Följ oss

Nyheter

Kan platina vända trenden 2023?

Publicerat

den

Platina-tackor

Platina är en sällsynt ädelmetall, och den största delen av produktionen kommer från Sydafrika och Ryssland. Medan den sydafrikanska produktionen kommer från dedikerade platinagruvor, är den ryska produktionen en biprodukt av nickelproduktionen i Sibiriens Norilsk-region. Både guld och palladium, platinas systermetall, nådde rekordtoppar i mars 2022. Platinapriset fortsatte emellertid att släpa efter de andra ädelmetallerna.

När vi går in i 2023 erbjuder platina ett övertygande värde, men prisåtgärden har ännu inte svarat. Platina är en mycket mindre likvid ädelmetall än guld, vilket kan leda till betydande prisvolatilitet när platinapriset bestämmer sig för att stiga. Aberdeen Physical Platinum (PPLT) är den mest likvida platina-ETF:n som innehåller fysiska platinatackor.

Platina är mindre likvid än guld

Platina- och guldhandel äger rum på CME:s NYMEX- och COMEX-divisioner på terminsmarknaden. Den öppna balansen är det totala antalet öppna långa och korta positioner på en terminsmarknad, och måttet mäter likviditeten i kontraktet.

NYMEX platinaterminsdiagram i april visade en öppen balans på 59 855 kontrakt den 27 december 2022. Eftersom ett platinaterminskontrakt avser 50 troy ounce av denna ädelmetall, var den totala storleken på det mest aktiva kontraktet 2 992 750 troy ounce värt 3,056 miljarder dollar till priset 1 021 dollar per troy ounce.

Det närliggande COMEX-guldterminskontraktet för leverans i februari visar på en öppen balans på 369 000 kontrakt. Varje kontrakt avser 100 troy ounces, så den öppna balansen speglar 36,9 miljoner troy ounces guld, värderat till 66,69 miljarder dollar till priset 1 807,30 dollar per troy ounces.

Baserat på de närliggande kontrakten var den öppna balansen för guld cirka 12,3 gånger högre baserat på troy ounces och 21,8 gånger högre baserat på värde. Platina är således mycket mindre likvid än guld.

Platinas industriella tillämpningar

Guld har vissa industriella tillämpningar och är väsentligt för smyckestillverkning, men det är främst en finansiell tillgång. Centralbanker validerar guldets roll i det globala finansiella systemet genom att hålla metallen som en valutatillgång.

Samtidigt är platina mycket mer industriellt än guld. Platinakatalysatorer producerar silikoner, högoktanig bensin och petrokemiska råvaror som används för att tillverka plast, syntetiskt gummi och polyesterfibrer. Platinas motståndskraft mot höga temperaturer gör metallen kritisk för jetmotorer och missiler. Platina har också tillämpningar i optiska fibrer, ledningar, pacemakers och platinaföreningar skapar kemoterapibehandlingar som bekämpar cancer. Platinasmycken är också mycket populära. 

Den totala platinaproduktionen från gruvor och som en biprodukt av annan metallproduktion är cirka 5,222 miljoner troy ounces. Den totala guldproduktionen 2022 är cirka 4 791 ton eller över 154 miljoner troy ounces. Platina är mycket ovanligare än guld.

Ryssland är avgörande för platinaproduktion

År 2021 producerade Ryssland cirka 19 ton platina, eller 610 864 troy ounces platina. Medan Ryssland stod för 11,7 procent av den globala produktionen, producerade Sydafrika 130 ton eller 80 procent av de globala gruvtillgångarna. Närmare 92 procent av den globala platinatillförseln kommer från de två länderna.

Kriget i Ukraina, sanktioner mot Ryssland och ryska repressalier skapar oro för leveransen av metallen, men priset har inte reagerat därefter. I mars 2022 drev kriget i Ukraina guldet till en rekordhög nivå på över 2 070 dollar per troy ounces.

Kontraktet för NYMEX platinaterminer för leverans i mars 2023 steg till 1 154 dollar per troy ounce . Denna notering är bara halva priset platinas all time high i mars 2008.

Platina är en finansiell tillgång som erbjuder värde

Efter att ha nått 2 308,80 USD i mars 2008 föll platinaterminerna med 67 procent till en lägsta nivå på 761,80 USD sju månader senare i oktober 2008. Prisraset lämnade sannolikt en dålig smak i många investerares mun. Marknader med låg likviditet kan drabbas av överdriven prisvolatilitet då det helt plötsligt saknas köpintresse när priset faller. Platinamarknaden upplevde ytterligare en händelse med låg likviditet på nedsidan när priset sjönk under 600 USD per troy ounce i mars 2020 när den globala pandemin så gott som alla marknader och tillgångsklasser.

Omvänt, under rallyn, kan erbjudanden om försäljning försvinna, vilket orsakar prisexplosioner. I slutet av november 2022 sa World Platinum Investment Council att efter ett betydande platinaöverskott 2022, förutspådde organisationen att metallen kommer att gå in i ett underskott 2023. World Platinum Investment Council förväntar sig att kraven från biltillverkare kommer att öka och att investerare går från att vara nettosäljare till att bli nettoköpare. Detta skulle driva upp nettoefterfrågan med 19 procent till 7,77 miljoner troy ounce, den högsta nivån sedan 2020.

Balansen på platinamarknaden

World Platinum Investment Council tror marknaden går in i ett underskott under 2023.

Mätenheten är tusen ounce. Källa: World Platinum Investment Council

PPLT är en platina-ETF

Den mest direkta vägen för en lång position eller investering i platina är via den fysiska marknaden för platinatackor och -mynt. NYMEX-terminerna erbjuder ett alternativ eftersom de har en leveransmekanism. Samtidigt är den mest likvida platina-ETF-produkten Aberdeen Physical Platinum-produkten (PPLT), eftersom den innehåller platinatackor. Denna är emellertid stängd för europeiska investerare på grund det regelverk som heter MFIDII. Det finns emellertid produkter som WisdomTree Physical Platinum (VZLA), iShares Physical Platinum ETC (IPLT) och Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT) i Europa vilka är uppbyggda på ett liknande sätt och alla investerar på fysiska platinatackor. 

Platina kan äntligen lysa 2023 då inflation, ett växande underskott mellan utbud och efterfrågan, oro över ryskt utbud och låg likviditet kan antända ett långvarigt rally som gör att platina kan komma ikapp guldet. Platina har befunnit sig i en negativ trend med lägre toppar och lägre dalar sedan 2008, men oddsen kan gynna en betydande återhämtning 2023. Den kritiska motståndsnivån på uppsidan som skulle bryta den femtonåriga björnmarknaden är den högsta i februari 2021 på 1 290,60 USD.

Nyheter

Vattenfall förbereder ny kärnkraft vid Ringhals

Publicerat

den

Ringhals kärnkraftverk

Vattenfall tar nu nästa steg i förberedelser för ny kärnkraft i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Ny kärnkraft vid Ringhals förutsätter tillgång till mer mark på Väröhalvön och Vattenfall inleder därför arbetet med fastighetsköp i området.

─ Vi tar just nu konkreta steg i arbetet med att planera byggande av ny kärnkraft vid Ringhals. Vi inleder bland annat en process för att köpa fastigheter på Väröhalvön för att möjliggöra förberedande arbeten och byggnation av ny kärnkraft. Ett slutgiltigt investeringsbeslut fattas dock först när vi har fått alla nödvändiga tillstånd, säger Desirée Comstedt, projektansvarig för kärnkraft inom Vattenfall.

Redan i våras startade inom ramen för den pågående förstudien om små modulära reaktorer vid Ringhals arbetet för en miljökonsekvensbeskrivning, vilket bland annat innebär fältstudier och markundersökningar i området runt Ringhals. Under sommaren inledde Vattenfall också en upphandlingsprocess för att välja leverantör och reaktortyp.

─ Förstudien beräknas vara klar i slutet av 2023 och är en del i Vattenfalls beslutsunderlag för tillståndsansökan hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för att bygga nya kärnkraftreaktorer. Målsättningen är att ha en första reaktor i drift under tidigt 2030-tal, säger Desirée Comstedt.

Som en del i planeringen av ny kärnkraft genomför delar av Vattenfalls ledning under hösten resor till länder som är i färd med att bygga ny kärnkraft för att ta del av deras erfarenheter.

─ Vi vill få del av internationella erfarenheter om vilka förutsättningar som krävs för ett lyckat kärnkraftsprogram, oavsett om det gäller SMR eller storskaliga reaktorer. Vi vill bygga ny kärnkraft i Sverige om förutsättningarna finns och genom att träffa många olika aktörer som är involverade i kärnkraftsprogram, till exempel energiföretag, myndigheter och teknikleverantörer, vill vi förstå hur det är möjligt att hantera risker, säger Desirée Comstedt.

Vattenfall äger redan mark på Väröhalvön, de nu berörda fastighetsägarna och hyresgästerna har kontaktats.

Fortsätt läsa

Nyheter

Extremt låga elpriser denna och nästa vecka

Publicerat

den

En nederbörd på 200 procent mer än normalt en bit in i nästa vecka och stark vind i Norden och Europa pressar elpriset till extremt låga nivåer. Snittpriset under innevarande och nästa vecka väntas ligga under 5 öre per kWh, vilket är det lägsta elpriset sedan 2020 under en hel vecka.  Samtidigt väntas många timmar med minuspriser.  

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

Djupa lågtryck ger en mycket mild och ostadig avslutning på september. Luftströmmar från sydväst innebär stora nederbördsmängder, främst i sydvästra Norge, och med redan goda vattennivåer tvingas producenterna där att köra på ordentligt.  Den kraftiga nederbörden stärker den hydrologiska balansen från 6 TWh till runt 20 TWh. Sommarens och höstens rikliga regnperioder har kraftigt förändrat förutsättningarna på elmarknaden efter två år med underskott i vattenmagasinen

Samtidigt blir det varmare än normalt, vilket dämpar förbrukningen och riklig vind bidrar till en nästan fördubblad vindproduktion jämfört med tidigare veckor.  Allt detta pressar elpriserna denna och nästa vecka till extremt låga nivåer.  Föregående vecka landade elpriset i snitt på 24 öre per kWh. Innevarande vecka har inletts mycket lågt med ensiffriga priser i de flesta elområden överallt. Nästa veckas medelpris väntas landa på knappt 5 öre per kWh. En konsekvens av de låga priserna är att vissa kärnkraftverk tillfälligt skruvar ned produktionen då dessa priser är lägre än den rörliga produktionskostnaden.

– Riklig vind i Tyskland och Norden, gott om vatten i södra Norge och en fortsatt låg förbrukning får elpriserna att falla dramatiskt. Elpriserna pressas till nivåer som vi inte sett 1sedan slutet av 2020, som var ett riktigt våtår. Det kommer bli en hel del timmar med negativa priser de närmaste veckorna, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia. 

Den rikliga vinden i Tyskland skapar minuspriser som tillsammans med solkraften vänder på elflödet under några timmar på eftermiddagarna. Det innebär att SE4 importerar el från Tyskland, vilket även spiller över på SE3.

Fortsätt läsa

Nyheter

Cinis Fertilizer expanderar till USA med miljardinvestering

Publicerat

den

Den svenska producenten av miljövänligt mineralgödsel, Cinis Fertilizer, har idag tecknat avtal med Ascend Elements, en ledande amerikansk tillverkare av batterimaterial. Avtalet gäller leverans av natriumsulfat, en insatsvara för Cinis Fertilizers produktion av miljövänligt mineralgödsel. Detta avtal och ett samarbete med K+S Minerals and Agriculture (”K+S”), en global aktör och Europas största producent av salter, skapar förutsättningar för Cinis Fertilizer att etablera en produktions­anläggning i den amerikanska delstaten Kentucky. Anläggningen blir den tredje efter bolagets två första i Sverige. Etableringen i USA ligger inom ramen för Cinis Fertilizers tillväxtplan om att nå en produktion om 1,5 miljoner ton kaliumsulfat i sex anläggningar vid utgången av år 2030. Investeringarna i Cinis Fertilizers amerikanska anläggning bedöms uppgå till en miljard kronor och ska finansieras via kassaflöde, lån och eventuellt även investeringsstöd.

Produktionskapacitet på 300 000 ton kaliumsulfat i Nordamerika

Cinis Fertilizer har idag tecknat ett tioårigt avtal med Ascend Elements, en oberoende tillverkare av avancerade batterimaterial med verksamhet på flera platser i USA, som för närvarande bygger sin största anläggning i Hopkinsville, Kentucky. Avtalet innebär leverans om upp till 240 000 ton natriumsulfat årligen med början 2026. Cinis Fertilizer har vidare ingått avsiktsförklaring om försäljning av den färdiga produkten, kaliumsulfat, till K+S samt om inköp av kaliumklorid från K+S produktionsanläggningar i Saskatchewan i Kanada till Cinis Fertilizers anläggning i Hopkinsvillle. Cinis Fertilizers anläggning ska stå klar 2026 med en produktionskapacitet om upp till 300 000 ton kaliumsulfat för den nordamerikanska marknaden.

Cinis Fertilizers affärsidé är att producera miljövänligt mineralgödsel genom att använda hälften så mycket energi som dagens produktionsmetoder, vilket resulterar i ett fossilfritt gödselmedel med koldioxidavtryck nära noll. Ett unikt bidrag till ett mer hållbart jordbruk.

”Vi har det senaste året mött stort internationellt intresse för vårt miljövänliga mineral­gödsel där cirkularitet och fossilfri produktion står i centrum. För tillverkare av batterier är det viktigt att hela deras produktionskedja uppfyller höga krav på resurs­effektivitet och miljövänlighet. Avtalet om med Ascend Elements och avsikts­förklaringen med K+S som om bland annat köp av all produktion från anläggningen ger oss trygghet i att etablera Cinis Fertilizer på den amerikanska marknaden”, säger Jakob Liedberg, grundare och VD Cinis Fertilizer. ”Den snabba utvecklingen av amerikanska industriprojekt som just nu sker till följd av Inflation Reduction Act bidrar också till vårt beslut att nu genomföra Cinis Fertilizers expansion i Nordamerika. Detta stärks av det stora intresse som en rad prominenta investerare visade Ascend Elements i en nyligen genomförd finansierings­runda.”

Cinis Fertilizer har även ingått en avsiktsförklaring med K+S om inköp av ca 250 000 ton kaliumklorid.

Försäljning av kaliumsulfat till K+S

Utöver avsiktsförklaringen om inköp av kaliumklorid har Cinis Fertilizer tecknat en avsiktsförklaring med K+S avseende försäljning av hela produktions­volymen av miljövänligt mineralgödsel från anläggningen i Hopkinsvillle.

”Det är väldigt spännande att få vara med och bidra till Cinis Fertilizers utveckling till en global aktör. För K+S del är Cinis Fertilizers etablering i USA en lyckträff i och med att vi får regional avsättning för vår kaliumklorid från Kanada samt tillgång till en premiumprodukt i form av miljövänligt kaliumsulfat för marknaden i Nordamerika”, säger Mathias Hübner, marknadsutvecklare på K+S.

Cinis Fertilizers planerade anläggning i Hopkinsville

Anläggningen kommer att byggas i anslutning till Ascend Elements verksamhet i Hopkinsvillle, vilket medför kostnadseffektiva logistiklösningar. Cinis Fertilizer har ingått avtal med Hopkinsvillle stad om köp av mark för anläggningen samt inlett diskussioner med en regional kraftleverantör om leverans av fossilfri el.

Investeringarna i Cinis Fertilizers anläggning i Hopkinsville bedöms uppgå till en miljard kronor och finansiering planeras ske genom eget kassaflöde och lån. Bolaget undersöker även kompletterande finansieringslösningar, vilka inkluderar statligt och delstatligt investeringsstöd.

”Det är fantastiskt att Cinis Fertilizer redan nu kan ta ett första steg ut i världen och fortsätta vår planerade expansion. Vi är väldigt nöjda med att få Ascend Elements som långsiktig partner och vi ser fram emot att inleda och utveckla vårt samarbete. Ascend Elements är en ledande tillverkare av batterimaterial, specifikt så kallade prekursorer (”pCAM”) till den nordamerikanska marknaden för litium-jon-batterier, som främst används i elfordon”, säger Jakob Liedberg. ”Nyligen tecknade vi ett långsiktigt avtal med K+S avseende inköp och leverans av kaliumklorid till våra två första anläggningar i Sverige. Samarbetet med K+S också i Nordamerika har goda möjligheter att utveckla sig till ett globalt partnerskap.”

Cinis Fertilizers första produktionsanläggning startar i början av 2024 i Örnsköldsvik

Cinis Fertilizer bygger för närvarande sin första produktionsanläggning utanför Örnsköldsvik, med planerad start i början av 2024. Projektering för bolagets andra anläggning, i Skellefteå, pågår och produktion är planerad att starta i mitten av 2025. Cinis Fertilizers tillväxtplan omfattar 1,5 miljoner ton av miljövänligt mineralgödsel i sex anläggningar i slutet av 2030, där tre anläggningar nu är platsangivna.

Fortsätt läsa

Populära