SHB Råvarubrevet 18 november 2011

Ytterligare upptrappning av skuldkrisen i Europa har lett till en kraftig av riskaversion vilket pressat råvarupriserna på bred front denna vecka. Brentolja exempelvis tappade 5…

SEB Jordbruksprodukter – Vecka 46

Marknaderna för jordbruksprodukter har hållit sig väldigt lugna den senaste veckan. Det är endast priset på potatis som rört sig, minus 9%. Däremot sker det saker i…

SHB Råvarubrevet 14 november 2011

Stämningen på marknaden har under veckan pendlat från eufori till nedstämdhet. Veckan började med en uppgång på aktiebörserna, bland annat driven av rykten om Berlusconis…

Modity om elmarknaden vecka 46 2011

Förra veckan inleddes med stigande terminspriser men sedan föll de närmaste åren mot bakgrund av justerade väderprognoser och turbulens kring Italien. Elområdespriserna har…

Modity om elmarknaden vecka 45 2011

Det hydrologiska överskottet (vatten och snömagasin) minskar och vi går mot normalen. På uppsidan finns också minskningen i kärnkraftsproduktion. Riskerna på nedsidan är…

SHB Råvarubrevet 4 november 2011

Beskedet från Grekland att det inte kommer att bli någon folkomröstning fick råvarumarknaden att vända efter en dyster inledning på veckan och beskedet från ECB att man…