Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 33 2012

Published

on

Sammanfattning av rekommendationer

Rekommendationer för att investera i råvaror

Råolja – Brent

Oljan närmar sig slutet av den här uppgångsfasen. Det är en ”tight” balans mellan tillgång och efterfrågan på råolja i Atlanten. Detta återspeglas i ”backwardation” i terminskurvan där det närmaste kontraktet är cirka 7 procent högre än kontrakt för leverans om ett år. Nedan ser vi backwardation på årsbasis (spotkontraktet jämfört med årskontraktet), i procent. Oljekurvan närmar sig de höga niåverna under 2011 och det första kvartalet 2012.

Backwardation på oljepriset (brent) under 2011 och 2012

Sanktionerna mot Iran, som trädde i full kraft den 1 juli i år har naturligtvis varit en viktig faktor i den globala oljemarknaden, har blivit mycket hårdare. Dessutom är oljeproduktionen på Nordsjön ovanligt låg på grund av underhåll. Oljeproduktionen från de fyra oljefält som ligger till grund för prissättningen av Brent olja (Brent, Fortis, Oseberg, Ekofisk) är nu mycket låg. I september ser vi att produktionen fråndessa fyra fält kommer att falla ner till 720.000 fat per dag vilket är den lägsta nivån sedan 2007. Denna produktion är prissättningen för cirka 50 procent av världens råolja.

Det kommer därför att fortsätta att vara en tight balans i oljemarknaden i slutet av september. Detta kan ytterligare förbättras genom orkansäsongen i Atlanten som nu går in i de två mest aktiva månaderna vilket ofta kan leda till förlust av oljeproduktionen i Mexikanska golfen.

Oron i Mellanöstern fortsätter att orsaka stor oro. Sannolikheten ökar att Israel genomför militära angrepp på Iran för att de ska upphöra med sin utveckling av kärnvapen. Samtidigt slåss folket vidare i Syrien.

En viktig och avgörande faktor som har gett stöd till olje-rallyt sedan juni har varit den positiva utvecklingen i USA och på de europeiska aktiemarknaderna. Investerare har lagt pengar i aktier och kontrakt på olja. Nedan ser vi S&P 500 (röd) och oljepriset (blå).

Prishistorik över S&P 500 och olja

Lagren av råolja i USA sjönk 3,7 miljoner fat förra veckan. Detta är den tredje veckan i rad som oljelager i USA faller. Beräknad (implicit) bränsleförbrukning var också en stark. R affinaderier producerar vad de kan för närvarande. Förenta staterna har minskat sin oljeförbrukning kraftigt sedan finanskrisen 2008. En förbättring i den amerikanska ekonomin leder till förväntningar om en potentiellt betydande ökning i USA:s oljeförbrukning. Det är därför en positiv utveckling i den amerikanska oljemarknaden som tillsammans med en nedgång i de amerikanska oljelagren och ökad bränsleförbrukning kan ge bränsle för stigande oljepriser.

Det finns mycket som tyder på att vi kommer att se högre priser på Brentolja i augusti och september. Balansen kommer att bli ”tightare” och det finns betydande risk för ytterligare förlust av produktion på grund av oroligheter i Mellanöstern och orkansäsongen i Atlanten. Ytterligare prisuppgång kommer att kräva en fortsättning av de allmänt positiva utvecklingen i USA och på de europeiska aktiemarknaderna.

Vi tror att prisuppgången oljepriset börjar närma sig slutet för den här gången. Backwardation i Brentoljekurvan är nära toppnivåerna vi såg tidigare i år. Det kommer att få mer olja ut på marknaden i slutet av september, när underhållen på Nordsjön avslutas. Dessutom kommer södra Sudan att återuppta sin oljeexport efter att ha nått en överenskommelse med Sudan för att transportera olja genom Sudan. Vi rekommenderar därför investerare att sälja sina långa positioner inom en snar framtid. Det är dock för tidigt att gå in korta olja positioner.

SEB:s tekniska analys tyder på en sidledes utveckling av S & P 500 i USA. För Brent olja finns fortfarande möjlighet till tillfälliga prisuppgångar och på kort sikt ser det positivt ut enligt den tekniska analysen, medan den är neutral på 3 månaders sikt.

Guld

Vi tror på fortsatt sidledes prisrörelse den närmaste veckan. Det är emellertid alltid bra att ha lite guld i portföljen, eftersom priset reagerar positivt på oväntade negativa händelser, som brukar påverka alla andra tillgångsvärden negativt. Vi föredrar dock platina på kort sikt.

Teknisk prognos på guldpriset den 17 augusti 2012

Platina

Vår favorit är Platina (t ex genom certifikatet PLATINA S). Platina brukar handlas i relation till guldpriset. Det har den senaste tiden uppstått en diskrepans i den historiska relationen, där platina halkat efter med ca 10% på kort sikt. Det är samtidigt produktionsstörningar i Sydafrika för platina och bilförsäljningen i Kina återhämtade sig i den senaste statistiken med +11%. Platina används i bilarnas katalysatorer. Guld och ädelmetaller motiverar sin plats i en portfölj eftersom de tenderar att gå upp i pris på oväntade negativa händelser, som alla andra tillgångar brukar falla i värde på.

Prishistorik på platina år 2011 - 2012

Spreaden mellan guld och platina talar för ett högre platinapris eftersom platinapriset på senare tid tappat i relation till guldet, som vi ser i nedanstående diagram. I den nedre delen ser vi XPT (palatinapriset) dividerat med XAU (guldpriset). Platina handlas till kraftig ”rabatt” i förhållande till historiska relationer.

Pris spreaden mellan guld och platina

Vill man ta position i platina har SEB ett certifikat utan hävstång (Hävstång = 1) som heter PLATINA S. Vi föredrar platina som placering framför guld just nu.

Silver

Silver ser ut att ha etablerat en botten på 26 dollar och ser ut att konsolidera sig inför en eventuell förestående prisuppgång. Om / när trendlinjen i diagrammet nedan bryts signalerar det att nedåttrenden är bruten . Nästa motstånd är 30 dollar. När den bryts erhålls en köpsignal. Vi tycker att man ska undvika att vara kort silver, utan istället försöka komma in på den långa sidan, men man ska inte göra det förrän trendlinjen bryts! Ibland händer det, ganska ofta faktiskt, att trendlinjen håller. Den senaste veckans kursrörelser har varit så kraftlös att det är lite för hög risk att äga silver på kort sikt. Vi tycker att man ska kliva ur eventuella långa positioner och vänta och se vad som händer.

Teknisk prognos på silverpris den 16 augusti 2012

Historisk relation i pris på guld och silver

Koppar

Förra veckan avslutades med industriell data från Kina, som indikerade en fortsatt något svagare tillväxt av både industriproduktion och detaljhandel. Inflationen kom också in lägre än väntat. Det är på ett sätt positivt eftersom de talar för fortsatta stimulanser under hösten. Den viktiga handelsbalansen redovisades i fredags (10 aug) och bekräftade den svagare tendensen. Framför allt exporten var sämre än väntat och steg endast med 1 % år från år, och var hela 11,36 % lägre jämfört med juni. Importen steg 4,7 % respektive 6,36 %. Efterfrågan utanför Kina är klart avtagande. Frågan är hur det står till i Kina. Mycket tyder på att efterfrågan viker, men troligtvis bara tillfälligt. Prisbilden för basmetallerna är ganska tråkig för tillfället, dock inom ganska breda tradingintervall. Vi är nu i det säsongsmässigt svaga 3:e kvartalet då många industrier växlar ner p.g.a. semesterperioden. Vi tror att metallerna ligger i startgroparna för 4:e kvartalets förväntade prisrally.

Koppar handlas i ett brett prisintervall; $7600-$7300. Känslan är att den kinesiska ekonomin behöver en stimulans. Priset vill inte riktigt bryta på nedsidan. Risken är för stor, när Kina väl gör något tar det fart uppåt. Vi nämnde i förra veckans brev vikten av att hålla ett extra öga på kopparimporten. Fredagens handelssiffror visade en månadsimport om 366 tton, 5.6 % högre jämfört med juni och + 19,5 % år från år. Den totala importen i år är 2,8 milj ton, hela 43 % högre jämfört med 2011. Som vi tidigare nämnt är kopparmarknaden fortsatt stram med ett utbudsunderskott i storleksordningen 300 tton i en marknad som producerar ca 20 milj ton globalt. Koppar är en köpvärd metall. Det är mycket en fråga om timing (som alltid!). Det säsongsmässigt svaga 3:e kvartalet i kombination med oron för tillståndet i den Kinesiska ekonomin dämpar just nu. 3-månaderspriset på LME handlas i skrivandes stund i $ 7414/ton. Första stödet kommer in mellan $7300 och $7350. Bryter den nivån finns risk för en prisnedgång mot $7000 (motsvarande $3,18/lbs för Comex-kontraktet), ca 5 % under dagens nivå.

Teknisk prognos på kopparpriset den 16 augusti 2012

Det kan vara intressant att jämföra kopparpriset med ett par andra råvaror. Nedan ser vi priset på koppar i termer av guld. Enligt den jämförelsen ser koppar billigt ut.

Priset på koppar i termer av guld - Historiskt diagram

Nedan ser du koppar i termer av råolja. Även i denna jämförelse ser koppar billigt ut.

Koppar i termer av råolja - Historik priser

Vi väljer att fortsätta vara köpt koppar, därför att vi tror att priset ligger nära det fundamentala golvet. Vi är naturligtvis medvetna om att det mesta vad gäller faktisk industrikonjunktur ser illa ut, men vi tror inte nödvändigtvis att priset på koppar för den skull kan falla abrupt från de här nivåerna. Om efterfrågan på koppar faller ytterligare tror vi att gruvbolagens respons blir att minska produktionen. Priset tror vi inte påverkas så mycket. En position i koppar har en asymmetrisk risk och det gillar vi. Förlustrisken är begränsad, samtidigt som prisuppgången i och för sig kan låta vänta på sig. Samma fundamentala golv finns naturligtvis inte i aktier i gruvbolag. Koppar och gruvbolag är inte samma sak. Dessutom har kopparterminsmarknaden en attraktiv backwardation, som över tiden genererar intäkter till en lång position i t ex KOPPAR S.

Kaffe

Priset på Arabica, som handlas i New York, har fortsatt att falla i pris och vi undrar om inte utbrottet från trendlinjen var falskt.

Brasiliens skörd, som är större än förra året går framåt fort nu i det torra vädret. Kvaliteten sägs också vara bra. Trenden är att brasilianska odlare får fram bättre och bättre kvalitet. Målsättningen för den brasilianska kaffeodlarföreningen är att man ska ha Sydamerikas största skörd och den bästa kvaliteten. Skörden i Colombia har också i lokal media rapporterats som större än väntat. Lagren av gröna bönor i USA har stigit 21% i år och är de högsta sedan september förra året.

Teknisk prognos på kaffepriset - 16 augusti 2012

Det är möjligt att priset är på väg ner mot det tekniska stödet på 1.50 dollar per pund. Där kan man kanske bottenfiska KAFFE S.

Socker

Priset på socker bröt stödet och föll från 22 ner till 21 i skrivande stund. 20 cent per pund är ett tekniskt stöd. Vi tror att priset ska ner och testa den nivån, kanske rentav bottennoteringen från juni på 18.86 cent.

Teknisk prognos på sockerpriset - 16 augusti 2012

Nedan ser vi prisutvecklingen lite längre tillbaka i tiden. Prisnedgången från 2011 har följt en tydlig trend. Den sekulära uppåttrenden kommer dock underifrån och så småningom kommer sockerpriset att få testa den sekulära upptrenden.

Historisk prisutveckling på socker, från 1999

Vi rekommenderade köp av certifikatet SHORT SOCKE A S med en hävstång på – 1.2 för för två veckor sedan. Första veckan gav den +5% och den senaste veckan +3%.
Vi rekommenderar att man fortsatt är kort socker, men den som vill ta hem vinster nu vid 20 cent kan kanske göra det för att sedan försöka sälja igen om priset rekylerar upp lite.

Kakao

Vi börjar nu skriva om kakao. Eftersom man normalt inte vet så mycket om råvaran har vi skrivit ihop en liten introduktion.

Kakao kommer från kakaoträdet theobroma cacao. ”Theo broma” översätts från grekiskan som ”gudarnas mat”. Namnet cacao härstammar från Mellanamerika och uttalas likadant på klassisk Maya. Carl von Linné tyckte att det var ett lämpligt namn och så har trädet hetat ända sedan 1753. Trädet härstammar från Brasilien och växer vilt där Amazonfloden och Orinoco har sina källor vid Andernas fot i Venezuela. Arkeologer har funnit bevis på odling så tidigt som 1900 fKr i nuvarande Mexiko. Kristoffer Columbus ”upptäckte” cacaobönorna år 1502. Aztekerna och andra folk i Mellanamerika konsumerade stora mängder cacaodryck och bönorna användes också som pengar. Till Europa kom de på allvar först år 1544, när en grupp adelsmän från Mayafolket besökte det spanska hovet som en del av en grupp dominikanermunkar. Bönorna spreds sedan snabbt över Europa.

Holländarna tog plantan till sina kolonier i Sydostasien och till Filippinerna. Frankrike och England tog plantorna till sina kolonier i Västindien. Det var inte förrän 1879 som man började odla cacao i det som nu heter Ghana. I Elfenbenskusten började man odla grödan år 1905. Dessa två länder står nu för hälften av global produktion. Häromdagen kom statistik som visade att Ghana nu troligtvis går om Elfenbenskusten och blir världens största producentnation.

Skörden äger rum i Ghana och Elfenbenskusten mellan oktober och april. Frukterna på ett träd mognar inte samtidigt utan plockas några gånger per vecka under skördeperioden. Efter skörd, delas frukterna och läggs ut för att jäsa. Det söta fruktköttet brys ner under den här processen och bönorna kan samlas upp. Dessa torkas sedan och sätts sedan i jäsning igen i ca 5 dagar, varefter de torkas och är redo för transport och handel.

När bönorna anländer till en chokladfabrik rostas de först. Ju högre rostning, desto bittrare produkt. Kakao användes uteslutande som dryck fram till mitten av 1800-talet, när en holländsk kemist kom på en metod att separera kakaosmör från de rostade bönorna. Masstillverkning av chokladgodis startade sedan i England år 1847. Mjölkchokladen uppfanns i Schweiz år 1879. För att tillverka ett kilo choklad går det åt mellan 300 och 600 bönor. I varje kakaofrukt finns 20 – 50 bönor. De länder som idag konsumerar mest choklad är antagligen Storbritannien, Schweiz och Belgien.

Kakaoträdet börjar producera bönor när det är 6 år gammalt. Det finns tre huvudsakliga sorter: Forastero, Criollo och en hybrid av de två som heter Trinitario. Criollo ger högst kvalitet, men lägre avkastning. Den vanligaste sorten är Forastero, som odlas för 95% av global produktion.

En rad sjukdomar kan drabba träden, varav de allvarligaste är ”Black pod disease”, som orsakas av samma mögelliknande organism som orsakar potatisbladmögel (som orsakade hungerkatastrofer på 1800-talet i Sverige och mest omskrivet, på Irland). Kakao är känsligt för en rad olika svampangrepp, insekter och virussjukdomen CSSV.
Organisationen ICCO, International Cocoa Organisation, startades år 1973 som en respons på ”nord-syd” dimensionen av det kalla kriget. Idag är ICCO den huvudsakliga källan för statistik och information om kakaoproduktion och konsumtion.

Priset på kakao är inte särskilt volatilt om man jämför med kaffe, men erbjuder då och då möjligheter att ta position i trender.

Kakaoterminer började handlas på the New York Cocoa Exchange redan 1925. NYCE blev sedan the Coffee, Cocoa and Sugar Exchange, som sedan blev the New York Board of Trade. Nu heter börsen ICE Futures US, som är en del av börskoncernen ICE. På ICE handlas bönor huvudsakligen från sydöstra Asien. Kakaoterminer handlas också i London på NYSE Euronext Liffe och där är underliggande tillgång bönor från Afrika.

Nedan ser vi ett prisdiagram med lång historik. Vi ser att priset har fallit av och nu står strax under 2500. Som du ser är det en motståndsnivå. Ur teknisk synvinkel går inte just nu att säga om intervallet mellan 2000 och 2500 är en paus på väg ner mot 1500 dollar, eller om priset ska återta den sekulära ”råvaruboomtrenden” uppåt mot 3000 och 3500. Det som talar för, att priset ska gå upp, är att 2000 var stödet för råvaruboom-trenden. Det är alltså intressant att bevaka 2500, som håller på att testas just nu. Bryts den nivån, vill vi vara långa kakao.

Teknisk prognos för pris på kakao - 16 augusti 2012

Nedan ser vi testningen av 2500-nivån lite tydligare.

Kakao testar 2500-nivån - Teknisk analys

Vi är alltså just nu neutrala i kakao.

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisar vi till gårdagens nyhetsbrev .

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Advertisement

Tavex

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals price forecast: Lower Before Higher

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

Lower before higher

SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

The world is slowing down along with fiscal and monetary tightening. The rapid rise in interest rates this year will work with a lag so the slowdown in the real economy is likely to continue. We expect metals prices to ease along with that. The continued deterioration in the Chinese property market is likely structural with growth shifting towards higher value sectors including green energy and EVs. Chinese credit expansion has started. Stronger demand for metals like copper, nickel and aluminium is likely to emerge in H2-23. Strong prices for metals over the coming decade due to sub-par capex spending over the past decade is likely.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Weakening macro and weakening demand. The world is now in the grip of a tightening craze amid inflation panic which was the result of the stimulus boom ignited by Covid-19 panic. The US expanded its M2 monetary base by 30% of GDP during the stimulus boom. Donald Trump earlier clamped down on immigration from Mexico/Latin America. Rampant consumer spending on capital goods together with an ultra-tight labor market then led to intense inflation pressure in the US. But also, in many other countries which also stimulated too much. The US is ahead of the curve with respect to interest rate hikes. The USD has rallied, forcing many central banks around the world to lift rates to defend their currencies as well as fighting their own inflationary pressures. The Japanese central bank has refrained from doing so and has instead intervened in the yen currency market for the first time since 1998. The year 2022 will likely be the worst selloff in global government bonds since 1949 as interest rates rise rapidly from very low levels. This is taking place following a decade where the world has been gorging on ultra-cheap debt. There is clearly a risk that something will break apart somewhere in the financial system as the world gallops through this extreme roller coaster ride of stimulus and tightening. On top of this we have and energy crisis in Europe where natural gas prices for year 2023 currently is priced at 700% of normal levels. War in Ukraine, risk for the use of nuclear weapons, an enduring cool-down of the Chinese property market and continued lock-downs in China due to Covid-19 is adding plenty of uncertain elements.

Downside price risks for metals over the coming 6-9 months. The significant rise in rates around the world will work with a lag. There can be up to a 12-month lag from rates starts to rise to when they take real effect. Continued economic cool-down in the economy is thus likely. Chinese politicians seem unlikely to run yet another round of property market-based stimulus. As such there are clearly downside risks to global economic growth and industrial metals prices over the coming 6 months.

China may be a “White Swan Event” in H2-23 onward. LME’s China seminar in London on Monday 24 October this year was very interesting. The brightest spot in our view was Jinny Yang, the Chief China economist at ICBC Standard Bank. She stated that China may turn out to be a “white swan event” in H2-2023. Further that the Chinese economy now is on a decade long type of transition period. Away from property focused growth. With a shift instead to technology and innovation, telecoms and energy transition, consumer demand side economy and higher value and more advanced sectors. The property market will be a fading sector with respect to growth. Chinese politicians are fully committed to the energy transition. No slowdown in there. Credit expansion has already started. The real effect of that will emerge in H2-23. The new growth focus will be different from before. But it will still imply lots of metals like aluminium, copper, nickel, zinc, cobalt, manganese, and other special metals. There will be less copper for pipes and wiring for housing but there will be more copper for EVs, Solar power, Wind power and power networks etc.

Copper: Struggling supply from Chile, rising supply from Africa while Russian exports keeps flowing to market. The Chinese housing market normally accounts for 20% of global copper demand. So, slowing Chinese housing market is bad for copper. Russian exports keep flowing to SE Asia where it is re-exported. Good supply growth is expected from Africa in 2023. Supply from Chile is struggling with falling ore grades, political headwinds, and mining strikes. Demand is projected to boom over the coming decades while investments in new mines have been sub-par over the past decade. So strong prices in the medium to longer term. But in the short-term the negative demand forces will likely have the upper hand.

Nickel: Tight high-quality nickel market but surplus for low-quality nickel. There is currently a plentiful supply of low-grade nickel with weak stainless-steel demand and strong demand for high quality nickel for EV batteries. The result is a current USD 5-6000/ton price premium for high-quality vs. low-quality nickel. High-quality LME grade nickel now only accounts for 25% of the global nickel market. Over the coming decade there will be strong demand growth for high-quality nickel for EV batteries, but high-quality NiSO4 will take center stage. The price of high-quality nickel over the coming decade will depend on how quickly the world can ramp up low-grade to high-grade conversion capacity.

Aluminium: Russian production and exports keeps flowing at normal pace to the market through different routes. Supply from the western world set to expand by 1.3 m ton pa in 2023, the biggest expansion in a decade. Demand is projected to grow strongly over the decade to come with energy transition and EVs being strong sources of demand. Western premiums likely to stay elevated versus Asian premiums to attract metal. Increasing focus on low carbon aluminium. But weakness before strength.

SEB commodities price forecast:

SEB commodities price forecast

Chinese credit cycle vs industrial metals. Chinese credit expansion has already started.

Chinese credit cycle vs industrial metals
Source: SEB calculations, data from Blberg

This report has been compiled by SEB´s Commodity Research, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), to provide background information only.

Continue Reading

Analys

Europe’s energy policy unravels a potential advantage for US energy over Europe

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

The clock is ticking for Europe to shield its economy amidst the current energy crisis. The cost of electricity across the European bloc is nearly 10 times the 10-year average in response to Russia cutting back natural gas supplies in retaliation to sanctions. There has been a substantial increase in the share of supply of Liquidifies Natural Gas (LNG) and alternative suppliers as a direct replacement of waning Russian gas supply.

Figure 1: Natural gas flows in the European market, first half 2022 versus first half 2021

Karta hur importen av naturgas till Europa har förändrats
Source: Bruegel, WisdomTree as of 6 September 2022. Please note: Arrows width indicates size of 2022 flow.

European leaders are racing to come up with a plan on energy intervention in the power markets. One of the measures being touted is imposing an energy windfall tax on oil and gas profits to help households and businesses survive this upcoming winter season. The plan is to re-channel these unexpected profits from the energy sector to help domestic consumers and companies pay these high bills. The windfall tax on the oil and gas companies should be treated as a “solidarity contribution,” according to European Commission (EC) President, Ursula von der Leyen.

Imposing a windfall tax on those profiting from the war

A windfall tax would impose a levy on the revenues generated by non-gas producing companies when market prices exceed €200 per megawatt hour (Mwh) and redistribute excess revenues to vulnerable companies and households. There has been greater consensus among other European Union (EU) countries on the windfall tax compared to other parts of the European Commission’s 5-point plan. This includes – setting a price cap on Russian gas, a mandatory reduction in peak electricity demand, funding for ailing utility companies, a windfall tax on fossil fuel companies and changes to collateral requirements for electricity companies. The EC’s plan will need to meet the approval of the bloc before being enforced. The most controversial issue remains the Russian price cap – aimed at penalising Russia for weaponising energy.

Coordinated energy policy needed despite different energy mix across EU bloc

There are major differences between member states based on those that rely on coal, nuclear or renewable power owing to which imposing a one energy policy will be challenging. Austria, Hungary, and Slovakia, known to import large amounts of Russian gas are against the price cap on Russian gas. On the other hand, a number of  EU countries including France, Italy, and Poland, support a cap, but argue it should apply to all imported forms of the fuel, including LNG. Germany is undecided but fears the disagreements on the price caps risk spoiling EU unity. Spain, a big generator of wind and solar power was quick to draw criticism of the proposed €200/Mwh as it does not correspond to the real costs and fails to support electrification and the deployment of renewables.

In the US, various Senators including Senate Finance Chair Ron Wyden, have proposed legislation that would double the tax rate of large oil and gas companies excess profits. However, given the current political climate it seems increasingly unlikely that these proposals would gain any traction in Congress.

Europe’s energy policy likely to put a strain on capex in the near term

Since the oil price plunge from 2014 to 2016 alongside climate change awareness and Environmental Social and Governance (ESG) mandates, the energy sector saw a sharp decline in capital expenditure (capex). Since then, capex in the global energy sector has failed to attain the levels last seen at the peak in 2014. While capex trends in Europe’s energy sector had begun to outpace that of the US, driven mainly by a rise in the share of spending on clean energy, we believe the impending energy crisis and energy policy including the national windfall levies in Europe are likely to disincentivise capex in Europe compared to the US over the medium term. High prices are encouraging several countries to step up fossil fuel investment, as they seek to secure and diversify their sources of supply.

Source: Bloomberg, WisdomTree as of 31 August 2022.

The divergent energy policies and prevalent supply situations in the US and Europe opens up a potential opportunity in the energy sector. The energy sector has been the unique bright spot in global equity markets in 2022 posting the strongest earnings results in H1 2022. Despite its strong price performance, the US energy sector trades at a price to earnings (P/E) ratio of 8x and has a dividend yield of 3%. In September 2008, the energy sector had a 12.5% weight in the S&P 500 and was the fourth largest sector by market capitalisation in the world’s largest economy and equity market. Fast forward to today, the energy sector accounts for only 4% of the S&P 500 Index. While the future trajectory is greener, the world has come to terms with the fact that we will require oil and gas in the interim in order to fulfil our energy requirements. Investment is increasing in all parts of the energy sector, but the main boost in recent years has come from the power sector – mainly in renewables and grids – and from increased spending on end-use efficiency. As Europe plans to reduce its reliance on Russian energy supply, it will become more reliant on US LNG imports. This should fuel further investment in the US energy sector in the interim.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Analys

Agricultural commodities could offer a hedge against inflation

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

Agricultural commodity prices have been buoyed higher by rising grain and oilseed prices. At a time, when global equities have sold off by nearly 13.88% amidst soaring inflation and tightening liquidity conditions, agricultural commodities are up 26.8%. There are a plethora of supply side issues emanating from the war that are likely to continue to drive prices higher – the rise of protectionism, higher fertiliser costs, changing biofuel mandates and adverse weather conditions to name a few. The Russia-Ukraine war has had ripple effects from disrupting supply chains to raising fertiliser costs.

Rising protectionism buoys agricultural commodities higher

The war-related disruptions have also given rise to protectionism. To cite a few examples in 2022– India, the world’s third largest wheat producer, announced it would restrict wheat exports to manage domestic supplies of the grain, which led to a sharp rise in wheat prices. Indonesia also announced an export ban on palm oil on April 28, but the ban was lifted on May 19 after hundreds of farmers rallied to protest the move. In a tight oil-seeds markets, the initial announcement led soybean oil, an alternative to palm oil, sharply higher.

Source: WisdomTree as of 7 June 2022

Higher biofuel blending mandates to bolster demand for corn and soybean oil

Changes in the biofuel blending mandates are also poised to increase demand for agricultural commodities. The US is home to the world’s largest biofuel market. The Biden administration is ordering refiners to boost the use of biofuels such as corn-based ethanol. The US Environmental Protection Agency (EPA) is requiring refiners to mix 20.63 billion gallons of renewable fuels into gasoline and diesel this year, marking a 9.5% increase over last year’s target. This will put pressure on refiners to blend more biofuel into their gasoline production this year, resulting in a net positive impact on the biofuels industry. Grains such as corn stand to benefit owing to their high starch content and relatively easy conversion to ethanol. Amidst waning stockpiles of diesel, Brazil is also considering increasing the biodiesel blend to 15% from 10% (i.e. the amount of soybean oil blended into trucking fuel). This has the potential to bolster demand for soybeans at a time when soybeans are already in short supply due to droughts in South America and US plantings trail last year’s pace.

Rising fertiliser costs are weakening demand, in turn lowering yields

The Russia-Ukraine conflict has caused disruptions in fertiliser production and material price increases, which has put farmer margins and agricultural yields at risk elsewhere, driving the prices of most agricultural commodities higher. Russia and Ukraine account for a significant share of the global fertiliser trade. Russia produces 9% of global nitrogen fertiliser, 10% of global phosphate fertiliser, and 20% of global potash fertiliser. It exports more than two thirds of its production of each product. Belarus produces an additional 17% of global potash and exports most of it.

Owing to its high soil quality, Argentina tends to use less fertilisers, but Brazil (the world’s largest importer of fertilisers) of which 85% of its needs are imported, is likely to feel the impact more. Russia alone accounts for 25% of Brazil’s total fertiliser imports. Farmers can also plant more soybeans, which require less fertilisers than corn. The US and global corn balance are set to continue to tighten, which suggests that the current high price environment is set to linger. The high prices and low availability of fertilisers is making farmers reduce usage and is also resulting in lower fertiliser prices similar to the trend witnessed back in 2008.

Ammonia prices
Source: Bloomberg, WisdomTree as of 27 May 2022.

Speculative positioning garnering momentum among agricultural commodities 

According to data from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), net speculative positioning in agricultural commodities has risen considerably since the covid pandemic. Tighter supply coupled with stockpiling by national governments concerned about food security has led to a rise in agricultural commodity prices. Not only has net speculative positioning on agricultural commodities risen versus its own history but also in comparison to other commodity subsectors, as illustrated in the chart below:

Speculative positions
Source: WisdomTree, CFTC, Bloomberg as of 25 May 2022.

Adverse weather conditions impact agricultural commodities

El Niño and La Niña are the warm and cool phases of a recurring climate pattern across the tropical Pacific—the El Niño-Southern Oscillation, or “ENSO” for short. The pattern shifts back and forth irregularly every two to seven years, and each phase triggers predictable disruptions of temperature, precipitation. The current La Niña has been around since October 2021. It has been responsible for the South American droughts, milder weather in Southern parts of US and heavy rainfalls across the Pacific Northwest. There is a 51% chance La Niña could continue into the December to February period, with those odds down from last month’s forecast of 58% according to the US climate prediction centre. The waters across the equatorial Pacific Ocean are expected to stay cool or be close to normal between June and September, which means the influence on weather patterns won’t be enough to disrupt tropical storms and hurricanes in the Atlantic.  

Conclusion

Agricultural commodities have posted a strong performance in 2022. Yet there remain plenty of factors that could drive the performance of this commodity subsector even higher. Agricultural commodities are unique owing to their high dependence on weather conditions that make them volatile but also offer diversification benefits.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Populära