Nyheter

Metalllagren på London Metal Exchange på rekordlåga nivåer

Publicerat

den

LME börjar året med det lägsta lagernivåerna på åtminstone 25 år. De låga lagren medför att det finns all anledning att tro att innevarande år kan innebära betydande leveranssvårigheter och kursökningar om efterfrågan på basmetaller blir starkare än förväntat.

Lagren för de sex huvudmetallerna som handlas på LME sjönk med två tredjedelar 2022, där aluminium och zink stod för huvuddelen av nedgången. Lagren för zink minskade med rekordhöga 90 procent. Större delen av de metaller som utvinns når aldrig lagren hos LME eller andra råvarubörser, men de är viktiga eftersom varje blankare måste kunna leverera fysisk metall registrerad i ett LME-lager. LME har infört nya regler för att tillåta uppskov för att förhindra framtida short squeezes, men undantagen kommer med dyra avgifter.

De minimala lagren återspeglar också en spänning som har gripit metallmarknaderna under stora delar av 2022, mellan begränsade tillgångar å ena sidan och oro för en försvagad efterfrågan på grund av recessionshot i världens nyckelekonomier å andra sidan.

För handlare på LME representerar de minskande lagren en annan form av huvudvärk efter ett av de mest dramatiska åren i börsens 145-åriga historia. LME står inför regulatoriska undersökningar och stämningar över sina handlingar under en skenande short squeeze på nickelmarknaden i mars 2022 som drev flera LME-handlare till gränsen av konkurs. Metallbörsen kommer snart att publicera resultatet av en oberoende granskning av krisen.

Just nu pågår en debatt på metallmarknaderna om en världsomspännande nedgång i den industriella aktiviteten. Det diskuteras om ett ökat utbud kommer att bidra till att fylla på industrins nedslitna reserver, medan Kinas Covid-nedstängningar bidrar med ytterligare osäkerhet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Debatten om utsikterna för tillgång och efterfrågan på metaller är särskilt kontroversiell i koppar, där vissa analytiker förutspår pågående underskott medan andra ser marknaden svänga in i en sällsynt och historisk period av överutbud.

Det ger en kraftig skillnad utsikterna för året, där analytiker vid Goldman Sachs förutspår att kopparpriset kommer att nå en rekordnivå på 11 000 USD per ton inom 12 månader, medan BNP Paribas säger att priserna kommer att sjunka till 6 465 USD per ton i mitten av nästa år när marknaden svänger till ett enormt överskott. 

När 2022 gick mot sitt slut var det bara nickel som handlades i positivt territorium. Marknaden är fortfarande hämmad av låg likviditet sedan krisen, med regelbundna kraftiga svängningar. Effekten av den historiska short squeezen i nickel har också minskat aktiviteten i andra metaller, eftersom investerare blir oroliga för en liknande händelse i andra metaller.

Den enes bröd….

Medan LME ser fortsatta problem av förra årets nickelkris, vinner dess amerikanska rival mark. Chicago-baserade CME Group har haft stor framgång med sina koppar- och ädelmetallkontrakt men har aldrig lyckats utmana LMEs dominans inom andra industriella metaller. Under förra året noterade CME en stark tillväxt i sina aluminiumkontrakt. Den sammanlagda öppna balansen för CMEs aluminiumterminskontrakt ökade med mer än 400 procent under förra året.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära

Exit mobile version