Följ oss

Nyheter

Metalllagren på London Metal Exchange på rekordlåga nivåer

Publicerat

den

London Metal Exchange

LME börjar året med det lägsta lagernivåerna på åtminstone 25 år. De låga lagren medför att det finns all anledning att tro att innevarande år kan innebära betydande leveranssvårigheter och kursökningar om efterfrågan på basmetaller blir starkare än förväntat.

Lagren för de sex huvudmetallerna som handlas på LME sjönk med två tredjedelar 2022, där aluminium och zink stod för huvuddelen av nedgången. Lagren för zink minskade med rekordhöga 90 procent. Större delen av de metaller som utvinns når aldrig lagren hos LME eller andra råvarubörser, men de är viktiga eftersom varje blankare måste kunna leverera fysisk metall registrerad i ett LME-lager. LME har infört nya regler för att tillåta uppskov för att förhindra framtida short squeezes, men undantagen kommer med dyra avgifter.

De minimala lagren återspeglar också en spänning som har gripit metallmarknaderna under stora delar av 2022, mellan begränsade tillgångar å ena sidan och oro för en försvagad efterfrågan på grund av recessionshot i världens nyckelekonomier å andra sidan.

För handlare på LME representerar de minskande lagren en annan form av huvudvärk efter ett av de mest dramatiska åren i börsens 145-åriga historia. LME står inför regulatoriska undersökningar och stämningar över sina handlingar under en skenande short squeeze på nickelmarknaden i mars 2022 som drev flera LME-handlare till gränsen av konkurs. Metallbörsen kommer snart att publicera resultatet av en oberoende granskning av krisen.

Just nu pågår en debatt på metallmarknaderna om en världsomspännande nedgång i den industriella aktiviteten. Det diskuteras om ett ökat utbud kommer att bidra till att fylla på industrins nedslitna reserver, medan Kinas Covid-nedstängningar bidrar med ytterligare osäkerhet.

Debatten om utsikterna för tillgång och efterfrågan på metaller är särskilt kontroversiell i koppar, där vissa analytiker förutspår pågående underskott medan andra ser marknaden svänga in i en sällsynt och historisk period av överutbud.

Det ger en kraftig skillnad utsikterna för året, där analytiker vid Goldman Sachs förutspår att kopparpriset kommer att nå en rekordnivå på 11 000 USD per ton inom 12 månader, medan BNP Paribas säger att priserna kommer att sjunka till 6 465 USD per ton i mitten av nästa år när marknaden svänger till ett enormt överskott. 

När 2022 gick mot sitt slut var det bara nickel som handlades i positivt territorium. Marknaden är fortfarande hämmad av låg likviditet sedan krisen, med regelbundna kraftiga svängningar. Effekten av den historiska short squeezen i nickel har också minskat aktiviteten i andra metaller, eftersom investerare blir oroliga för en liknande händelse i andra metaller.

Den enes bröd….

Medan LME ser fortsatta problem av förra årets nickelkris, vinner dess amerikanska rival mark. Chicago-baserade CME Group har haft stor framgång med sina koppar- och ädelmetallkontrakt men har aldrig lyckats utmana LMEs dominans inom andra industriella metaller. Under förra året noterade CME en stark tillväxt i sina aluminiumkontrakt. Den sammanlagda öppna balansen för CMEs aluminiumterminskontrakt ökade med mer än 400 procent under förra året.

Nyheter

Thailand spås få den lägsta sockerrörsskörden på 14 år

Publicerat

den

Sockerrör

Trots rekordhöga sockerrörspriser för thailändska bönder under säsongen 2022/2023 och högre priser för 2023/2024, spås utbudet av sockerrör för nästa säsong att sjunka till 74 miljoner ton.

Minskningen av sockerrörsvolymer beror både på en minskning av planterad yta, på grund av att konkurrerande grödor betalar bönderna mer, och även på en hög risk kring en lägre jordbruksavkastning på grund av det prognostiserade torra vädret till följd av El Niños vädermönster.

I år har priserna på kassavarot i Thailand stigit med nio procent, vilket har drivits av en starkare efterfrågan och starkare priser på kassavachips och stärkelse. Efterfrågan kommer främst från Kina, där kassavarot används till etanol och djurfoder.

Det förväntas att kassavapriserna kommer att förbli starka under hela 2023, så med ett nuvarande rotpris på 3 360 THB/kubikmeter ger kassava en bättre avkastning än sockerrör. Detta leder till att mindre sockerrör planterades under det fjärde kvartalet 2022 för skörd under säsongen 2023/2024.

Den potentiella övergången till kassavaodling kommer att resultera i minst fem procent minskning av området för sockerrörsskörd. Den andra nyckelfrågan som den kommande krossningen står inför är jordbruksavkastningen.

Lägre nederbörd än normalt att förvänta

I år är ett El Niño-år, vilket för Thailand historiskt sett kommer att innebära en lägre nederbörd än normalt. Mindre än 20 procent av Thailands sockerrörsareal har tillgång till ordentlig bevattning, detta betyder att under år då det är lägre nederbörd har sockerrörsskördarna lidit hårt.

När det gäller sockerexport, baserat på en skörd på 74 miljoner ton, förväntas Thailand att exportera åtta miljoner ton socker. Med premien för vitsocker på nuvarande nivåer finns det ett bra incitament för bruken att producera vitt socker, till förmån för råvaror, men tillgången på vatten kan vara en begränsande faktor.

Förstsätt läsa

Nyheter

Europas solkraftproduktion får svenska elpriser att falla

Publicerat

den

Solceller på tak

Solkraftsproduktionen på kontinenten har fått elpriserna i Tyskland och Danmark att falla dramatiskt den senaste veckan, vilket har spillt över på de svenska elpriserna. Systempriset på den nordiska elbörsen Nord Pool låg förra veckan på den lägsta noteringen sedan november 2020, 15 öre per KWh. Fortsatt låga elpriser väntas innevarande vecka.   

Den kraftigt ökande solkraften i Europa avspeglas tydligt i elpriserna i Europa nu när förbrukningen är låg. I söndags fick den starka solproduktionen elpriset i Nederländerna att falla till minus 400 Euro per MWh vid timme 15 i söndags, vilket spillde över till Tyskland och Danmark och vidare till Sverige. Elpriset var -10 euro per MWh i hela Sverige under fyra timmar på söndagseftermiddagen.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

– När det är låga priser på kontinenten importerar vi i Norden deras billigare kraft. Låga och till och med negativa elpriser kommer att bli allt vanligare framöver, den här tiden på året när förbrukningen är låg och solproduktionen är stark, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker Bixia.

Bottennoteringarna avlöste varandra förra veckan och elpriserna på Nord Pool låg på veckobasis på de lägsta nivåerna sedan november 2020. Den kraftiga solproduktionen på kontinenten bidrog tillsammans med låg förbrukning, god tillrinning och mycket vind till de pressade priserna. 

Priserna under innevarande vecka väntas vara fortsatt låga.

– Vårfloden har toppat, men tillrinningen är fortsatt stark och i kombination med ett par dagar med riklig vind i Norden och stark fortsatt solkraftproduktion på eftermiddagarna blir resultatet låga priser. Vi får lite mindre vind framåt helgen och veckosnittet kommer att ligga på runt 15 öre per KWh i system denna vecka, och runt det dubbla, cirka 30 öre, nästa vecka, säger Johan Sigvardsson.

Förstsätt läsa

Nyheter

Botnia Exploration håller fast vid att de ska öppna sin guldgruva under 2023

Publicerat

den

Fäbodtjärn, Botnia Explorations gruva

Vi skrev i november förra året att Botnia Exploration planerar att öppna sin guldgruva under 2023. Nu har vi kommit till slutet av maj 2023 och bolaget håller fortfarande fast vid samma tidsplan. Man håller även fast vid att man inte kommer att behöva göra någon ytterligare emission utan att man kommer att få tillräckligt med kassaflöde från gruvan man ska öppna i år. VD Thomas Söderqvist presenterar verksamheten.

Förstsätt läsa

Populära