Rumäniens spannmålsskörd pressas av torka

På grund av en långvarig torka beräknas Rumäniens spannmålsproduktion 2020/2021 falla med 2,6 procent. Detta trots en ökning om 2,2 procent av det planterade området, enligt en Global Agricultural Information Network-rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA).

Som ett resultat beräknas den totala spannmålsexporten för det kommande regleringsåret minska med 5,5 procent att jämföras med en ökning av exporten på 9,5 procent regleringsåret 2019/2020.

Jordbruk från ovan

Mitt i rädslan för att det skulle bli brist på spannmål och oljefröer upphörde den rumänska regeringen tillfälligt med export av oljefröer och spannmål till marknader utanför EU i mitten av april. Beslutet upphävdes emellertid en vecka senare efter press från producenter och EU-kommissionen.

USDA uppskattar en nedgång i veteproduktionen 2020/2021 till 8,3 miljoner ton från 8,6 miljoner ton, trots en ökning om 5,2 procent av planterade hektar.

Rumäniens majsarea spås förbli stabil på 2,65 miljoner hektar och USDA beräknar en liten minskning av produktionen till 14 miljoner ton under det kommande regleringsåret, som börjar 1 juli.

Produktionen av korn beräknas minska med 3 procent till 1,55 miljoner ton 2020/2021, sade USDA. Korn är främst en exportgröda i Rumänien. 85 procent av den rumänska kornexporten skickas till marknader utanför EU.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top