Följ oss

Nyheter

Skapa din egen guldreserv

Publicerat

den

Guldcentralen - Guld för investerare

Guldcentralen erbjuder fysiskt guld i valvAv tradition har så har vi låtit banken ta hand om våra värdesaker i form av kontanter, men också i form av smycken, värdepapper, viktiga dokument och andra värdeföremål som ofta förvarats i bankfack. I takt med att antalet bankkontor minskar och ”effektiviseras”, bland annat genom att kontanthanteringen tas bort har även antalet bankfack minskat. Bankerna vill inte dras med dyra kostnader med att bygga bankfack då de flyttar. Bankfack finns numera endast i de stora bankerna. Eftersom antalet bankfack minskar leder detta till att fler och fler måste förvara värdesakerna i hemmet istället, i till exempel väggfasta vapen- eller kassaskåp.

Det är emellertid få av oss som har möjlighet att köpa ett kassaskåp och gjuta in det i väggen hemma i källaren även om det är en utmärkt lösning vid till exempel en semesterresa eftersom det kan vara riskabelt att förvara värdesaker hemma när man själv är bortrest eller på arbetet. Såväl inbrott som eldsvådor kan leda till stora problem för den som tidigare kunde förlita sig på banken.

Experterna säger att kontanter alltid skall sättas in på ett konto hos banken eftersom försäkringar sällan täcker högre belopp. Smycken bör värderas och fotograferas för att på detta sätt underlätta om olyckan är framme. Värdepapper finns knappt i fysisk form mer, utan förekommer oftast som digitala siffror på ett konto hos antingen banken eller hos Euroclear, det som förr hette VPC eller Värdepapperscentralen.

Bankfack inte längre något bra alternativ

Bankföreningen har sedan något år tillbaka förbjudit förvaring av kontanter i bankfack. Hur bullion-mynt uppfattas av bankerna är osäkert, men sådana är ju lagliga betalningsmedel i de länder som de har getts ut i. Att de sedan ytterst sällan används som sådana är en annan sak.

Nu visar det sig emellertid att detta med att förvara värdeföremål i sitt bankfack är ett problem. Flera banker har nämligen i tysthet infört restriktioner och begränsningar på hur pass värdefulla saker som får placeras i dessa bankfack.

En kund har av sin bank fått ett skriftligt besked avseende det maximala ersättningsbeloppet vid skada eller förlust av egendom i facket. Det visar sig ligga på 10 basbelopp, cirka 430.000 kronor vilket med dagens pris motsvarar cirka 1,2 kilogram guld. Allt över detta är således oförsäkrat.
Nedanstående rader kommer från ett avtal avseende bankfack som en av de större bankerna använder sig.

”Om föremål som förvaras i ett fack skadas eller förkommer på grund av brand, vatten, gas eller stöld förövad genom inbrott i facket, svarar banken för skadan, såvida den inte visar att den har vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra förlusten eller skadan.

Banken är inte skyldig att ersätta fackinnehavaren för en skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets beslut eller åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan liknande omständighet. Detta gäller även om banken själv är föremål för eller vidtar åtgärd i samband med strejk, lockout, blockad eller bojkott.

Banken är inte skyldig att ersätta fackinnehavaren för en skada som uppkommit av annan orsak, om den förfarit med normal aktsamhet.

Banken är i intet fall ansvarig för indirekt skada.”

Sanningen är att innehållet i bankfacket i princip aldrig är försäkrat, då banken rimligtvis i de allra flesta fall kan hävda att den vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra skada eller förlust. Det går rimligtvis att komma runt detta genom att ha flera bankfack, i olika banker, men det är ännu en orsak till att leta efter andra alternativ.

Guldcentralen erbjuder en lösning

Guldcentralen har från och med april 2012 lanserat en ny tjänst! På sin hemsida har Guldcentralen aktiverat sin nya knapp Guldköp med förvaring.

Guldcentralen kan nu erbjuda guldköp med förvaring i Sverige hos tredje part. Guldet köps i jämna poster om 10 kilo fördelat på 10 x 1000 gram UBS nypräglade guldtackor. Posten förvaras sedan hos tredje part, LOOMIS Sverige AB.

Kontakta Michel Rufli på Guldcentralen AB för att ta del av villkor, prisbild och upplägg för denna produkt. Första årets förvaring ingår i priset när ni köper guldtackorna. Hör av er till Guldcentralen på 08-410 515 90 eller via mail, mr@guldcentralen.se för mer information.

Fortsätt läsa
Annons
5 Kommentarer

1 kommentar

 1. Micke F

  3 maj, 2012 vid 21:22

  Coolt dom startar en svensk motsvarighet till Bullion Vault alltså

 2. Ragnar

  6 maj, 2012 vid 21:02

  Guldcentralen har trevliga texter som är lärorika men varför är Guldcentralen det enda företaget i ädelmetallbranschen som får synas hos Er? Det finns en rad andra bolag, Tavex, Liberty Silver, Svensk Guldplacering, Norsk Svenskt Guld med flera. Varför får vi aldrig se något från dem?

  • Redaktionen

   6 maj, 2012 vid 21:45

   Bra fråga Ragnar. Vi har skrivit om exempelvis Stureguld och publicerat texter från personer som jobbar i guldbranschen. Vi jobbar på att skriva om fler företag, men det enkla svaret är att Guldcentralen redan vid första kontakten var pigga på att ställa upp på en intervju och trevligt nog även gett oss rätten att publicera deras analyser och kommentarer om guldmarknaden.

 3. Jürgen Silling

  10 november, 2012 vid 12:55

  Bara någrar rader betr. ha sitt Guld i förvaring hos tredje part.

  Inget ersätter att har sitt Guld fysisk i sin hand, att kunna ta fram det omedelbart vid behov av att snabbt få fram slantar ,

  Håll bara reda på VAR du har det.

  mvh

  js

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Elpriset fortsätter att sjunka – halverade priser i april jämfört med 2023

Publicerat

den

elled

Trots en kall vinter med hög efterfrågan landade det genomsnittliga elpriset för första kvartalet i år på 66 öre per kWh, vilket är 30 öre lägre än motsvarande period 2023. Och trenden med låga priser fortsätter under april månad, enligt Bixias elprisanalytiker Johan Sigvardsson. 

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

När elprisprognosen för kvartal ett i år, den så kallade elterminen, sattes i slutet av december 2023 förutspåddes ett genomsnittligt pris på 93 öre per kWh. Men trots att delar av Sverige upplevt den kallaste vintern sedan 2013 blev utfallet ändå endast 66 öre per kWh.  

– Den svaga konjunkturen, med lägre bränslepriser som följd, är största anledningen till att vi ligger betydligt lägre prismässigt i år än under fjolåret, trots den höga efterfrågan i vintras. Men februari månad, med rekordvärme i Europa på upp till 20 grader och vindrekord i Sverige, bidrog också till att ytterligare trycka ner priset, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia. 

Halverade elpriser i april

De låga elpriserna ser ut att fortsätta under våren. Prognosen för april är ett genomsnittspris per kilowattimme på runt 40 öre, vilket är mindre än hälften än för ett år sedan då snittkostnaden per kilowattimme landade på 88 öre.   

För personer med timprisavtal kan en viss planering av elkonsumtionen löna sig under april månad. 

– April är en lite lurig månad där högre temperaturer och ljusare dagar påverkar elpriset positivt samtidigt som totalproduktionen av el minskar på grund av det årliga underhållet av kärnkraftsreaktorer.  Om vi får ytterligare en köldknäpp kan det få effekten att vissa timmar blir väldigt dyra. För dem som har timprisavtal och laddar sin elbil kan det därför vara värt att planera sin elanvändning, säger Johan Sigvardsson.

Större skillnader mellan norr och syd

Elpriset för april till juni väntas bli 35 öre/kWh för hela Sverige. Men medan skillnaderna i elpris i Sveriges fyra elområden har varit små under kvartal ett kan vi förvänta oss större variationer under andra kvartalet, när snön i norr smälter och den så kallade vårfloden drar i gång.   

– Vårfloden brukar dyka upp någon gång mellan vecka 17 och 20 och då måste vattenkraftsproducenterna i norr producera el. Det gör att elpriset tidvis kan bli nära noll i elområde 1 och 2 medan elområde 3 och 4, som exporterar el till andra elområden, kan komma att få helt andra priser, säger Johan Sigvardsson. 

Fortsätt läsa

Nyheter

USAs stigande konsumtion av naturgas

Publicerat

den

Spis som använder naturgas

USA har under mycket lång tid varit en stor konsument av naturgas. Redan på 1970-talet började man bygga importterminaler för LNG. En andra våg av importterminaler byggdes under andra halvan av 00-talet, men togs aldrig i bruk utan började efter ett tag att byggas om till exportterminaler. För då hade entreprenörer i USA lärt sig att kombinera hydraulisk spräckning och horisontell borrning, vilket ledde till en makalöst stor inhemsk produktion. Idag är USA inte bara världens största LNG-exportör, man har dessutom enormt låga inhemska gaspriser.

Nedan är en graf över USA:s konsumtion av naturgas. När man behövde börja importera så slutade konsumtionen att öka, för att sedan ta fart igen när man åter hade en riklig inhemsk tillgång.

Graf över USA:s konsumtion av naturgas sedan slutet av 1940-talet till idag.
Konsumtion av naturgas i USA. Grafik från Global LNG Hub.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kakaomarknaden är extrem för tillfället

Publicerat

den

Kakaofrukt

Dåligt väder och skördesjukdomar i Västafrika har påverkat redan åldrande kakaoträd och decimerat skördarna. Elfenbenskusten, världens största kakaoproducent, räknar nu med att produktionen kommer att sjunka med cirka 25 procent den här säsongen. I grannlandet Ghana, som är den näst största kakaoodlaren, kommer produktionen att minska med 35 procent jämfört med förra säsongen. I båda länderna råder det brist på kakao i bearbetningsanläggningarna och vissa riskerar att stängas ned. Barry Callebaut, världens största chokladtillverkare, förväntar sig att det globala underskottet kommer att fortsätta medan tillverkarna Hershey och Cadbury har varnat för högre priser för konsumenterna, när chokladtillverkare söker efter kakao. Kostnaden för bönor har mer än fördubblats på mindre än tre månader. I mars steg terminspriserna på kakao till över 10 000 dollar per ton för första gången.

Steve Wateridge på Tropical Research Service säger att vi de kommande 12 månaderna kommer att se priserna på chokladkonfektyr öka betydligt mer i förhållande till andra snacks som är konfektyrens främsta konkurrenter, och det kommer att leda till ett förändrat konsumentbeteende. Han säger att han har arbetat med kakao i 40 år och att han aldrig sett något liknande.

Ändå har bönderna kämpat för att dra nytta av dessa rekordpriser, även efter att ha fått ett avtal om högre ersättning. Det beror på att västafrikanska odlare betalas fasta priser på grund av en sträng statlig reglering. Inte heller bönerna i Elfenbenskusten och Ghana kommer inte att gynnas eftersom de säljer större delen av sin skörd ett år innan skörden börjar. De skulle potentiellt kunna sälja till priser på spotmarknaden, men de har slut på lager mitt i den ökande efterfrågan.

Europeiska unionens nya regler förbjuder import av bönor som odlats på avskogad mark vilket också riskerar att begränsa produktionen ännu mer. Allt detta innebär att en härdsmälta på chokladmarknaden kan vara nära förestående. Om det inte sker långsiktiga strukturella förändringar.

Bloomberg rapporterar om kakaomarknaden
Fortsätt läsa

Populära