SHB Råvarukommentar 10 februari 2016

International Petroleum Week i London

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenDenna vecka var vi på International Petroleum Week i London, IP Week. Den årliga konferensen samlar oljehandlare från 50 länder för presentationer och diskussioner kring oljemarknaden. Kärnfrågan var som vanligt var oljepriset ska ta vägen och förväntningarna på Brent om ett år var lika delar över USD 45 som under. En mycket intressant kontrast till konsensus (med större andel aktieanalytiker bakom estimaten) där medianen fortfarande ligger på USD 55.

Låga förväntningar

Diskussionerna kretsade kring oljemarknadens rebalansering, överproduktion, svag efterfrågan och effekterna av minskade investeringar i oljeindustrin. En sänkning av produktion från OPEC var fortfarande på agendan tillsammans med geopolitiska spänningar. Generellt har man flyttat ut tidpunkten för marknadsbalans till 2017 vid USD 25-30 och 2018 vid USD 40. Marknaden börjar således närma sig vårt senaste kontrarian-scenario med lägre priser 2017 än 2016, läs ”shale to fail” här.

OPEC

Av deltagarna trodde 24% på en cut från OPEC under året. Visserligen en minoritet men det förklarar de starka prisrörelser som uppstod vid spekulationer kring OPEC – och Ryssland sänkning tidigare i år. Saudiarabien har inte gjort ett enda uttalande i linje med en cut och ökade produktionen i januari. Det finns en ökad tro på en eventuell sänkning från OPEC längre fram när Iran återtagit sin export.

USA

Skifferoljans framtid diskuterades flitigt. Förväntansbilden på skifferproduktionen låg i ett smalt spann mellan 9,2 Mbpd (nuvarande nivå) till 8,7 Mbpd från de mest pessimistiska. Argus konstaterade att för att hålla USA:s produktion konstant krävs nu bara USD 40/bbl och för att skapa ny produktion motsvarande hela den globala tillväxten i efterfrågan räcker USD 67/bbl. Det scenariot kommer dock inte inträffa eftersom Iran, Irak och även Saudiarabien väntas öka produktionen och täcka upp för ökning i efterfrågan. Den som prognostiserar återhämtning till USD 70-80 måste således implicit inkludera en sänkning från OPEC.

USA får exportera råolja sedan årsskiftet men det var låga förväntningar (4%) på att det ska få någon inverkan på europeiska marknaden under 2016, om överhuvudtaget. De flesta verkade dock eniga om att WTI-priset bättre kommer spegla global balans och inte enbart amerikansk som fallet varit de senaste åren.

Iran

Irans ökade export var det hetaste samtalsämnet, 23% trodde att Iran kommer återta sin marknad i Europa redan detta år. Saudiarabien har dock gått ut hårt och sänkt priset till Europa för marsleverans. Flera påtalar också att Kinas handelmönster ”shop around” skulle tala för att mer av Irans olja kommer gå till Asien jämfört med före sanktionerna då 34% exporterades till EU och Turkiet. Allt talar för att konkurrensen om Asiens marginalköpare skruvas åt ytterligare ett varv under 2016 när ökad oljeexport från Nordamerika till Latinamerika konkurrerar med Nigerias och övriga Västafrika som då också måste söka sig mot Asien.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top