Följ oss

Nyheter

Metalllagren på London Metal Exchange på rekordlåga nivåer

Publicerat

den

London Metal Exchange

LME börjar året med det lägsta lagernivåerna på åtminstone 25 år. De låga lagren medför att det finns all anledning att tro att innevarande år kan innebära betydande leveranssvårigheter och kursökningar om efterfrågan på basmetaller blir starkare än förväntat.

Lagren för de sex huvudmetallerna som handlas på LME sjönk med två tredjedelar 2022, där aluminium och zink stod för huvuddelen av nedgången. Lagren för zink minskade med rekordhöga 90 procent. Större delen av de metaller som utvinns når aldrig lagren hos LME eller andra råvarubörser, men de är viktiga eftersom varje blankare måste kunna leverera fysisk metall registrerad i ett LME-lager. LME har infört nya regler för att tillåta uppskov för att förhindra framtida short squeezes, men undantagen kommer med dyra avgifter.

De minimala lagren återspeglar också en spänning som har gripit metallmarknaderna under stora delar av 2022, mellan begränsade tillgångar å ena sidan och oro för en försvagad efterfrågan på grund av recessionshot i världens nyckelekonomier å andra sidan.

För handlare på LME representerar de minskande lagren en annan form av huvudvärk efter ett av de mest dramatiska åren i börsens 145-åriga historia. LME står inför regulatoriska undersökningar och stämningar över sina handlingar under en skenande short squeeze på nickelmarknaden i mars 2022 som drev flera LME-handlare till gränsen av konkurs. Metallbörsen kommer snart att publicera resultatet av en oberoende granskning av krisen.

Just nu pågår en debatt på metallmarknaderna om en världsomspännande nedgång i den industriella aktiviteten. Det diskuteras om ett ökat utbud kommer att bidra till att fylla på industrins nedslitna reserver, medan Kinas Covid-nedstängningar bidrar med ytterligare osäkerhet.

Debatten om utsikterna för tillgång och efterfrågan på metaller är särskilt kontroversiell i koppar, där vissa analytiker förutspår pågående underskott medan andra ser marknaden svänga in i en sällsynt och historisk period av överutbud.

Det ger en kraftig skillnad utsikterna för året, där analytiker vid Goldman Sachs förutspår att kopparpriset kommer att nå en rekordnivå på 11 000 USD per ton inom 12 månader, medan BNP Paribas säger att priserna kommer att sjunka till 6 465 USD per ton i mitten av nästa år när marknaden svänger till ett enormt överskott. 

När 2022 gick mot sitt slut var det bara nickel som handlades i positivt territorium. Marknaden är fortfarande hämmad av låg likviditet sedan krisen, med regelbundna kraftiga svängningar. Effekten av den historiska short squeezen i nickel har också minskat aktiviteten i andra metaller, eftersom investerare blir oroliga för en liknande händelse i andra metaller.

Den enes bröd….

Medan LME ser fortsatta problem av förra årets nickelkris, vinner dess amerikanska rival mark. Chicago-baserade CME Group har haft stor framgång med sina koppar- och ädelmetallkontrakt men har aldrig lyckats utmana LMEs dominans inom andra industriella metaller. Under förra året noterade CME en stark tillväxt i sina aluminiumkontrakt. Den sammanlagda öppna balansen för CMEs aluminiumterminskontrakt ökade med mer än 400 procent under förra året.

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära