Följ oss

Nyheter

Kommande veckor styr bomullspriset

Publicerat

den

Odling av bomull

Sedan årsskiftet 2012/2013 har priset på bomull stigit med cirka 21 procent, något som kan komma att slå mot marginalerna hos de detaljhandelsföretag som säljer kläder.

Vid årsskiftet handlades bomull till 75 cent per pound, för att under det första kvartalet i år stiga till som högst 93,97 cent. Efter det vände priset åter ned. Det är emellertid fortfarande långt kvar till toppnoteringen på 200 cent per pound som bomullen handlades i under 2011.

Diagram över bomullspriset, från Stockletter

Källa: Stockletter

USA är fortfarande världens största exportör av denna råvara, och det är främst delstaten Texas som står för en betydande andel av produktionen. Enligt uppgifter från National Cotton Council kommer en fjärdedel av förra årets odlingar i Texas att användas till annat än bomull, men det finns andra som bedömer att den senaste tidens prisuppgång i bomullspriset gör att många jordbrukare istället överväger att öka sina bomullsodlingar.

Stigande pris ökar utbudet, men gör alternativen eftersökta

Kina är världens största köpare av bomull, och landets minskade tillväxt har satt sina spår i efterfrågan på textilier, vilket gör att bomull inte längre är lika eftersökt. En direkt effekt av detta och allt lägre priser är att flera jordbrukare i de stora producentländerna USA och Indien väljer att gå över till andra grödor vilket gör att överskottslagren försvinner. Nästa steg är att priset stiger och att jordbrukarna går tillbaka till odlingen av bomull.

En annan effekt är att de företag som säljer textilier, till exempel detaljhandelsföretag som svenska KappAhl, Hennes & Mauritz och Lindex, får betala mer för de produkter som företagen köper. Bomull är emellertid endast en av insatsvarorna i kläder, var pris till konsument också påverkas av kronans värde mot dollarn, inköpsavtal och konsumenternas priskänslighet. Stiger bomullspriset för mycket väljer många tillverkare andra material, till exempel polyester och ull, till sina varor. Bomullspriset är således inte det viktigaste för detaljhandelsföretagen oavsett vad media försöker hävda, även om priset har påverkan på detaljhandelns resultat.

Planteringssäsongen står inför dörren

I Texas, en av USAs största bomullsodlande regioner, står planteringssäsongen 2013 inför dörren, och jordbrukarna håller därför ögonen på såväl väderleksprognoserna som på bomullspriset på New York Mercantile Exchange (NYMEX) och New York Board of Trade (NYBOT), de två råvarubörserna som fungerar som värdemätare för hela bomullsmarknaden. Syftet är att avgöra vad som skall sås och sedan skördas under året.

Den senaste tidens prisuppgång på bomull och god nederbörd över de bomullsodlande regionerna gör att det finns skäl att anta att flera jordbrukare överväger att odla mer bomull under 2013. Det råder emellertid fortfarande en stor osäkerhet. Texas AgriLife Extension tror till exempel inte på den prognos om att bomullsskörden skall minska med en fjärdedel som National Cotton Council lämnat.

Odling av bomullOrsaken till att National Cotton Council tror på en så pass kraftig nedgång i bomullsskörden är att priset på vete respektive majs har stigit så pass kraftigt och att dessa två grödor kommer att fungera som substitut för lantbrukarna.

Det stigande bomullspriset och den ökade fukten i odlingsmarken fungerar som ett skyddsnät för bomullsodlarna. Det högre priset gör att de redan nu kan sälja sin skörd på termin, medan den ökade fuktigheten gör att det ökar förutsättningarna för en god skörd, då bomull är en gröda som kräver stora mängder vatten. I de södra delarna av Texas har många jordbrukare emellertid redan valt att odla majs eller durra.

I andra delar av bomullsbältet, till exempel områdena Rolling Plains och High Plains, där förutsättningarna är betydligt bättre än på många år är det ännu oklart hur pass stor andel av jordbruksarealen som kommer att besås med bomull. Bedömningen är emellertid att mellan 3,7 och 4 miljoner tunnland kommer att gå till bomullsodling, vilket ligger i paritet med den genomsnittliga arealen de senaste fem åren.

Under mars har USDA undersökt prognoserna för den kommande bomullsodlingen och dessa siffror brukar generellt följa dem som National Cotton Council presenterar, och sällan skilja sig mer än femton procent. USDAs undersökning i mars följs upp av ännu en i juni, och denna är betydligt viktigare eftersom den visar hur det ser ut med skörden.

I händelse av torka kommer många jordbrukare att växla gröda, trots att de redan har planterat bomull, allt i syfte att nå lönsamhet. Fakta är emellertid att i såväl USA som i Indien, en annan stor producent av bomull, är bomullsmäklarna haussade och tror på stigande priser under resten av året.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära