Eurozonen i farozonen

År 2013 närmar sig sitt slut och det det är nu viktigare än någonsin tidigare att sammanfatta krisen hos Eurozonen för att få en överblick över problembilden. Situationen…

Kinas guldfeber – tar den slut?

Kina har byggt upp ett speciellt case med guldet på senare tid. De har blivit de största köparna och ägarna av guld och deras fortsatta ackumulering uppmärksammas ofta på…

guldcentralen-investeringsguld.jpg

Vem investerar i guld?

Det florerar allt som oftast en smått karikatyrartad bild om guldinvesterare som domedagsprofeter med delägandeskap i underjordsbunkrar fyllda av guldmynt, konservburkar,…

guldcentralen-investeringsguld.jpg

Skapa din egen guldreserv

Av tradition har så har vi låtit banken ta hand om våra värdesaker i form av kontanter, men också i form av smycken, värdepapper, viktiga dokument och andra värdeföremål…

Guldcentralen April 2012

Vart är guldet på väg egentligen? Månaden som gått har visat sig vara en mycket spännande tid för guldet: Redan innan den 1:a mars hade guldpriset rasat från 1787 USD/uns…