Brexit och råvaror

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenBrexit +Råvaror = Guld

Midsommarafton bjöd på ett ovanligt skådespel när valurnorna räknats i Storbritannien. Lämna-sidans seger med 52% mot 48% startade en reaktion på finansiella marknader som bitvis inte skådats sedan Lehman försattes i konkurs i september 2008. Guld steg som mest 8% under fredagen samtidigt som industriella råvaror som olja tappade över 6%.

Tre viktiga effekter på makrobilden:

1 Ökad osäkerhet skapar negativa effekter på global tillväxt – I dagsläget är det oklart hur det kommer bli med Brexit. Den knappa segern för lämna-sidan gör att politiska incitament att driva på utträdet är svaga.

2 Risk för en ny eurokris– med hela EU under tvivel ökar fokus på de svaga länderna som behöver de starka EU-ländernas stöd.

3 Inga mer räntehöjningar, men heller inte sänkningar – Vi ser likviditetstillskott som det viktigaste vapnet för centralbankerna, inte räntesänkningar. Amerikanska centralbanken, Fed som i juni sagt sig ha två höjningar kvar i år lär nu sitta stilla i båten och avvakta Europas utveckling.

Effekterna för råvaror:

För råvaror sticker guld ut som en vinnare från alla våra makropunkter. Inga mer räntehöjningar i kombination med risker för finanskris och utdragen politisk osäkerhet skapar närmst unika förutsättningar för att investerare ska vilja lägga en större del av sina innehav i guld. Vi ser guld och ädelmetaller som de enda råvaror som ska stiga i pris efter midsommaraftons valvaka.

Guldpriset på tvåårshögsta

Oljepriset föll kraftigt, vilket främst förklaras av risken för en bred ekonomisk avmattning som minskar efterfrågan. Storbritannien står för endast 1,6% av global efterfrågan på olja och är det 15:e landet på listan av oljekonsumenter.

Basmetaller tappade under fredagen men mindre än andra risktillgångar. Koppar föll 1,7% och nickel var den basmetall som föll mest, 2,2%. Om en ny eurokris sveper fram tror vi att aluminium och nickel är de basmetaller som drabbas hårdast givet dess stora andel konsumentprodukter i Europa medan koppar kan stå mer stabilt på stark marknadsandel i Kina.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top