Handelsbanken Jordbruk, 19 september 2014

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete har under veckan gått ned i både Paris och Chicago. Chicagovetet (dec -14) handlas just nu på strax under $ 5 per bushel – för första gången sedan 2010. Även MATIF-vetet (nov -14) handlas på nivåer vi inte sett sedan första halvåret 2010 med EUR 161,50 per ton. Vädret under de senaste dagarna har blivit klart bättre för den amerikanska vårveteskörden och risken för försämrad kvalitet har minskat. Även i Kanada har vädret bättrats med mer torrt väder än regn, vilket ger tillräckligt med tid att avklara återstående del av skörden utan större problem.

I Ryssland och Ukraina fortsätter skörden utan bekymmer med gott resultat. En hög skörd har lett till hög export och under augusti månad uppgick den ryska veteexporten (enligt ryska officiella källor) till 4,2 miljoner ton – mer än någon annan månad under de senaste tio åren och upp 38 procent jämfört med samma månad förra året.

Även höstsådden fortgår utan större problem i världens viktiga spannmålsregioner. I USA ligger bönderna något i framkant i tid jämfört med normalt, dock önskas lite mer regn på redan sådd gröda – vilket även gäller för delar av Australien, Argentina och även EU. Av de rapporter vi tagit del av finns dock inga större skäl för tillfället att oroa sig för potentialen för nästa års skörd. Även om en eventuell fortsatt nedgång i vetepriset nu känns mer begränsad, åtminstone kortsiktigt, finns inte mycket som talar för stigande priser. Terminer för skörd 2015 kan nu säljas på MATIF för omkring EUR 175 (SEK 1.615) per ton.

Raps

Rapspriserna i Paris noteras i stort sett oförändrade sedan förra veckan med få större nyheter. Lite talar för tillfället för uppåtgående rapspriser efter en stor europeisk skörd samt fortsatt fallande sojapriser. Kommande skörd kan nu säljas på MATIF för omkring EUR 331 (SEK 3.050) per ton.

Maltkorn

Omsättningen av maltkornskontrakt på börsen har som vanligt varit väldigt låg, faktiskt obefintlig, hittills i veckan. Inga priser noteras för tillfället för skörd 2015.

Majs

Priserna på majs i Chicago handlas på i stort sett samma nivåer som för en vecka sedan. USA:s majs-regioner är förhållandevis torra, vilket gynnar pågående skörd. Avkastningsrapporter fortsätter att visa höga siffror och under rådande gynnsamma förhållande blir grödan åtminstone inte mindre. Även skörden i EU fortsätter under goda betingelser med både avkastning och kvalitet över förväntan. Även i Ryssland och Ukraina går skörden framåt utan problem. Även om en eventuell fortsatt nedgång bör bli relativt begränsad så känns den för tillfället mer trolig än att priserna istället vänder uppåt inom kort.

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor noteras i stort sett oförändrade sedan förra veckan. Hela växtsäsongen har hittills präglats av nära nog idealiskt väder för den amerikanska sojan och förväntningarna på kommande skörd är fortsatt väldigt hög – hela tiden inkommer rapporter om mycket hög avkastning. Senaste dagarna har gett varmare väder vilket minskat oro för frost och risken för väderrelaterade bakslag blir allt kortare. Tills ett eventuellt väderproblem dyker upp i Brasilien, där skörden startar efter årsskiftet, är det för tillfället svårt att se varför sojapriser ska vända uppåt. Vi tror snarare att den höga avkastningen kan pressa ned priserna ytterligare något – även om nedsidan nu känns mer begränsad.

Historisk prisutveckling på jordbruksråvaror

Handelsbanken Jordbruk är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top