Följ oss

Nyheter

WASDE visar på ökade spannmålslager och minskad konsumtion

Publicerat

den

Jordbruk i solnedgång

När det amerikanska jordbruksverket, USDA, publicerade siffrorna för utbud och efterfrågan på spannmålsmarknaderna, den så kallade WASDE-rapporten, bjöds det på få överraskningar. Siffrorna visar på att USDA vidhåller de baissade utsikterna i motsats till den mer haussartade syn som många handlare på spannmålsmarknaderna har (vi är mer negativa till hur priserna kommer att utvecklas framgent).

WASDE-siffror

Majs, utbudet ökar

Den viktigaste punkten i denna rapport var vad USDA skulle ha för åsikt om nya grödor i slutet av maj. Rapporten visar på en ökning om 10 miljoner bushels, vilket ökar kvoten lager/användning till 15,4 procent jämfört med siffran 15,2 procent som kommunicerades i juni.

Det totala utbudet hade ökat med 10 mb, justerat för export. Detta gjorde emellertid innevarande skörd diskutabel då det fortfarande rådde osäkerhet om 10.780 miljoner bushel.

Efterfrågan på majs steg med 50 mb till 4,45 bb, vilket ökade den totala efterfrågan till samma nivå och minskade lagren till 729 mb. De minskade bestånden rullades framåt, men hjälptes upp något av importen som fick lagren att stiga med 5 mb till 30 mb. Sedan kom produktionsökningen, som alla förväntat sig skulle vara 14 bb in på 13,95 bb vilket gav en genomsnittsavkastning på 156,5 bushels per acre. Detta illustrerar olika synsätt hos de amerikanska myndigheterna eftersom USDAs egna veckovisa studier av grödorna som visade på förbättringar helt ignorerades. Den totala efterfrågan sjönk med 100 mb då både exporten och efterfrågan på foder minskade med 50 mb.

Slutresultatet visar en officiell syn på fundamenta som fortfarande är negativ vilket fick marknaden att reagera med en omedelbar utförsäljning innan priserna åter studsade tillbaka till nästan oförändrat en halvtimme innan börsen stängde.

Sojabönor, den andra stora frågan

Den andra stora frågan var hur USDA skulle komma att hantera den allt hårdare försörjningssituationen i sojabönor. Svaret kom i traditionell USDA-anda, ”låt oss ignorera problemet och hoppas att det försvunnit av sig själv när skörden börjar i höst”.

Marknadens bedömning om storleken på de gamla lagren i kombination med en historisk övertygelse om att de inhemska leveranserna är högre än vad USDA uppskattade i juni fortsätter. Alla kategorier av utbud och efterfrågan på innevarande lager var oförändrande, men exporten steg med 5 procent.

Vad gäller de inhemska nya grödorna ökade lagren oförklarligt till 30 mb till sammanlagt 295 mb på grund av ett hopp i produktionen. USDA tillämpat den nya skördearealen 76,9 mA, vilket egentligen är den enda förklaringen till förändringarna i utbud och efterfrågan. Att de utgående lagren stoppade på nästan 300 mb och kvoten lager/användning på 9,0 procent är diametralt motsatt till den mer haussartade synen som marknaden visar baserat på terminskurvan från november 2013 till augusti 2014.

Avkastningen för amerikanska sojabönor 2013/14 var oförändrad jämfört med förra månaden och uppgick till 44,5 bushels per acre. Det beräknade genomsnittliga prisintervallet för 2013/14 var $ 9,75 $ 11,75 per bushel, oförändrat från förra månaden.

De ingående vetelagren justeras

Förändringar i vete började med en justering av ingående lagren om 28 mb, en förändring som i sin tur består av ett antal mindre ändringar där den mest iögonfallande är den ökade efterfrågan på 3 mb utsäde och 28 mb i fråga om foder.

Prognosen för den amerikanska veteskörden för 2013/2014 höjdes denna månad till 46,2 bushels per acre, en ökning om 1,6 bushel från föregående rapport. Den inhemska veteproduktionen i USA steg med 34 miljoner bushels på grund av förväntningar om större skördar. De utgående lagren sänktes från 659 miljoner bushels till 576 miljoner bushels. Det genomsnittliga vetepriset för 2013/14 uppskattades till $ 6,45 till $ 7,75 per skäppa, en ökning om 20 cent i båda ändarna av spannet.

När det gäller nya grödor, oavsett vetesort, steg prognosen till 34 mb under juni månad, en ökning om 2,08 bb på grund av bättre skörd än väntat för höstvetet. Resultatet blev en 6 mb ökning av de totala leveranserna.

Efterfrågan på vete steg med 89 mb i kombination med att exporten steg med 100 mb till 1 075 bb och en minskad efterfrågan om 10 mb vad gäller fodervete. Slutresultatet blir att lagren minskar till 576 mb, 83 mb mindre än vad som beräknades i juni.

Outlook

Rapportens påverkan var kortare än den tid som det tagit att skriva denna marknadskommentar, vid middagstid, en timme efter offentliggörandet av rapporten, hade priserna på majs och sojabönor utsatts för kraftiga utförsäljningar innan dessa spannmål vände uppåt igen. Vetepriset höll sig hela sessionen och handlades på dagshögsta eller nästintill. Spontant sett verkar det som fler och fler råvaruhandlare fokuserar mer på väderleken och allt mindre på statliga rapporter.

Planteringssäsongen av 2013 gröda kommer att bli ihågkommen som en av de sämsta säsongerna på länge, men USDA uppskattar ändå fortsättningsvis en rekordskörd av majs.

Med den historiskt sena skörden kommer pollineringssäsongen att vara av yttersta vikt, och det är vad som kommer att ange tonen för 2013 majsskörd.

Ending stocks jordbruksprodukter

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära