Connect with us

Nyheter

Fortsatt stark efterfrågan på guld från Kina

Published

on

Guldcentralen - Guld för investerare

Guldcentralen - Köper och säljer fysiskt investeringsguldDe kinesiska guldköpen har fortsatt i en märkbart hög takt under 2014, bland annat stött av lägre priser och det kommande kinesiska nyåret. Premium för fysiskt guld i Kina har nu stigit till cirka 20 USD per troy ounce, vilket är en fördubbling sedan föregående vecka, något som indikerar att det finns en god underliggande efterfrågan på guld i Kina. Samma tendens märks i Hong Kong och i Thailand.

Volymerna på de terminskontrakt i guld som handlas på Shanghai Gold Exchange har ökat och volymen närmar sig toppnoteringen för ett halvår sedan. Under december 2013 omsattes det dagligen guld för cirka 18 ton per dag, en siffra som under de första dagarna i januari nådde 24 ton per dag. Under måndagen omsattes rekordhöga 34 ton guld på Shanghai Gold Exchange.

Den ökade aktiviteten i Kina är förenlig med typiska säsongsmönster som styrs av det kinesiska nyåret i slutet av månaden. De fallande priserna i slutet av 2013 kan ha kommit att uppmuntra köparna till ytterligare investeringar i fysiskt guld, något som bör dra ned på de befintliga lagren.

Nedgången i ädelmetallpriserna under det senaste året är inte den enda drivkraften bakom de kinesiska guldköpen. Den kinesiska ädelmetallindustrin har nu börjat bygga upp lagren inför det kinesiska nyåret som i år infaller i månadsskiftet januari/februari. Under den senaste handelsdagen 2013 föll guldkursen till sin botten från juni 2013, som i sin tur var den lägsta nivån sedan sommaren 2010. Guldkursen har även med de senaste återhämningarna backat med nästan 40 procent sedan toppen 2011.

Nya importlicenser

Den kinesiska ädelmetallindustrin efterfrågar nya importlicenser för 2014. I och med att de kinesiska nyårsfestligheterna som en följd av nymånen ligger tidigare i år än tidigare är tiden från det att licenserna fastslås och guldet kan skickas till kunderna begränsad.

Panda-guldmynt från KinaDen kinesiska efterfrågan på fysiskt guld kommer sannolikt att komma att öka ytterligare om Indien väljer att minska sina begränsningar av landets guldimport. Under 2013 införde den indiska regeringen ett antal åtgärder i syfte att bromsa importen av guld och därmed minska landets bytesbalansunderskott, bland annat infördes ett antal importtullar som i dag uppgår till tio procent. Indiens regering införde dessutom den så kallade ’80/20-regeln’ som säger att minst 20 procent av allt guld som importeras måste exporteras innan ytterligare importer tillåts. Om den indiska marknaden skulle öppnas kommer det sannolikt att uppstå en brist på utbudssidan vad gäller fysiskt guld och silver. För närvarande räcker utbudet till att möta efterfrågan från den kinesiska marknaden och övriga Sydostasien.

Enligt den brittiska banken HSCB har de indiska myndigheterna påbörjat diskussioner om att minska importtullarna på guld och samtidigt mjuka upp reglerna vad gäller importkvoterna. Enligt nyhetsrapporter har det skett en ökning av smugglingen av guld till Indien sedan importtullarna höjdes vilket fick den officiella importen att backa kraftigt.

Om Indien återkommer som en större importör av guld kommer detta att vara av godo för guldkursen, men det är fortfarande oklart när eller om de indiska myndigheterna kommer att sänka tullarna på guld.

[hr]

Guldcentralen AB har funnits sedan 1967 och är en del av en ädelmetallkoncern som funnits sedan 1879. Företagets ägare är KA Rasmussen AS i Norge. Det är 5:e generationen som driver företaget just nu. Guldcentralen säljer fysiskt guld, silver, platina och palladium till privatpersoner och företag. Det företaget säljer är handelsgodkända tackor och mynt. Företagets hemsida.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakaopriserna stiger på minskade leveranser från Elfenbenskusten

Published

on

Kakaofrukt

En svagare dollar i torsdags ledde till att flera spekulanter som tagit position för fallande pris valde att täcka sina korta positioner i kakaoterminer. Efter att regeringsdata visade att utbudet av kakao från Elfenbenskusten ser ut att minska så har kakaopriset stärks. Kursuppgången begränsades emellertid av att de europeiska kakaolagren stigit till 139 060 MT, den högsta siffran på sex månader.

Måndagens regeringsdata visade att Elfenbenskustens bönder skickade 1,73 MMT kakao till landets hamnar för regleringsåret 2022/2023 från 1 oktober till 12 mars. Siffran är en minskning med 3,4 procent på årsbasis. Elfenbenskusten är den största kakaoproducenten i världen. 

Nigeria ser en nedgång i sin kakaoexport

En nedgång i kakaoexporten från Nigeria är gynnsam för priserna. Cocoa Association of Nigeria rapporterade i måndags att landets kakaoexport för januari 2023 sjönk med 5,9 procent på årsbasis till 43 405 MT. Nigeria är världens femte största producent av kakaobönor.

Oron för utbudet på vissa västafrikanska kakaogrödor har begränsat eventuella nedgångar i kakaopriserna. Kakaobönder fortsätter att kämpa med bristen på gödningsmedel och bekämpningsmedel eftersom Rysslands krig i Ukraina har begränsat den ryska exporten av kaliumklorid och andra gödningsmedel över hela världen.

Tidigare den här månaden steg kakao i New York till en högsta nivå på två år, och kakao i London nådde en högsta nivå på 13 veckor, efter att International Cocoa Organization (ICCO) förutspådde att de globala kakaolagren 2022/2023 skulle falla 3,5 % år/år till 1,653 MMT. 

Continue Reading

Nyheter

Lundin Mining gör stort förvärv – 75 procent av bolagets intäkter kommer nu från koppar

Published

on

Koppar-gruvan Caserones

Lundin Mining meddelade tidigare idag att de förvärvar 51 procent av SCM Minera Lumina Copper av JX Nippon Mining & Metals Corporation. Lundin Mining har rätt att förvärva ytterligare 19 procent under en femårsperiod. Det förvärvade bolaget driver koppar-molybden-gruvan Caserones i Chile.

Lundin Mining betalar 800 miljoner USD vid tillträde och sedan 150 miljoner USD under en period på sex år. De ytterligare 19 procenten kan förvärvas för 350 miljoner USD.

Förvärvet är i linje med Lundin Minings strategiska mål och ger företaget en storskalig kopparproduktion med lång livstid med ett bra kassaflöde, som kompletterar Lundin Minings befintliga verksamheter och högkvalitativa tillgångar inom basmetaller med stort fokus på koppar. Förvärvet gör att 75 procent av Lundin Minings intäkter kommer att komma från koppar.

Dagens industri frågar vd Peter Rockandel om det är rimligt att köpa Caserones med tanke på investeringsbehovet för Josemaria. Han svarar ”Att få köpa en världsklasstillgång som dessutom är strategiskt helt rätt för den existerande portföljen är otroligt ovanligt så det är inget man kan tacka nej till. Dessutom gör vi det här köpet utan skuld och gruvan kommer direkt att generera fritt kassaflöde”.

Continue Reading

Nyheter

Robusta-bönan är rebellen på kaffemarknaden

Published

on

Rostade kaffebönor

Kaffe, drycken som så många av oss i världen älskar att konsumera, görs på rostade och malda kaffebönor. Det finns två huvudsakliga bönor i världen, Arabica och Robusta. Arabica är bönan som används i bra kaffe, medan Robusta används i billigare kaffe och snabbkaffe.

Men måste verkligen Robusta vara sämre? Det finns en rörelse som drivs av två faktorer som talar för en uppvärdering av Robusta-bönan.

Den ena faktorn är marknadsföring, Arabica har marknadsförts som kvalitét och Robusta som dålig. Det har gjort att Robusta prissätts lägre än Arabica och säljs som ett bulkkaffe. Kaffeodlare har inte kunnat investera i att utveckla Robusta-bönan eftersom ingen har velat betala extra för något som uppfattas som dåligt. Men det finns ett nytt intresse för Robusta-bönan bland kaffe-konnässörer. Och när det finns ett intresse, så finns det en vilja att betala och då blir det möjligt för odlare att investera i utveckling av bönan.

Den andra faktorn är klimatet. Arabica är en känslig växt som kräver ett mycket speciellt klimat. Det är svårt att expandera produktionen i takt med att fler vill dricka kaffe. Tvärt om har klimatförändringar gjort att områden där Arabica trivs har minskat. Robusta däremot är mycket tåligare.

Continue Reading

Populära