Fortsatt låg efterfrågan av olja under 2021

COVID-19 kan fortsätta pressa den globala efterfrågan på olja med så mycket som fem miljoner fat per dag även nästa år. Efterfrågeåterhämtningen kan komma att dröja till 2022 skriver analytikerna hos Raymond James i den rapport som publicerades den 11 maj 2020.

Två oljefat

Analytikerna förväntar sig att avsaknaden av ett effektivt vaccin eller behandling kommer att minska efterfrågan på den globala oljemarknaden med fem miljoner fat per dag under 2021. För de följande åren räknar analytikerna med att efterfrågan kommer att minska med 2,5 miljoner fat per dag.

Analytikerna beräknar att efterfrågan för jetbränsle kommer att falla med 2 miljoner fat per dag medan marknaden för vägtransport, som består av bensin och diesel, kommer att se ett fall på 1,6 miljoner fat per dag. Industriell och petrokemisk efterfrågan kommer att minska med en miljon fat per dag medan marknaden för marinbränsle kommer att minska med 400 000 fat per dag.

Antagande att ett vaccin kommer att utvecklas och godkännas av tillsynsmyndigheter någon gång under hösten 2020, vilket är ett bästa tänkbara scenario och dramatiskt snabbare än någon tidigare vaccinutvecklingsprocess, betyder inte att det är tillgängligt till vintern säger analytikerna. Istället förväntar analytikerna sig att det är främsta sjukvårdsarbetare och högriskindivider som kommer att få vaccination först, medan den bredare befolkningen inte skulle få deras förrän mot slutet av 2021.

April har varit botten på efterfrågekurvan

”Vår första prognos för efterfrågan påverkar 2021. Den skulle ha varit exceptionellt baisseartad under normala omständigheter, men låt oss vara uppriktiga: det är ingenting jämfört med hur de senaste månaderna har varit” skrev analytikerna. ”Tidpunkten för ekonomiska beslut om återöppning av regeringar, trafikstockningsdata och kommentarer från raffinaderier pekar på att april har varit botten efterfrågepåverkan orsakad av Coronaviruset, med resten av andra kvartalet ser bättre ut, och tyder på en osäker men förbättrad bild för andra halvåret.”

Analytikerna hos Tudor Pickering Holt & Co sade den 11 maj att investerarnas tro på att oljemarknaden har passerat det värsta av efterfrågekrisen har lett till att raffinaderier har återhämtat sig med 40 %.

”Trots ökande investeraroptimism, målar terminskurvan upp en extremt dyster utsikt framöver” sade de. För den amerikanska östkustmarknaden indikerar terminspriserna förädlingsmarginaler på mindre än hälften sett från 2013 till 2019, sade de, med den främsta svagheten är bensinpriserna.

”Vi är oroliga över att efterfrågan på bensin kommer att falla som en följd av betydande arbetslöshet och personer som arbetar hemifrån” sade de. ”Dieselterminerna handlas lägre, under nivåerna för åren 2013-2019. Här är utmaningen mer på utbudssidan. Om den nuvarande kurvan kommer att realiseras kommer de kommande 18 månaderna vara extremt utmanande för amerikanska raffinaderier.”

Som svar på förlorad efterfrågan och i syfte att hindra spridningen av viruset, har amerikanska oljeraffinaderier kört sina anläggningar på miniminivåer och till och med tomgång i vissa fall.

Även om de ser tecken på att efterfrågan på olja börjar återhämta sig när statliga regeringar börjar lyfta restriktioner väntar sig de flesta företag, med undantag för Delek US Holdings Inc på tydliga tecken på en fortsatt efterfrågan återhämtning innan de ökar oljeproduktionen.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top