Trading Case – Olja mot Lundin Petroleum

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenLång: Olja
Kort: Lundin Petroleum

Ett av våra mest framgångsrika Trading Case historiskt var kopplat till spreadcertifikatet Lundin Petroleum mot Olja för drygt ett år sedan (då oljepriset rasade och Lundin Petroleum-aktien var förhållandevis stabil). Nu tror vi att det finns förutsättningar för det omvända, det vill säga att oljepriset kan utvecklas bättre än Lundin Petroleum.

Oljepriset – stabilisering på gång?

Oljepriset har fallit dramatiskt de senaste 1,5 åren, och bara det senaste året är nedgången hela 40 procent. Nedgången beror i första hand på ett stort utbud. Produktionen i USA har ökat trots låga oljepriser och ett lägre antal borriggar, OPEC vägrar att minska utbudet och Iran kommer tillbaka till världsmarknaden tidigare än väntat. Vi tror att vi har sett den värsta nedgången i oljepriset och att vi successivt kommer att få uppleva en stabilisering i oljepriset, bland annat tack vare förväntningar om minskad oljeproduktion då stora delar av skifferoljeindustrin är olönsam. Importökningar i Kina och andra tillväxtmarknader kan på längre sikt bidra till att marknaden kommer i balans och att oljepriset kan stabiliseras.

Lundin Petroleum – värderingen implicerar ett mycket högre oljepris än dagens

Till följd av det låga oljepriset har Lundin Petroleums kassaflöde blivit negativt, samtidigt som vinstutsikterna blivit betydligt dystrare. Bolaget har en högkvalitativ tillgångsportfölj (inklusive fälten Edvard Grieg och Johan Sverdrup), men placerarnas förväntningar på bolagets verksamhet är också mycket höga. Enligt våra beräkningar implicerar värderingen av Lundin Petroleum-aktien ett oljepris som är mer än dubbelt så högt som det nuvarande. Vi bedömer därför nedsidesrisken (i synnerhet i relation till oljeprisutvecklingen) som stor i Lundin Petroleum-aktien.

Om vi får rätt i vår syn kommer värdet på spreadcertifikatet ”SPR OLJLUP 6I H” att utvecklas väl. Så länge oljepriset utvecklas bättre än priset på Lundin Petroleum-aktien (även om båda priser sjunker i värde) kommer värdet på spreadcertifikatet att öka. Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn.

Spreadcertifikat SPR OLJLUP

Kursutvecklig för Olja (blå) och Lundin Petroleum (röd)

Kursutveckling för olja och Lundin Petroleum

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top