Virus ger högre pris på gris

Lean hogsEtt virus som dödar griskultingar drabbar just nu de amerikanska svinuppfödarna, vilket driver upp priserna på marknaden för lean hogs, vilket i sin tur kan leda till att priset som konsumenterna betalar i butik kan stiga.

Sjukdomen har redan spridits till jordbruk i minst 22 av USAs 50 stater och hotar att minska utbudet på både lång och kort sikt, vilket har lett till handlarna tror att priset på lean hogs kommer att nå en rekordhög nivå under 2014. Terminskontrakten på lean hogs noteras just nu till det högsta priset på sju veckor och handlas sex procent högre än för en månad sedan.

PED-viruset, eller Porcine epidemic diarrhea virus som är dess fullständiga namn, upptäcktes i USA för första gången i april 2013 och har sedan dess kostat tusentals griskultingar livet. Viruset gör att dessa både kräks och får diarré. PED-viruset är emellertid inte något som utgör en fara för människor eller matsäkerhet enligt de veterinärer som har kopplats in för att undersöka detta. Den nordamerikanska stammen av viruset är nästan identisk med den version som drabbade den kinesiska svinuppfödningen under 2012.

Spridningen av PED-viruset är oklar eftersom de amerikanska uppfödarna inte måste rapportera olyckor eller dödsfall till myndigheterna. Kinesisktägda Smithfield Foods, världens största fläskproducent, har tillsammans med andra företag i branschen gjort uppskattningen att cirka tio procent av de amerikanska suggorna har smittats med PED-viruset och att detta kan sprida sig till deras avkomma.

Smithfield, som är ett dotterbolag till Shuanghui International Holdings, sade förra månaden att viruset kan komma att resultera i att årets svinproduktion minskar med två eller till och med tre miljoner griskultingar, motsvarande upp till tre procent av den amerikanska produktionen. Hormel Foods, som säljer varumärket SPAM, en typ av förkokt konserverat fläskkött, har nyligen varnat sina aktieägare för att företagets omsättning och resultat kan komma att drabbas av det potentiellt volatila priset på fläskkött under 2014.

I ett försök att bekämpa denna sjukdom har de amerikanska grisbönderna fördubblat säkerhetsåtgärderna och desinficerar både verktyg och de anställdas skodon. Frågan är emellertid om detta räcker, då viruset drabbat såväl Kina som USA finns anledning att oroa sig för att det kommer att få ytterligare spridning globalt.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top