Följ oss

Nyheter

Kan platina vända trenden 2023?

Publicerat

den

Platina-tackor

Platina är en sällsynt ädelmetall, och den största delen av produktionen kommer från Sydafrika och Ryssland. Medan den sydafrikanska produktionen kommer från dedikerade platinagruvor, är den ryska produktionen en biprodukt av nickelproduktionen i Sibiriens Norilsk-region. Både guld och palladium, platinas systermetall, nådde rekordtoppar i mars 2022. Platinapriset fortsatte emellertid att släpa efter de andra ädelmetallerna.

När vi går in i 2023 erbjuder platina ett övertygande värde, men prisåtgärden har ännu inte svarat. Platina är en mycket mindre likvid ädelmetall än guld, vilket kan leda till betydande prisvolatilitet när platinapriset bestämmer sig för att stiga. Aberdeen Physical Platinum (PPLT) är den mest likvida platina-ETF:n som innehåller fysiska platinatackor.

Platina är mindre likvid än guld

Platina- och guldhandel äger rum på CME:s NYMEX- och COMEX-divisioner på terminsmarknaden. Den öppna balansen är det totala antalet öppna långa och korta positioner på en terminsmarknad, och måttet mäter likviditeten i kontraktet.

NYMEX platinaterminsdiagram i april visade en öppen balans på 59 855 kontrakt den 27 december 2022. Eftersom ett platinaterminskontrakt avser 50 troy ounce av denna ädelmetall, var den totala storleken på det mest aktiva kontraktet 2 992 750 troy ounce värt 3,056 miljarder dollar till priset 1 021 dollar per troy ounce.

Det närliggande COMEX-guldterminskontraktet för leverans i februari visar på en öppen balans på 369 000 kontrakt. Varje kontrakt avser 100 troy ounces, så den öppna balansen speglar 36,9 miljoner troy ounces guld, värderat till 66,69 miljarder dollar till priset 1 807,30 dollar per troy ounces.

Baserat på de närliggande kontrakten var den öppna balansen för guld cirka 12,3 gånger högre baserat på troy ounces och 21,8 gånger högre baserat på värde. Platina är således mycket mindre likvid än guld.

Platinas industriella tillämpningar

Guld har vissa industriella tillämpningar och är väsentligt för smyckestillverkning, men det är främst en finansiell tillgång. Centralbanker validerar guldets roll i det globala finansiella systemet genom att hålla metallen som en valutatillgång.

Samtidigt är platina mycket mer industriellt än guld. Platinakatalysatorer producerar silikoner, högoktanig bensin och petrokemiska råvaror som används för att tillverka plast, syntetiskt gummi och polyesterfibrer. Platinas motståndskraft mot höga temperaturer gör metallen kritisk för jetmotorer och missiler. Platina har också tillämpningar i optiska fibrer, ledningar, pacemakers och platinaföreningar skapar kemoterapibehandlingar som bekämpar cancer. Platinasmycken är också mycket populära. 

Den totala platinaproduktionen från gruvor och som en biprodukt av annan metallproduktion är cirka 5,222 miljoner troy ounces. Den totala guldproduktionen 2022 är cirka 4 791 ton eller över 154 miljoner troy ounces. Platina är mycket ovanligare än guld.

Ryssland är avgörande för platinaproduktion

År 2021 producerade Ryssland cirka 19 ton platina, eller 610 864 troy ounces platina. Medan Ryssland stod för 11,7 procent av den globala produktionen, producerade Sydafrika 130 ton eller 80 procent av de globala gruvtillgångarna. Närmare 92 procent av den globala platinatillförseln kommer från de två länderna.

Kriget i Ukraina, sanktioner mot Ryssland och ryska repressalier skapar oro för leveransen av metallen, men priset har inte reagerat därefter. I mars 2022 drev kriget i Ukraina guldet till en rekordhög nivå på över 2 070 dollar per troy ounces.

Kontraktet för NYMEX platinaterminer för leverans i mars 2023 steg till 1 154 dollar per troy ounce . Denna notering är bara halva priset platinas all time high i mars 2008.

Platina är en finansiell tillgång som erbjuder värde

Efter att ha nått 2 308,80 USD i mars 2008 föll platinaterminerna med 67 procent till en lägsta nivå på 761,80 USD sju månader senare i oktober 2008. Prisraset lämnade sannolikt en dålig smak i många investerares mun. Marknader med låg likviditet kan drabbas av överdriven prisvolatilitet då det helt plötsligt saknas köpintresse när priset faller. Platinamarknaden upplevde ytterligare en händelse med låg likviditet på nedsidan när priset sjönk under 600 USD per troy ounce i mars 2020 när den globala pandemin så gott som alla marknader och tillgångsklasser.

Omvänt, under rallyn, kan erbjudanden om försäljning försvinna, vilket orsakar prisexplosioner. I slutet av november 2022 sa World Platinum Investment Council att efter ett betydande platinaöverskott 2022, förutspådde organisationen att metallen kommer att gå in i ett underskott 2023. World Platinum Investment Council förväntar sig att kraven från biltillverkare kommer att öka och att investerare går från att vara nettosäljare till att bli nettoköpare. Detta skulle driva upp nettoefterfrågan med 19 procent till 7,77 miljoner troy ounce, den högsta nivån sedan 2020.

Balansen på platinamarknaden

World Platinum Investment Council tror marknaden går in i ett underskott under 2023.

Mätenheten är tusen ounce. Källa: World Platinum Investment Council

PPLT är en platina-ETF

Den mest direkta vägen för en lång position eller investering i platina är via den fysiska marknaden för platinatackor och -mynt. NYMEX-terminerna erbjuder ett alternativ eftersom de har en leveransmekanism. Samtidigt är den mest likvida platina-ETF-produkten Aberdeen Physical Platinum-produkten (PPLT), eftersom den innehåller platinatackor. Denna är emellertid stängd för europeiska investerare på grund det regelverk som heter MFIDII. Det finns emellertid produkter som WisdomTree Physical Platinum (VZLA), iShares Physical Platinum ETC (IPLT) och Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT) i Europa vilka är uppbyggda på ett liknande sätt och alla investerar på fysiska platinatackor. 

Platina kan äntligen lysa 2023 då inflation, ett växande underskott mellan utbud och efterfrågan, oro över ryskt utbud och låg likviditet kan antända ett långvarigt rally som gör att platina kan komma ikapp guldet. Platina har befunnit sig i en negativ trend med lägre toppar och lägre dalar sedan 2008, men oddsen kan gynna en betydande återhämtning 2023. Den kritiska motståndsnivån på uppsidan som skulle bryta den femtonåriga björnmarknaden är den högsta i februari 2021 på 1 290,60 USD.

Nyheter

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder till odlad lax

Publicerat

den

Två laxbitar

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Mat från vattenbruk, som till exempel odlad fisk, är den snabbast växande sektorn i matindustrin. En viktig anledning är att det är näringsriktig och proteinrik mat som generellt sett är mer hållbart producerad än protein från landlevande djur.

Men odlingen av fisk har också sina utmaningar och det är fiskfodret som är mest problematiskt. Laxfiskarnas foder står i dag för ungefär hälften av odlingarnas klimatavtryck och utgör även hälften av produktionskostnaden. Genom att studera alternativa och mer hållbara ingredienser i fiskfodret hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna göra vattenbruket ännu mer hållbart.

I en ny avhandling lanseras tångflugornas larver och odlad marin jäst som bra alternativ till fiskmjöl och sojabönor i fodret. Det är två råvaror som kan odlas på biprodukter från den marina livsmedelsindustrin, som annars skulle slängas. Fluglarver och marin jäst har över 50 procent högkvalitativa proteiner och höga halter av nyttiga omega 3-fettsyror som fisken behöver för att växa och må bra, vilket i slutänden också ger ett nyttigt livsmedel.

Aktiverar fiskens immunsystem

– Både fluglarverna och jästen har goda näringsvärden och jag kunde notera att fisken åt fodret med god aptit. En annan viktig fördel är att dessa ingredienser kan stärka immunsystemet och därmed skydda fisken från sjukdomar, säger Niklas Warwas, doktorand vid Göteborgs universitet.

Fokuset för Niklas Warwas avhandling är att undersöka möjligheterna för en mer cirkulär matproduktion som minskar miljö- och klimatpåverkan. Den marina jästen odlades i näringsrikt lakvatten från sillkonservindustrin. Lakvattnet är en biprodukt som i dag är en kostnad för industrin eftersom vattnet måste renas innan det får släppas ut i havet. Nu kunde vattnet återanvändas för att producera en ny råvara för fiskfoder. På liknande sätt lät han farma tångflugor på en restprodukt från odling av alger.

Ökad livsmedelssäkerhet

Ett stort plus är att varken jästen eller fluglarverna kräver någon större bearbetning innan den kan användas som råvara i fiskmaten, vilket kan minska energiåtgången i fodertillverkningen.

– Både jästen och insekterna kan odlas på en lång rad olika organiska material. Det är en viktig poäng att skapa lokala cirkulära system där fiskfodret kan produceras i närheten av förädlingsfabrikerna, som i sin tur kan anläggas i närheten av fiskodlingarna. Det minskar transportbehovet och gör dessa alternativ till traditionella foderingredienser mer konkurrenskraftiga, säger Niklas Warwas.

I dagens fiskfoder används oftast fiskmjöl eller sojabönor som proteinkälla. Båda två är även av intresse som föda för människan. Att minska åtgången av dessa i fiskfoder bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet, i en tid då den globala handeln står inför flera utmaningar.  

– Min forskning kan hjälpa Sverige att få en mer cirkulär matproduktion där biprodukterna återanvänds i stället för att slängas bort. Det bidrar till en resurssnålare matindustri som är viktig när tillgången på odlingsbar mark och rent vatten hotas samtidigt som befolkningen ökar, säger Niklas Warwas.

Fortsätt läsa

Nyheter

Bixias vårprognos: Låga elpriser väntas i vår

Publicerat

den

Våren är på intåg med milt väder, minskande elförbrukning och fallande elpriser.  Elpriset väntas nästan halveras till runt 50 öre per kWh i snitt under mars-april, jämfört med i fjol.  Låga bränslepriser och svag konjunktur i Europa bidrar till prisfallet. Det visar elbolaget Bixias prognos för våren 2024. 

Kylan börjar släppa på allvar både i Norden och i Europa och våren är på intåg efter en långdragen vinter med återkommande köldtoppar.

– I vår väntas elpriserna falla markant, tack vare milt väder och bättre hydrologi samt svag konjunktur och väldigt låga bränslepriser i Europa. Vårpriserna blir de lägsta av sitt slag sedan 2021 då priserna började sticka i väg, säger Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia.

Elpriset i system på elbörsen Nord Pool väntas i mars bli ungefär 50 öre per kWh jämfört med 91 öre i fjol. I april ser det ut att bli runt 45 öre, jämfört med 88 öre ifjol.

Från extremläge till normalitet

Vårens elpris väntas bli klart mer stabilt än förra året. Energibalansen är betydligt starkare, med mer förnybar energi, mer kärnkraft och lägre förbrukning, särskilt i Europa. De numera kontrollerade elpriserna i Europa spiller också över på de svenska priserna. 

– Elkrisen är helt borta för stunden. Elpriset har snabbt gått från ett extremläge 2021 – 2022, via en sakta utförslöpa för i fjol, till ett mer normalt läge i år.  Den allra största orsaken till utvecklingen är det stora prisfallet i Tyskland, där elpriset toppade på 2,50 kronor i snitt för 2022 men hittills i vinter landat på 75 öre, säger Johan Sigvardsson.

Även om vädret i Sverige blir kallt och vindstilla vissa dagar i mars och vi importerar el, finns en övre gräns hur mycket elpriset kan sticka i väg till följd av priskopplingen mot Tyskland. Elpriset i Tyskland väntas ligga på endast runt 60 öre per kWh, att jämföra med 114 öre per kWh i fjol.

Stort fall även i vintras

När årets vinter summeras kan konstateras att vi haft en relativt kall vinter. Under november, december och januari var det i snitt 2 grader lägre temperatur än normalt.  Samtidigt har vintern bjudit på en temperaturmässig berg- och dalbana.  

– Kyla och högre förbrukning borde normalt sett betyda högre elpriser. Men i och med att både bränslepriser och därmed de kontinentala priserna fallit så mycket får vi istället ett betydligt lägre elpris i år, säger Johan Sigvardsson.

I februari landade systempriset på 45 öre per kWh, jämfört med 91 öre per kWh året innan.

Fortsätt läsa

Nyheter

Stora investmentbanker och hedgefonder ökar handeln med fysiskt uran

Publicerat

den

Kärnkraftverk som använder uran

Goldman Sachs, Macquarie och flera hedgefonder har ökat sin fysiska handel i uran i en tid då råvaran handlas till höga priser. Detta eftersom många länder ökar sin kärnkraftsproduktion för att uppfylla sina klimatmål samtidigt som de minskar behovet av import av fossila bränslen.

Goldman Sachs har ökat handeln med fysiskt uran och har även börjat ställa ut optioner på uran till hedgefonder.

Medan den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs mestadels gör affärer med hedgefonder och andra finansiella kunder, har Macquarie ökat handeln med uranproduktion från gruvbolag, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Uran befinner sig på en tjurmarknad eftersom många ekonomier vill använda mer kärnkraftsproduktion i en renässans för tekniken efter energikrisen och den ryska invasionen av Ukraina.

Vid klimattoppmötet COP28 i slutet av förra året lovade USA och 21 andra länder att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050. De sa att det är avgörande att införliva mer kärnkraft i sin energimix för att uppnå sina nettonollmål under de kommande decennierna.

”Deklarationen erkänner kärnenergins nyckelroll för att uppnå globala netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2050 och att hålla målet på 1,5 grader Celsius inom räckhåll”, sade det amerikanska utrikesdepartementet.

Uranpriserna har fördubblats under det senaste året till kring 100 dollar per pound.

Fortsätt läsa

Populära