Följ oss

Nyheter

Metalllagren på London Metal Exchange på rekordlåga nivåer

Publicerat

den

London Metal Exchange

LME börjar året med det lägsta lagernivåerna på åtminstone 25 år. De låga lagren medför att det finns all anledning att tro att innevarande år kan innebära betydande leveranssvårigheter och kursökningar om efterfrågan på basmetaller blir starkare än förväntat.

Lagren för de sex huvudmetallerna som handlas på LME sjönk med två tredjedelar 2022, där aluminium och zink stod för huvuddelen av nedgången. Lagren för zink minskade med rekordhöga 90 procent. Större delen av de metaller som utvinns når aldrig lagren hos LME eller andra råvarubörser, men de är viktiga eftersom varje blankare måste kunna leverera fysisk metall registrerad i ett LME-lager. LME har infört nya regler för att tillåta uppskov för att förhindra framtida short squeezes, men undantagen kommer med dyra avgifter.

De minimala lagren återspeglar också en spänning som har gripit metallmarknaderna under stora delar av 2022, mellan begränsade tillgångar å ena sidan och oro för en försvagad efterfrågan på grund av recessionshot i världens nyckelekonomier å andra sidan.

För handlare på LME representerar de minskande lagren en annan form av huvudvärk efter ett av de mest dramatiska åren i börsens 145-åriga historia. LME står inför regulatoriska undersökningar och stämningar över sina handlingar under en skenande short squeeze på nickelmarknaden i mars 2022 som drev flera LME-handlare till gränsen av konkurs. Metallbörsen kommer snart att publicera resultatet av en oberoende granskning av krisen.

Just nu pågår en debatt på metallmarknaderna om en världsomspännande nedgång i den industriella aktiviteten. Det diskuteras om ett ökat utbud kommer att bidra till att fylla på industrins nedslitna reserver, medan Kinas Covid-nedstängningar bidrar med ytterligare osäkerhet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Debatten om utsikterna för tillgång och efterfrågan på metaller är särskilt kontroversiell i koppar, där vissa analytiker förutspår pågående underskott medan andra ser marknaden svänga in i en sällsynt och historisk period av överutbud.

Det ger en kraftig skillnad utsikterna för året, där analytiker vid Goldman Sachs förutspår att kopparpriset kommer att nå en rekordnivå på 11 000 USD per ton inom 12 månader, medan BNP Paribas säger att priserna kommer att sjunka till 6 465 USD per ton i mitten av nästa år när marknaden svänger till ett enormt överskott. 

När 2022 gick mot sitt slut var det bara nickel som handlades i positivt territorium. Marknaden är fortfarande hämmad av låg likviditet sedan krisen, med regelbundna kraftiga svängningar. Effekten av den historiska short squeezen i nickel har också minskat aktiviteten i andra metaller, eftersom investerare blir oroliga för en liknande händelse i andra metaller.

Den enes bröd….

Medan LME ser fortsatta problem av förra årets nickelkris, vinner dess amerikanska rival mark. Chicago-baserade CME Group har haft stor framgång med sina koppar- och ädelmetallkontrakt men har aldrig lyckats utmana LMEs dominans inom andra industriella metaller. Under förra året noterade CME en stark tillväxt i sina aluminiumkontrakt. Den sammanlagda öppna balansen för CMEs aluminiumterminskontrakt ökade med mer än 400 procent under förra året.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

The Six Billion Dollar Gold Scam, en podd-miniserie om Bre-X-historien

Publicerat

den

The six billion dollar gold scam podcast

Det på 1990-talet börsnoterade företaget Bre-X ansågs då ha gjort världens största guldfyndighet, innan allt visade sig vara en bluff. ”The Six Billion Dollar Gold Scam” är en podd-miniserie producerad av BBC och CBC. Finns där poddar finns, exempelvis på länken till Spotify nedan.

”Det var historiens största guldfynd… tills det inte var det längre. År 1995 meddelade det kanadensiska gruvbolaget Bre-X för världen att man hade hittat en betydande mängd guld djupt inne i Indonesiens djungler. Aktiekurserna sköt i höjden när investerare över hela världen kämpade för att göra anspråk på fyndigheten. Men när Bre-X:s chefsgeolog mystiskt föll från en helikopter över djungeln började historien om miljardfyndet att nystas upp. Nästan tre decennier senare har ingen någonsin ställts till svars. Nu tar programledaren Suzanne Wilton med lyssnarna från Indonesiens djungler till småstaden Alberta i Kanada för att undersöka vad som egentligen hände och ta reda på mer om mannen bakom tidernas största guldgruvebedrägeri.”

Trailer för podden The six billion dollar gold scam
Fortsätt läsa

Nyheter

Mer värde i majs än socker framgent argumenterar Centaur Commodity Funds förvaltare

Publicerat

den

Ett fält fullt av majs, från ovan

Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund skriver i fondens månadsbrev om olika råvaror på marknaden. Ett stort fokus läggs denna gång på jordbruksråvaror.

Mer värde i majs än socker framgent

Iwarson skriver att priserna på softs, som t ex kakao, kaffe och socker, under förra året gynnades av torka kring ekvatorn orsakad av El Niño. El Niño är nu bakom oss och det har fått priserna att sjunka. Vad gäller socker är det en viktig råvara för tillverkning av etanol och alternativet är ofta majs. Jämfört med för några år sedan har priset på socker gått upp och priset på majs gått ner. Allt annat lika borde det tala för att det finns mer värde i majs än i socker framgent argumenterar Iwarson.

Priser har halverats från toppen, jordbrukarnas kostnader fortsatt höga

Iwarsson anser att det finns värde i alla åkergrödor. Priserna har halverats från toppen våren år 2022 och har inte återhämtat sig. Lantbrukares kostnader är höga i förhållande till prisnivån på produkterna. De första rapporterna om konditionen för amerikansk majs är mycket goda, bästa sedan år 2021, vilket tynger marknaden just nu. En trigger för prisuppgång vore starten av ett La Niña, men något sådant finns inte inom prognosfönstret som sträcker sig sex månader framåt.

Institutioners extremt hårda positionering i nedgång kan skapa asymmetri

Institutionella investerare är just nu extremt hårt positionerade för prisnedgångar i vissa råvaror, inklusive flera softs (jordbruksråvaror). Centaur Commodity Fund lyfter fram att denna extrema positionering hos institutionella investerare kan skapa en asymmetri i avkastningen, med större uppgångar än nedgångar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin-familjen satsar ännu mer på Fireweed Metals i en kapitalanskaffning

Publicerat

den

Fireweed Metals tillgång Macpass på karta

Fireweed Metals är ett av de nyare tillskotten i Lundin-sfären. Efter en första investering så ansågs bolaget inte riktigt ingå i Lundingruppen, men Lundin-släkten har sedan ökat sitt engagemang. Nu tar Lundin-släkten ett ännu större grepp om företaget. I torsdags meddelade Fireweed Metals att de ska göra en riktad emission på 30 miljoner CAD och att Lundin-sfären ville teckna hela emissionen. Dagen efter kom nyheten att emissionen utökas till 41,7 miljoner CAD. Emissionen görs till 1,10 CAD per aktie.

Peter Hemstead, interims-VD för Fireweed Metals, säger: ”Vi är glada över att ha fortsatt stöd från våra nyckelaktieägare; deras betydande engagemang i denna finansiering understryker hur spännande Macpass-distriktet är när vi fortsätter att integreras med Lundin-koncernen. Emissionslikviden kommer främst att finansiera våra prospekteringsinitiativ för 2024, särskilt genom ett omfattande 14 000 meter långt borrnings- och regionalt prospekteringsprogram vid Macpass. Denna finansiering gör det möjligt för Fireweed att genomföra årets planerade program utan behov av ytterligare kapital.”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära