson

Förändringar i avräkningspriset kan förutses genom att följa konjunkturens och oljeprisernas utveckling. 2019 ser stabilt ut med höga avräkningspriser. Men det är viktigt att ha beredskap inför den lågkonjunktur som snart kommer, menar Torbjörn Iwarsson, som berättar mer om detta på Växadagarna Mjölk och Kött.

Att avräkningspriset för mjölk rör sig snabbare upp och ner efter mjölkkvoternas avskaffande känner många lantbrukare av. Pristrenden har sedan avregleringen av mjölkkvoter varit svagt positiv, även om fluktuationerna kan vara besvärande för många producenter. Mjölkpriset är just nu förhållandevis högt och det finns chans att det ökar något ytterligare under 2019, menar Torbjörn. Han gör sin bedömning baserat på trendanalyser av global prisutveckling på smör och skummjölkspulver, samt av tillgången på dessa varor i t ex EUs lager.

-Priserna på världsmarknaden är förhållandevis höga, men mejeriernas avräkningspriser släpar något. Min bedömning är att priserna kommer att vara fortsatt höga under 2019. Men det finns en del osäkra faktorer som är svåra att bedöma exakt när de får effekt. Brexit är en. Utvecklingen av konjunkturen är en annan. Många bedömare menar att högkonjunkturen kulminerar snart och det kommer att påverka även mjölkpriset negativt, menar Torbjörn.

Jobba med kostnadssidan och bevaka den globala marknadsutvecklingen

På en gemensam marknad har liknande varor i stort sett samma, menar Torbjörn, och mjölk är en sådan produkt. Mjölken har samma pris på en öppen, gemensam marknad så länge inte varorna har unika mervärden som unik förädling och/eller säljs under specifika, välkända varumärken.

-Vi ser att på den gemensamma marknaden påverkas mjölkproduktion med höga kostnader negativt, medan länder med lågkostnadsproduktion ökar sina volymer. Att arbeta med kostnadssidan i sitt egna företag är därför viktigt för alla mjölkföretagare. Det är också viktigt att bevaka marknadsutvecklingen globalt, så att man är förberedd och kan göra åtgärder både inför uppgångar och nedgångar, säger Torbjörn.

Hur uppnås en ökad mjölkproduktion i Sverige

I det längre perspektivet behöver kostnaderna generellt sänkas för lantbruksproduktionen i Sverige, både vad gäller skatter och regleringar, menar Torbjörn.

-Vi har i Sverige höga kostnader för t ex diesel och en sänkt skatt skulle sannolikt delvis skydda oss från en ökande import, säger Torbjörn. Sverige borde egentligen vara en stor mjölkproducent, vi har många innovationer, vi har en historia i att producera mjölk och geografiskt har vi bra förutsättningar. Men kostnadsläget missgynnar svensk produktion.

På Växadagarna presenterar Torbjörn Iwarsson hur pristrender på insatsprodukter och råvaror kan och bör bevakas och ger tips om hur man kan göra detta på egen hand. Växadagarna äger rum på Umeå Folkets Hus den 29 och 30 januari respektive den 5 och 6 februari på Elmia i Jönköping. Växadagarna arrangeras av Växa Sverige tillsammans med HKScan, Lantmännen, LRF och LRF Konsult.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top