Följ oss

Nyheter

WASDE visar på ökade spannmålslager och minskad konsumtion

Publicerat

den

Jordbruk i solnedgång

När det amerikanska jordbruksverket, USDA, publicerade siffrorna för utbud och efterfrågan på spannmålsmarknaderna, den så kallade WASDE-rapporten, bjöds det på få överraskningar. Siffrorna visar på att USDA vidhåller de baissade utsikterna i motsats till den mer haussartade syn som många handlare på spannmålsmarknaderna har (vi är mer negativa till hur priserna kommer att utvecklas framgent).

WASDE-siffror

Majs, utbudet ökar

Den viktigaste punkten i denna rapport var vad USDA skulle ha för åsikt om nya grödor i slutet av maj. Rapporten visar på en ökning om 10 miljoner bushels, vilket ökar kvoten lager/användning till 15,4 procent jämfört med siffran 15,2 procent som kommunicerades i juni.

Det totala utbudet hade ökat med 10 mb, justerat för export. Detta gjorde emellertid innevarande skörd diskutabel då det fortfarande rådde osäkerhet om 10.780 miljoner bushel.

Efterfrågan på majs steg med 50 mb till 4,45 bb, vilket ökade den totala efterfrågan till samma nivå och minskade lagren till 729 mb. De minskade bestånden rullades framåt, men hjälptes upp något av importen som fick lagren att stiga med 5 mb till 30 mb. Sedan kom produktionsökningen, som alla förväntat sig skulle vara 14 bb in på 13,95 bb vilket gav en genomsnittsavkastning på 156,5 bushels per acre. Detta illustrerar olika synsätt hos de amerikanska myndigheterna eftersom USDAs egna veckovisa studier av grödorna som visade på förbättringar helt ignorerades. Den totala efterfrågan sjönk med 100 mb då både exporten och efterfrågan på foder minskade med 50 mb.

Slutresultatet visar en officiell syn på fundamenta som fortfarande är negativ vilket fick marknaden att reagera med en omedelbar utförsäljning innan priserna åter studsade tillbaka till nästan oförändrat en halvtimme innan börsen stängde.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sojabönor, den andra stora frågan

Den andra stora frågan var hur USDA skulle komma att hantera den allt hårdare försörjningssituationen i sojabönor. Svaret kom i traditionell USDA-anda, ”låt oss ignorera problemet och hoppas att det försvunnit av sig själv när skörden börjar i höst”.

Marknadens bedömning om storleken på de gamla lagren i kombination med en historisk övertygelse om att de inhemska leveranserna är högre än vad USDA uppskattade i juni fortsätter. Alla kategorier av utbud och efterfrågan på innevarande lager var oförändrande, men exporten steg med 5 procent.

Vad gäller de inhemska nya grödorna ökade lagren oförklarligt till 30 mb till sammanlagt 295 mb på grund av ett hopp i produktionen. USDA tillämpat den nya skördearealen 76,9 mA, vilket egentligen är den enda förklaringen till förändringarna i utbud och efterfrågan. Att de utgående lagren stoppade på nästan 300 mb och kvoten lager/användning på 9,0 procent är diametralt motsatt till den mer haussartade synen som marknaden visar baserat på terminskurvan från november 2013 till augusti 2014.

Avkastningen för amerikanska sojabönor 2013/14 var oförändrad jämfört med förra månaden och uppgick till 44,5 bushels per acre. Det beräknade genomsnittliga prisintervallet för 2013/14 var $ 9,75 $ 11,75 per bushel, oförändrat från förra månaden.

De ingående vetelagren justeras

Förändringar i vete började med en justering av ingående lagren om 28 mb, en förändring som i sin tur består av ett antal mindre ändringar där den mest iögonfallande är den ökade efterfrågan på 3 mb utsäde och 28 mb i fråga om foder.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prognosen för den amerikanska veteskörden för 2013/2014 höjdes denna månad till 46,2 bushels per acre, en ökning om 1,6 bushel från föregående rapport. Den inhemska veteproduktionen i USA steg med 34 miljoner bushels på grund av förväntningar om större skördar. De utgående lagren sänktes från 659 miljoner bushels till 576 miljoner bushels. Det genomsnittliga vetepriset för 2013/14 uppskattades till $ 6,45 till $ 7,75 per skäppa, en ökning om 20 cent i båda ändarna av spannet.

När det gäller nya grödor, oavsett vetesort, steg prognosen till 34 mb under juni månad, en ökning om 2,08 bb på grund av bättre skörd än väntat för höstvetet. Resultatet blev en 6 mb ökning av de totala leveranserna.

Efterfrågan på vete steg med 89 mb i kombination med att exporten steg med 100 mb till 1 075 bb och en minskad efterfrågan om 10 mb vad gäller fodervete. Slutresultatet blir att lagren minskar till 576 mb, 83 mb mindre än vad som beräknades i juni.

Outlook

Rapportens påverkan var kortare än den tid som det tagit att skriva denna marknadskommentar, vid middagstid, en timme efter offentliggörandet av rapporten, hade priserna på majs och sojabönor utsatts för kraftiga utförsäljningar innan dessa spannmål vände uppåt igen. Vetepriset höll sig hela sessionen och handlades på dagshögsta eller nästintill. Spontant sett verkar det som fler och fler råvaruhandlare fokuserar mer på väderleken och allt mindre på statliga rapporter.

Planteringssäsongen av 2013 gröda kommer att bli ihågkommen som en av de sämsta säsongerna på länge, men USDA uppskattar ändå fortsättningsvis en rekordskörd av majs.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Med den historiskt sena skörden kommer pollineringssäsongen att vara av yttersta vikt, och det är vad som kommer att ange tonen för 2013 majsskörd.

Ending stocks jordbruksprodukter

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

The Six Billion Dollar Gold Scam, en podd-miniserie om Bre-X-historien

Publicerat

den

The six billion dollar gold scam podcast

Det på 1990-talet börsnoterade företaget Bre-X ansågs då ha gjort världens största guldfyndighet, innan allt visade sig vara en bluff. ”The Six Billion Dollar Gold Scam” är en podd-miniserie producerad av BBC och CBC. Finns där poddar finns, exempelvis på länken till Spotify nedan.

”Det var historiens största guldfynd… tills det inte var det längre. År 1995 meddelade det kanadensiska gruvbolaget Bre-X för världen att man hade hittat en betydande mängd guld djupt inne i Indonesiens djungler. Aktiekurserna sköt i höjden när investerare över hela världen kämpade för att göra anspråk på fyndigheten. Men när Bre-X:s chefsgeolog mystiskt föll från en helikopter över djungeln började historien om miljardfyndet att nystas upp. Nästan tre decennier senare har ingen någonsin ställts till svars. Nu tar programledaren Suzanne Wilton med lyssnarna från Indonesiens djungler till småstaden Alberta i Kanada för att undersöka vad som egentligen hände och ta reda på mer om mannen bakom tidernas största guldgruvebedrägeri.”

Trailer för podden The six billion dollar gold scam
Fortsätt läsa

Nyheter

Mer värde i majs än socker framgent argumenterar Centaur Commodity Funds förvaltare

Publicerat

den

Ett fält fullt av majs, från ovan

Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund skriver i fondens månadsbrev om olika råvaror på marknaden. Ett stort fokus läggs denna gång på jordbruksråvaror.

Mer värde i majs än socker framgent

Iwarson skriver att priserna på softs, som t ex kakao, kaffe och socker, under förra året gynnades av torka kring ekvatorn orsakad av El Niño. El Niño är nu bakom oss och det har fått priserna att sjunka. Vad gäller socker är det en viktig råvara för tillverkning av etanol och alternativet är ofta majs. Jämfört med för några år sedan har priset på socker gått upp och priset på majs gått ner. Allt annat lika borde det tala för att det finns mer värde i majs än i socker framgent argumenterar Iwarson.

Priser har halverats från toppen, jordbrukarnas kostnader fortsatt höga

Iwarsson anser att det finns värde i alla åkergrödor. Priserna har halverats från toppen våren år 2022 och har inte återhämtat sig. Lantbrukares kostnader är höga i förhållande till prisnivån på produkterna. De första rapporterna om konditionen för amerikansk majs är mycket goda, bästa sedan år 2021, vilket tynger marknaden just nu. En trigger för prisuppgång vore starten av ett La Niña, men något sådant finns inte inom prognosfönstret som sträcker sig sex månader framåt.

Institutioners extremt hårda positionering i nedgång kan skapa asymmetri

Institutionella investerare är just nu extremt hårt positionerade för prisnedgångar i vissa råvaror, inklusive flera softs (jordbruksråvaror). Centaur Commodity Fund lyfter fram att denna extrema positionering hos institutionella investerare kan skapa en asymmetri i avkastningen, med större uppgångar än nedgångar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin-familjen satsar ännu mer på Fireweed Metals i en kapitalanskaffning

Publicerat

den

Fireweed Metals tillgång Macpass på karta

Fireweed Metals är ett av de nyare tillskotten i Lundin-sfären. Efter en första investering så ansågs bolaget inte riktigt ingå i Lundingruppen, men Lundin-släkten har sedan ökat sitt engagemang. Nu tar Lundin-släkten ett ännu större grepp om företaget. I torsdags meddelade Fireweed Metals att de ska göra en riktad emission på 30 miljoner CAD och att Lundin-sfären ville teckna hela emissionen. Dagen efter kom nyheten att emissionen utökas till 41,7 miljoner CAD. Emissionen görs till 1,10 CAD per aktie.

Peter Hemstead, interims-VD för Fireweed Metals, säger: ”Vi är glada över att ha fortsatt stöd från våra nyckelaktieägare; deras betydande engagemang i denna finansiering understryker hur spännande Macpass-distriktet är när vi fortsätter att integreras med Lundin-koncernen. Emissionslikviden kommer främst att finansiera våra prospekteringsinitiativ för 2024, särskilt genom ett omfattande 14 000 meter långt borrnings- och regionalt prospekteringsprogram vid Macpass. Denna finansiering gör det möjligt för Fireweed att genomföra årets planerade program utan behov av ytterligare kapital.”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära