Följ oss

Analys

Kinafrossa inför 2018 – Råvaruplanket

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenKina och OPEC-feber 2017

Råvarupriser har stigit markant under 2017, främst är det basmetallkomplexet som handlas omkring 20% högre sedan Kinas ekonomi utvecklats starkt i bakvattnet av 2015 och 16 års stimulanser. Oljepriset har också stigit, dock bara 8% över året men 35% sedan årets botten i juni. För olja har de fallande globala lagernivåerna varit avgörande, marknadens betydande överskott ser ut att var under avveckling och balans närmar sig. OPEC har fått hela äran och förlängningen av OPEC-avtalet hyllades av marknaden.

Råvarucykeln och basmetallerKinafrossa 2018

Vi tror att Kinas pågående produktionsreform kommer vara en mer långsiktig, strukturell förändring i råvarumarknaden än vad som initialt annonserats. Genom att minska på överproduktionen av vissa råvaror kan Kina slå två flugor i en smäll: lönsamheten stiger för de producenter som får vara kvar och luften blir bättre vilket gynnar alla.

Trots det ser första halvåret 2018 kritiskt ut för Kina. Stimulansinjektionen har slutat verka, uppgången i bostadspriserna har stannat av i de stora städerna, investeringarna har minskat både från statliga och privata bolag. Mer stimulanser kommer säkert men först måste det blir sämre, vilket betyder att nästa stimulansvåg är att vänta tidigast andra halvåret 2018. Fram till dess ser vi risk för tillfällig dipp i basmetaller.

Motvind i öknen

Även oljepriset står inför en nedgång när säsongsmönstret för den påbörjade lagernedgången byter rikting och börjar stiga under första kvartalet. Skifferoljan står också inför ökad aktivitet när höstens högre oljepris slår igenom med början i fler riggar till fälten. Vi har ett oljepris på USD 51 för 2018.

Vår syn för Q1-Q2 2018:

Prisprognos första halvåret 2018

Basmetaller

Kinas fastighetspriser och trenderStriktare plan för luftföroreningar

Vi argumenterar för att när regeringen väl lyckats få en del av kapaciteten ur produktion så kommer den inte tillbaka. Det sammanfaller med regeringens långsiktiga mål att få bort olönsam småskalig produktion i miljöbelastande segment samtidigt som det gynnar de producenter som får vara kvar och säljer till högre pris.

Oron för Kina är makrobaserad och utbudsreformerna kommer sannolikt bara delvis hålla emot. Uppgången i fastighetspriserna har bromsat in, initialt kontrollerat, men nu växer oron för att de ska börja falla. Tillväxten i investeringar faller också efter snart två år utan stimulanser. Oron i investerarkollektivet växer då president Xi Jingping inte ”pratat upp” tillväxten, snarare motsatsen genom att säga att Kina prioriterar tillväxt av bättre kvalité.

Aluminium gynnas av produktionsreformer

Aluminium är den basmetall som gynnas mest av omstrukturering i Kinas produktion likt den i stålindustrin. Det skulle innebära mindre produktion från de olönsamma verken under den kommande vintern. Vi har USD 2175 som medelprognos för 2018.

Zinkrallyt har planat ut

Även för zink finns det viss påverkan från nedstängningar i Kina men med zink över USD 3000 ser vi ökad risk från mer produktion till marknaden plus makrorisk från Kina på efterfrågan. Vi har USD 2960 som medelprognos 2018.

Järnmalm och stålNickel – volatil men intressant

Bland metaller som både drabbas av Kinas stängningar och rider på elbilsrevolutionen finns en tydlig stjärna och det är nickel. Metallens höga volatilitet gör dock att det är en nervös exponering. Vi har USD 13000 som medelprognos 2018.

Koppar – stöd i cykeln men makroexponerad

Koppar är den basmetall där de senaste årens låga investeringar börjar göra sig påmind genom en allt tunnare projektpipeline. Tillsammans med en högre påverkan från utbudsstörningar tror vi att koppar, rent cykliskt kan få bättre stöd framöver. På den negativa sidan är koppar fortfarande den metall som har högst Kinaexponering och speciellt mot fastighetsmarknaden. Vi har USD 6325 som medelprognos 2018.

Energi

OPEC och skifferoljaBrent på tvåårshögsta

Sommarens amerikanska ”driving season” blev startskottet på höstens oljeprisuppgång. På grund av att USA är en så stor del av globala lager har även de globala fallit som konsekvens av USA:s driving season och ökade export. Trots det har inte lagernivåerna kommit ner till normala nivåer, som är OPEC:s mål i den nuvarande kampanjen. Dessutom har Venezuelas kaosartade finansiella situation och Kronprins MBS framfart under antikorruptionskampanjen adderat en ordentlig riskpremie i oljepriset.

Skifferoljan är vinnare

I vår modell, som tjänat oss väl sedan oljekollapsen 2014, kommer antalet riggar att öka framöver som effekt av oljepriset vände i juli. Oljepriset leder produktionen med omkring 160 dagar och antalet riggar i oljefälten leder produktionen med omkring 80 dagar. Båda dessa ledande indikatorer talat nu för att produktionen kommer stiga under H1 2018.

OPEC-avtalet en tom gest

Även om OPEC har överraskat både oss och marknaden med bättre genomförande av de avtalade produktionssänkningarna än historiskt så tycker vi allt för mycket av lagernedgången tillskrivs OPEC. Ryssland sänker från rekordhöga nivåer som referenspunkt och mycket av sänkningarna utanför Saudiarabien är mer att betrakta som passiva sänkningar än aktiva. De fallande lagren är också en säsongsfaktor som kommer jobba mot OPEC under första kvartalet och vi tror då att oljan handlas ner mot USD 50 igen.

Slutet på avtalet under 2018

Under nästa år kommer fokus på tiden efter OPEC-avtalet att växa: Ryssland har understrukit att man vill ut ur avtalet så fort marknaden är i balans. Vårt mer negativa makroscenario för Kina kommer också att underminera priset när efterfrågan där inte motsvara förväntningarna. Vårt huvudscenario för nästa år är att USA adderar omkring 10 riggar per vecka under första halvåret, OPEC tar ingen ny riktning vid nästa OPEC-möte den 22a juni. Vid OPEC mötet i nov/dec avslutas avtalet och vi tror Brentoljan handlas på USD 51/fat i medel. Den största risken för vårt scenario ser vi i en finansiell kollaps i Venezuela som spiller över på oljeproduktionen eller mer aktivt motstånd bland saudiske prins MBS rivaler.

Ädelmetaller

Guldpriset och bitcoinGuldet väntar på Italien

Guldpriset har stigit 8% i år och fått en mycket tydligare koppling till risk och oro. Största hickan på senare år kom 2016 under Brexitomröstningen men utan stöd av vidare oro i aktiemarknaden har guld fallit tillbaka igen. Nordkoreas vapenskrammel har också fått guld att stiga men senaste tiden har guld pressats av en allt starkare USD och fortsatt frammarsch med räntehöjningar från Fed. Nästa val i raden är Italien som ska vara klart senast i maj nästa år men konsensusbilden verkar vara att det kommer inträffa i april. Just nu verkar Italiensk politik vara utanför marknadens radar då Italiensk statistik varit relativt bra på senaste tiden. Vi ser dock en tydlig risk att italiensk, EU-fientlig politik blossar upp igen i början av nästa år.

Utkonkurrerad av Bitcoin

Under det senaste året har dock guld fått stark konkurrens av bitcoin som alternativ tillgång och motvikt till det etablerade monetära systemet. Bitcoins har stigit på ett vis som inte går att relatera till traditionella risktillgångar och tilltalar delvis en liknande publik som guldinvesterare.

Fed höjer vidare

USA tror vi har mindre betydelse för guld framöver. Fed har genomfört fem höjningar som passerat marknaden utan något problem. Trots Fed:s optimistiska syn på konjunkturen räknar vi med att de finansiella förhållandena försämras framöver. Vår prognos är att Fed slutar höja styrräntan 2018 efter höjning i mars och september, därefter drabbas USA av lågkonjunktur 2019. I det scenariot står guld kvar som en fast tillgång som investerare gillar.

Jordbruk

Vete - Ryssland och EUNeutrala utsikter för vete

Under de senaste två åren har vi argumenterat för att riskerna inför skörd skapar en osäkerhet som driver riskpremien för högt och när skörden väl landat i lagerhusen pyser riskpremien ut igen. Temat upprepade sig och vi handlar nu väldigt nära vårt riktmärke för decemberterminen i intervallet mot 160-165 EUR/ton.

Ryssland fortsätter sätta press

Förra året blev Rysslands höga veteexport ett sänke för MATIF-priserna. Det blev en repris i år. Vi ser också en stor sannolikhet för en repris 2018. USA kommer visserligen minska arealen ytterligare med kanske 2-3% efter att ha minskat den med 8,5% i år. Ryssland kommer å andra sidan odla konstant areal och skicket på höstsådda vetet är bättre än vid samma tid förra året. Australiens avkastning blev i år 40% lägre, 1,69 ton/ha mot 2,5 normalt. Vi tror att den skörden kommer normaliseras och sammantaget talar därför utsikterna för 2018 för en repris där decemberterminen förfaller omkring 160 EUR/ton även 2018.

[box]Handelsbankens råvarukommentar är producerad av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Handelsbanken Capital Markets, som är en division inom Svenska Handelsbanken AB (publ) (i fortsättningen kallad ”SHB”), är ansvarig för sammanställningen av analysrapporter. I Sverige står SHB under tillsyn av Finansinspektionen, i Norge av norska Finansinspektionen, i Finland av finska Finansinspektionen och i Danmark av danska Finansinspektionen. Alla analysrapporter bygger på information från handels- och statistiktjänster och annan information som SHB bedömt vara tillförlitlig. SHB har emellertid inte själv verifierat informationen och kan inte garantera att informationen är sann, korrekt eller fullständig. I den mån lagen tillåter tar varken SHB, styrelseledamöter, tjänstemän eller medarbetare, eller någon annan person, ansvar för någon som helst förlust, oavsett om den uppstår till följd av användning av en analysrapport eller dess innehåll eller på annat sätt uppstår i anslutning till något i denna.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Populära