Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 16 augusti 2012

Published

on

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysFredagens WASDE-rapport var ”OK” för vete och sojabönor, men USDA:s prognos för utbud och efterfrågan i majs visar rekordlåga lager och vi tror inte att man tagit hänsyn till de produktionsbortfall som kunnat tas hänsyn till. Priset måste ransonera konsumtionen mycket. Risken är på uppsidan. Att priset ändå inte gick upp ordentligt beror på att EPA/USDA efter WASDE-rapporten i fredags erkände att man ”tittar på” att minska etanolanvändningen. Regn under helgen fick också sojabönspriset att mjukna.

Ett politiskt beslut som leder till minskade stöd till etanolproduktion med majs skulle kunna få priserna att falla. Vi vet alldeles för lite än så länge om den här processen, men behåller tills vidare vår positiva vy på prisutvecklingen för majs, och därmed för vete och oljeväxter också.

Priset på potatis för ny skörd har på tre dagar stigit från 17 euro per dt till 20.70 euro. Potatishaussen är alltså det mest spännande vi har att berätta om den här veckan.

”The Duke brothers” som på 80-talet försökte klämma åt apelsinjuicemarknaden i filmen ”Ombytta roller” (Trading places), har nu fått en ny marknad. Idag är tredje dagen man kan handla frystkoncentrerad äppeljuice, på MGEX.

Utsikt för priser på jordbruksråvarorNu har vi lagt till terminspris-tabeller för EUREX mjölkpulver och Amerikansk klass 3 flytande mjölk som handlas på CME, längst bak i det här brevet.

Odlingsväder

”Renewed development towards El Niño” skrev Australian Bureau of Meteorology den 14 augusti. De skriver att utvecklingen mot El Niño avtog under juli, men att utvecklingen har tagit ny fart de senaste två veckorna. Deras klimatmodeller indikerar nu att El Niño-förhållanden uppnås innan september är slut. Southern Oscillation Index (SOI) har återigen fallit och ligger nu på -8.1. Ett värde på mellan -8 och +8 indikerar neutrala ENSO-förhållanden, medan ett värde under -8 indikerar El Niño. Flera andra faktorer, såsom t ex högre temperatur vattnet i mellersta Stilla Havet pekar i samma riktning, en återkomst av El Niño. El Niño innebär generellt sett torrt och varmt väder i Australien och Sydostasien, och fuktigt väder i Sydamerika. Australien producerar mycket vete, medan Sydamerika producerar mindre vete, mindre i år än vanligt pga Kirschners konfiskatoriska skatt av argentiska veteodlare. Däremot producerar Sydamerika mycket sojabönor och mycket majs, och socker. För världen väger Sydamerikas fördelar mycket tyngre än Australiens nackdelar.

Southern Oscillation Index har fallit

Vete

WASDE-rapporten i fredags visade precis som väntat lägre produktion. Produktionen var till och med lägre än väntat.

Global veteproduktion enligt WASDE-rapporten

För USA och Kanada justerades produktionen upp något lite. Även Indien justerades upp. EU justerades ner en gnutta, liksom Argentina (på lägre areal). Ryssland justerades ner 6 mt, vilket antagligen INTE är tillräckligt, som vi skrev för ett par veckor sedan. Med 30% lägre hektarskörd, såsom siffrorna nått oss, innebär en total spannmålsskörd på 66 mt, inte 75 – 80 som Rysslands jordbruksministerium säger. Man lämnar Australiens förutspådda skörd oförändrad, förmodligen för att man inte visste något säkert om El Niño när man gjorde rapporten. Vi har sett ovan att det är mycket troligt att det kommer att vara El Niño innan slutet av september. USDA har justerat ner hektarskörden från förra året med 6% och då var förra årets hektarskörd långt över trenden. Det ligger alltså väldigt lite El Niño-effekt i siffrorna från USDA. Nedan ser vi förändringen i hektarskörd för vete i Australien från året innan, för de år då det varit El Niñoförhållanden den 30 september.

Hektarskörd för vete i Australien

Jag har valt att identifiera El Niño med SOI < -8 per 30 september. Om vi nu tänker på att USDA endast har justerat ner förra årets hektarskörd med 6% för Australien, och vi tänker att det borde vara närmare genomsnittet de senaste 50 åren, -22%, så kan vi räkna lite. Skörden förra året i Australien var 29.5 mt. USDA har den till 26 mt i år. USDA räknar då med 6% lägre areal också. Låt oss anta att det är så och så sänker vi hektarskörden med 22% istället för 6%. Då hamnar vi på 21.5 mt. Det är alltså 4.5 mt lägre och alltså 4.5 mt lägre globala carry out stocks, eftersom detta skulle ha exporterats. Nedan ser vi USDA:s idé om carry out stocks:

World wheat end stocks augusti 2012

Vi tror att utgående lager kommer att reduceras ytterligare. Lagren är inte akut låga i ett historiskt perspektiv. Problemet i världen är inte vete, utan majs. Nedan ser vi utgående lager enligt USDA:s prognos i förhållande till global konsumtion (i antal dagar av konsumtion).

Utgående lager av vete enligt USDA:s prognos

Matifvetet med novemberleverans har fortfarande en ”bullish” triangel. Priset ”brukar” bryta upp vid sådana mönster.

Teknisk prognos för priset på vete (Matif) den 16 augusti 2012

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Den tekniska bilden indikerar samma sak här, men antyder snarare att ytterligare trendlös ”sidledes” rörelse är mest sannolik.

Teknisk prognos på vetepriset (Chicago) den 16 augusti 2012

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn ligger i en nedgångsfas som har stora likheter med vad som i efterhand ofta identifieras som en rekyl inför en ny, kraftig prisuppgång. Nedgången från förra veckan är 4 euro per ton.

Teknisk prognos för priset på maltkorn - 16 augusti 2012

Potatis

Potatispriset bröt intervallet när 17 euro bröts och det genererade en teknisk köpsignal. Säljarna klev bort från 17. Det fick priset att på tre dagar gå upp från 17 euro per dt till 21.80 som högst för att igår stänga på 20.70.

Teknisk prognos på potatispriset den 16 augusti 2012

Majs

Nedanför ser vi USDA:s produktionsestimat. Sedan julirapporten har de justerat ner produktionen med 55 mt. Man har höjt produktionen med 6 mt för Brasilien + Argentina, vilket inte är orimligt om man tar hänsyn till El Niño (vilket de dock inte gjorde för veteproduktionen i Australien). Före detta Sovjetunionen har man antagligen sänkt för lite.

Världsproduktion av majs - augusti 2012

Nedan ser vi utgående lager. USDA har skurit bort 750 miljoner bushels i foderefterfrågan i USA. Dessutom har man sänkt åtgången till etanolproduktion med 400 mbu och 300 mbu i lägre export. Det tar ner utgående lager för USA från 30 till 16.5 mt.

Lager av majs - augusti 2012

I termer av USA:s konsumtion, är det den näst lägsta nivån på 50 år. 1996 var det en fraktion lägre. Ser vi dock USA som försörjaren av mat till världsmarknaden, och vi jämför utgående lager i USA med global konsumtion, så är det den lägsta lagernivån på 50 år (så långt bakåt vi har data). Vi ser ett diagram över detta nedan.

Lager av majs - Dagar av global konsumtion

USA:s lager räcker till 6 dagar av global konsumtion. Som vi ser i diagrammet ovan ”slår” det 1995, då lagren räckte i 6.55 dagar. 1973 är ett annat lågvattenmärke. Då bottnade lagren på 12 dagar. 1973 är året för ”the Great Grain Robbery”, då Sovjetunionen råkade ut för torka och i hemlighet dammsög världsmarknaden på spannmål, innan missväxten blev känd. Det var så pass allvarligt att USDA ansåg sig behöva inrätta FAS. FAS är Foreign Agricultural Service. Det är tack vare FAS vi har så bra statistik på globalt utbud och efterfrågan som publiceras genom WASDE-rapporterna. Det lite skrämmande att inse att situationen just nu alltså är värre än 1973 när vi ser på det på det här sättet. Men det kanske inte är fullt lika illa, därför att Argentina och framförallt Brasilien har klivit in som stora producenter för världsmarknaden vid sidan av USA.

Globala utgående lager i termer av global konsumtion ser vi nedan. Det är lågt även där. Det mest väsentliga för världsmarknadspriset är emellertid inte vad som finns i t ex Kina, utan vad som kan komma ut på världsmarknaden. Störst relevans för världsmarknadspriset har situationen i USA.

Lager av majs i global konsumtion - 51 år

Nedanför ser vi prisutvecklingen för spotkontrakten på sojabönor, vete och majs. Vi ser att världen inte egentligen har ett veteproblem, utan ett sojabönsproblem och framförallt ett majsproblem. Majs är ett mycket sämre spannmål än vete och kan inte gärna bli dyrare än vete, eftersom man då kommer att substituera majs med vete i foderblandningar. Därmed blir världens majsproblem ett veteproblem.

Spotkontrakten för sojabönor, vete och majs

Måndagens crop ratings visade att majs i visade en ökning på 1% i kategorin very poor, till 26%. Förra året var det 5%. Good och Excellent var oförändrade på 20% och 3%. Priset på decembermajs har även den senaste veckan rört sig ”sidledes”, trots all ”action” i fredags vid WASDE-rapporten.

Teknisk prongos på majspriset

I fredags bekräftade EPA / USDA att man ”tittade på” etanolmandatet. Vi skrev för ett par veckor sedan om att Frankrike kallat in ett nytt G20-möte om matkrisen. Jag hade trott att de återigen skulle försöka anklaga ”investerare” eller ”spekulanter” för att ha drivit upp priset (i strid mot bättre vetande). Men det verkar som om fokus kommer att vara på etanolproduktion av spannmål. I en artikel i måndagens Financial Times rapporteras också om att FN vill att man på G20-mötet ska försöka begränsa produktionen av etanol med spannmål som råvara. För bara några få år sedan var det just samma FN som krävde mer etanolproduktion med spannmål.

Att majspriset hänger ihop med priset på etanol ser vi lätt i nedanstående diagram, där båda serierna börjar på 100 och anpassade med hedge-ratiot mellan etanol och majs.

Hedge-ratio mellan etanol och majs

Vad politikerna i USA och i G20 kommer fram till har klivit in på höstens scen som en central faktor för prisutvecklingen. Om de beslutar sig för att minska subventionerna för etanol och spara såväl pengar i sina skuldtyngda statsbudgetar, säkert lockande, och återigen ”rädda planeten”, kan de få spannmålspriset att falla kraftigt. Ironiskt nog håller EU nu på att reglera råvaruterminsmarknaden för att hindra spekulanter att orsaka volatilitet, en anklagelse som enhälligt avvisats av alla från IMF, OECD och FAO till akademia. Det är verklighetens ironi, att det nu är politikerna själva som orsakar volatiliteten på marknaden. Det är i och för sig inget ovanligt. Vi har tidigare visat hur exportstopp och prisregleringar införs av politiker när priset stiger. Genom detta får de priset på världsmarknaden att stiga ännu mer. Men hur troligt är det att Obama ett valår fattar ett politiskt beslut som ger redan bedrövade amerikanska bönder ett lägre pris på vad de nu lyckas skörda? Indiens foderindustri har begärt att exporten av majs ska förbjudas omedelbart pga den dåliga produktionen i spåren av den dåliga monsunen. Processen med exportstopp är definitivt startad nu. På en vecka har marknaden glömt frågan om Ryssland kommer att införa exportstopp. Den faktorn är trots allt alltjämt aktuell.

Priset ”borde” gå upp på den rekorddåliga skörden, men den politiska etanolfrågan vet vi för lite om än så länge. Med viss tvekan behåller vi vår köprekommendation.

Sojabönor

Väderleksprognosen för de närmaste tio dagarna innehåller en hel del regn och kallare temperaturer för relevanta sojabönsområden i USA. Men bönorna är å andra sidan ca 3 veckor tidiga i sin utveckling mot normalt. Enligt måndagens crop report sätter 83% av sojabönorna baljor nu, mot 64% förra året. Andelen i good / excellent condition ökade 1% till 30%. Produktionsestimaten i fredagens WASDE-rapport ser vi nedan.

World soybean production - 2011 / 2012 / 2013

Det är en stor sänkning för USA och en ökning för Brasilien. Enligt detta är Brasilien nu världens största producent av sojabönor. Argentina har just höjt exportskatten på biodiesel från 20% till 32%. Nedan ser vi utgående lager. USA ligger rekordlågt, liksom på majs.

World soybean end stocks 2011 / 2012 / 2013

Tack vare Brasilien ligger globala lager inte lågt i ett historiskt perspektiv, som vi ser i nedanstående diagram som visar utgående globala lager i termer av dagar av konsumtion. Argentina har också stora lager, men med den kortsiktiga och destruktiva jordbrukspolitik som landets president bedriver är det svårt att se hur Argentina ska kunna växa enligt sin potential.

Lager av sojabönor räknat i antal dagar av världskonsumtion

Nedan ser vi kursdiagrammet på sojabönor med leverans i november. Sojabönor har rört sig sidledes precis som majs och vete. Om något pekar trenden fortsatt uppåt.

Teknisk prognos för pris på sojabönor - 16 augusti 2012

Raps

Priset på novemberterminen befinner sig alltjämt i en obruten uppåtgående trend. 500 som var ett starkt stöd, bröts för en vecka sedan, men köpare dök upp på 490 nivån. Trenden uppåt är intakt och det är möjligt att marknaden ska upp och testa toppen från juli igen.

Teknisk prognos på rapspriset - 16 augusti 2012

Gris

Decemberkontraktet på lean hogs som bröt under stödet på 76 cent, rekylerade upp till detta (ett säljtillfälle) och har nu återtagit prisfallet.

Teknisk prognos för priset på lean hogs - 15 augusti 2012

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa har fortsatt att stiga ännu en vecka. Priset har ökat 4% från 2450 euro per ton till 2538.

Teknisk prognos på mjölkpriset - 15 augusti 2012

På den amerikanska börsen, har priset rört sig sidledes, liksom majsen och sojan. Trenden är dock uppåtriktad och 20 cent är en psykologiskt viktig ni pga att det är en så jämn siffra. Säkerligen ligger det en del ”take profit” / prissäkringsordrar där.

Diagram över mjölkpriset - 15 augusti 2012

Socker

Priset på socker har, såsom vi har förutspått, fortsatt att sjunka. 20 cent är en psykologiskt viktig nivå. Möjligen kan det komma en rekyl på den nivån, men trenden på lite längre sikt är nedåtriktad.

Teknisk prognos på sockerpriset - 15 augusti 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals price forecast: Lower Before Higher

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

Lower before higher

SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

The world is slowing down along with fiscal and monetary tightening. The rapid rise in interest rates this year will work with a lag so the slowdown in the real economy is likely to continue. We expect metals prices to ease along with that. The continued deterioration in the Chinese property market is likely structural with growth shifting towards higher value sectors including green energy and EVs. Chinese credit expansion has started. Stronger demand for metals like copper, nickel and aluminium is likely to emerge in H2-23. Strong prices for metals over the coming decade due to sub-par capex spending over the past decade is likely.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Weakening macro and weakening demand. The world is now in the grip of a tightening craze amid inflation panic which was the result of the stimulus boom ignited by Covid-19 panic. The US expanded its M2 monetary base by 30% of GDP during the stimulus boom. Donald Trump earlier clamped down on immigration from Mexico/Latin America. Rampant consumer spending on capital goods together with an ultra-tight labor market then led to intense inflation pressure in the US. But also, in many other countries which also stimulated too much. The US is ahead of the curve with respect to interest rate hikes. The USD has rallied, forcing many central banks around the world to lift rates to defend their currencies as well as fighting their own inflationary pressures. The Japanese central bank has refrained from doing so and has instead intervened in the yen currency market for the first time since 1998. The year 2022 will likely be the worst selloff in global government bonds since 1949 as interest rates rise rapidly from very low levels. This is taking place following a decade where the world has been gorging on ultra-cheap debt. There is clearly a risk that something will break apart somewhere in the financial system as the world gallops through this extreme roller coaster ride of stimulus and tightening. On top of this we have and energy crisis in Europe where natural gas prices for year 2023 currently is priced at 700% of normal levels. War in Ukraine, risk for the use of nuclear weapons, an enduring cool-down of the Chinese property market and continued lock-downs in China due to Covid-19 is adding plenty of uncertain elements.

Downside price risks for metals over the coming 6-9 months. The significant rise in rates around the world will work with a lag. There can be up to a 12-month lag from rates starts to rise to when they take real effect. Continued economic cool-down in the economy is thus likely. Chinese politicians seem unlikely to run yet another round of property market-based stimulus. As such there are clearly downside risks to global economic growth and industrial metals prices over the coming 6 months.

China may be a “White Swan Event” in H2-23 onward. LME’s China seminar in London on Monday 24 October this year was very interesting. The brightest spot in our view was Jinny Yang, the Chief China economist at ICBC Standard Bank. She stated that China may turn out to be a “white swan event” in H2-2023. Further that the Chinese economy now is on a decade long type of transition period. Away from property focused growth. With a shift instead to technology and innovation, telecoms and energy transition, consumer demand side economy and higher value and more advanced sectors. The property market will be a fading sector with respect to growth. Chinese politicians are fully committed to the energy transition. No slowdown in there. Credit expansion has already started. The real effect of that will emerge in H2-23. The new growth focus will be different from before. But it will still imply lots of metals like aluminium, copper, nickel, zinc, cobalt, manganese, and other special metals. There will be less copper for pipes and wiring for housing but there will be more copper for EVs, Solar power, Wind power and power networks etc.

Copper: Struggling supply from Chile, rising supply from Africa while Russian exports keeps flowing to market. The Chinese housing market normally accounts for 20% of global copper demand. So, slowing Chinese housing market is bad for copper. Russian exports keep flowing to SE Asia where it is re-exported. Good supply growth is expected from Africa in 2023. Supply from Chile is struggling with falling ore grades, political headwinds, and mining strikes. Demand is projected to boom over the coming decades while investments in new mines have been sub-par over the past decade. So strong prices in the medium to longer term. But in the short-term the negative demand forces will likely have the upper hand.

Nickel: Tight high-quality nickel market but surplus for low-quality nickel. There is currently a plentiful supply of low-grade nickel with weak stainless-steel demand and strong demand for high quality nickel for EV batteries. The result is a current USD 5-6000/ton price premium for high-quality vs. low-quality nickel. High-quality LME grade nickel now only accounts for 25% of the global nickel market. Over the coming decade there will be strong demand growth for high-quality nickel for EV batteries, but high-quality NiSO4 will take center stage. The price of high-quality nickel over the coming decade will depend on how quickly the world can ramp up low-grade to high-grade conversion capacity.

Aluminium: Russian production and exports keeps flowing at normal pace to the market through different routes. Supply from the western world set to expand by 1.3 m ton pa in 2023, the biggest expansion in a decade. Demand is projected to grow strongly over the decade to come with energy transition and EVs being strong sources of demand. Western premiums likely to stay elevated versus Asian premiums to attract metal. Increasing focus on low carbon aluminium. But weakness before strength.

SEB commodities price forecast:

SEB commodities price forecast

Chinese credit cycle vs industrial metals. Chinese credit expansion has already started.

Chinese credit cycle vs industrial metals
Source: SEB calculations, data from Blberg

This report has been compiled by SEB´s Commodity Research, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), to provide background information only.

Continue Reading

Analys

Europe’s energy policy unravels a potential advantage for US energy over Europe

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

The clock is ticking for Europe to shield its economy amidst the current energy crisis. The cost of electricity across the European bloc is nearly 10 times the 10-year average in response to Russia cutting back natural gas supplies in retaliation to sanctions. There has been a substantial increase in the share of supply of Liquidifies Natural Gas (LNG) and alternative suppliers as a direct replacement of waning Russian gas supply.

Figure 1: Natural gas flows in the European market, first half 2022 versus first half 2021

Karta hur importen av naturgas till Europa har förändrats
Source: Bruegel, WisdomTree as of 6 September 2022. Please note: Arrows width indicates size of 2022 flow.

European leaders are racing to come up with a plan on energy intervention in the power markets. One of the measures being touted is imposing an energy windfall tax on oil and gas profits to help households and businesses survive this upcoming winter season. The plan is to re-channel these unexpected profits from the energy sector to help domestic consumers and companies pay these high bills. The windfall tax on the oil and gas companies should be treated as a “solidarity contribution,” according to European Commission (EC) President, Ursula von der Leyen.

Imposing a windfall tax on those profiting from the war

A windfall tax would impose a levy on the revenues generated by non-gas producing companies when market prices exceed €200 per megawatt hour (Mwh) and redistribute excess revenues to vulnerable companies and households. There has been greater consensus among other European Union (EU) countries on the windfall tax compared to other parts of the European Commission’s 5-point plan. This includes – setting a price cap on Russian gas, a mandatory reduction in peak electricity demand, funding for ailing utility companies, a windfall tax on fossil fuel companies and changes to collateral requirements for electricity companies. The EC’s plan will need to meet the approval of the bloc before being enforced. The most controversial issue remains the Russian price cap – aimed at penalising Russia for weaponising energy.

Coordinated energy policy needed despite different energy mix across EU bloc

There are major differences between member states based on those that rely on coal, nuclear or renewable power owing to which imposing a one energy policy will be challenging. Austria, Hungary, and Slovakia, known to import large amounts of Russian gas are against the price cap on Russian gas. On the other hand, a number of  EU countries including France, Italy, and Poland, support a cap, but argue it should apply to all imported forms of the fuel, including LNG. Germany is undecided but fears the disagreements on the price caps risk spoiling EU unity. Spain, a big generator of wind and solar power was quick to draw criticism of the proposed €200/Mwh as it does not correspond to the real costs and fails to support electrification and the deployment of renewables.

In the US, various Senators including Senate Finance Chair Ron Wyden, have proposed legislation that would double the tax rate of large oil and gas companies excess profits. However, given the current political climate it seems increasingly unlikely that these proposals would gain any traction in Congress.

Europe’s energy policy likely to put a strain on capex in the near term

Since the oil price plunge from 2014 to 2016 alongside climate change awareness and Environmental Social and Governance (ESG) mandates, the energy sector saw a sharp decline in capital expenditure (capex). Since then, capex in the global energy sector has failed to attain the levels last seen at the peak in 2014. While capex trends in Europe’s energy sector had begun to outpace that of the US, driven mainly by a rise in the share of spending on clean energy, we believe the impending energy crisis and energy policy including the national windfall levies in Europe are likely to disincentivise capex in Europe compared to the US over the medium term. High prices are encouraging several countries to step up fossil fuel investment, as they seek to secure and diversify their sources of supply.

Source: Bloomberg, WisdomTree as of 31 August 2022.

The divergent energy policies and prevalent supply situations in the US and Europe opens up a potential opportunity in the energy sector. The energy sector has been the unique bright spot in global equity markets in 2022 posting the strongest earnings results in H1 2022. Despite its strong price performance, the US energy sector trades at a price to earnings (P/E) ratio of 8x and has a dividend yield of 3%. In September 2008, the energy sector had a 12.5% weight in the S&P 500 and was the fourth largest sector by market capitalisation in the world’s largest economy and equity market. Fast forward to today, the energy sector accounts for only 4% of the S&P 500 Index. While the future trajectory is greener, the world has come to terms with the fact that we will require oil and gas in the interim in order to fulfil our energy requirements. Investment is increasing in all parts of the energy sector, but the main boost in recent years has come from the power sector – mainly in renewables and grids – and from increased spending on end-use efficiency. As Europe plans to reduce its reliance on Russian energy supply, it will become more reliant on US LNG imports. This should fuel further investment in the US energy sector in the interim.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Analys

Agricultural commodities could offer a hedge against inflation

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

Agricultural commodity prices have been buoyed higher by rising grain and oilseed prices. At a time, when global equities have sold off by nearly 13.88% amidst soaring inflation and tightening liquidity conditions, agricultural commodities are up 26.8%. There are a plethora of supply side issues emanating from the war that are likely to continue to drive prices higher – the rise of protectionism, higher fertiliser costs, changing biofuel mandates and adverse weather conditions to name a few. The Russia-Ukraine war has had ripple effects from disrupting supply chains to raising fertiliser costs.

Rising protectionism buoys agricultural commodities higher

The war-related disruptions have also given rise to protectionism. To cite a few examples in 2022– India, the world’s third largest wheat producer, announced it would restrict wheat exports to manage domestic supplies of the grain, which led to a sharp rise in wheat prices. Indonesia also announced an export ban on palm oil on April 28, but the ban was lifted on May 19 after hundreds of farmers rallied to protest the move. In a tight oil-seeds markets, the initial announcement led soybean oil, an alternative to palm oil, sharply higher.

Source: WisdomTree as of 7 June 2022

Higher biofuel blending mandates to bolster demand for corn and soybean oil

Changes in the biofuel blending mandates are also poised to increase demand for agricultural commodities. The US is home to the world’s largest biofuel market. The Biden administration is ordering refiners to boost the use of biofuels such as corn-based ethanol. The US Environmental Protection Agency (EPA) is requiring refiners to mix 20.63 billion gallons of renewable fuels into gasoline and diesel this year, marking a 9.5% increase over last year’s target. This will put pressure on refiners to blend more biofuel into their gasoline production this year, resulting in a net positive impact on the biofuels industry. Grains such as corn stand to benefit owing to their high starch content and relatively easy conversion to ethanol. Amidst waning stockpiles of diesel, Brazil is also considering increasing the biodiesel blend to 15% from 10% (i.e. the amount of soybean oil blended into trucking fuel). This has the potential to bolster demand for soybeans at a time when soybeans are already in short supply due to droughts in South America and US plantings trail last year’s pace.

Rising fertiliser costs are weakening demand, in turn lowering yields

The Russia-Ukraine conflict has caused disruptions in fertiliser production and material price increases, which has put farmer margins and agricultural yields at risk elsewhere, driving the prices of most agricultural commodities higher. Russia and Ukraine account for a significant share of the global fertiliser trade. Russia produces 9% of global nitrogen fertiliser, 10% of global phosphate fertiliser, and 20% of global potash fertiliser. It exports more than two thirds of its production of each product. Belarus produces an additional 17% of global potash and exports most of it.

Owing to its high soil quality, Argentina tends to use less fertilisers, but Brazil (the world’s largest importer of fertilisers) of which 85% of its needs are imported, is likely to feel the impact more. Russia alone accounts for 25% of Brazil’s total fertiliser imports. Farmers can also plant more soybeans, which require less fertilisers than corn. The US and global corn balance are set to continue to tighten, which suggests that the current high price environment is set to linger. The high prices and low availability of fertilisers is making farmers reduce usage and is also resulting in lower fertiliser prices similar to the trend witnessed back in 2008.

Ammonia prices
Source: Bloomberg, WisdomTree as of 27 May 2022.

Speculative positioning garnering momentum among agricultural commodities 

According to data from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), net speculative positioning in agricultural commodities has risen considerably since the covid pandemic. Tighter supply coupled with stockpiling by national governments concerned about food security has led to a rise in agricultural commodity prices. Not only has net speculative positioning on agricultural commodities risen versus its own history but also in comparison to other commodity subsectors, as illustrated in the chart below:

Speculative positions
Source: WisdomTree, CFTC, Bloomberg as of 25 May 2022.

Adverse weather conditions impact agricultural commodities

El Niño and La Niña are the warm and cool phases of a recurring climate pattern across the tropical Pacific—the El Niño-Southern Oscillation, or “ENSO” for short. The pattern shifts back and forth irregularly every two to seven years, and each phase triggers predictable disruptions of temperature, precipitation. The current La Niña has been around since October 2021. It has been responsible for the South American droughts, milder weather in Southern parts of US and heavy rainfalls across the Pacific Northwest. There is a 51% chance La Niña could continue into the December to February period, with those odds down from last month’s forecast of 58% according to the US climate prediction centre. The waters across the equatorial Pacific Ocean are expected to stay cool or be close to normal between June and September, which means the influence on weather patterns won’t be enough to disrupt tropical storms and hurricanes in the Atlantic.  

Conclusion

Agricultural commodities have posted a strong performance in 2022. Yet there remain plenty of factors that could drive the performance of this commodity subsector even higher. Agricultural commodities are unique owing to their high dependence on weather conditions that make them volatile but also offer diversification benefits.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Populära