Connect with us

Nyheter

Lättningar i importrestriktionerna kan återuppliva den indiska guldindustrin

Published

on

Guldcentralen - Guld för investerare

Guldcentralen - Investera i guldDen indiska Centralbanken har tillåtit några av de stora guldimportörerna och främsta handelshusen att importera metallen under den så kallade 80/20-regeln, där 20 procent av det importerade värdet måste exporteras i en form där värde har adderats, till exempel där tackor har gjorts om till smycken.

Den senaste tidens lättnader i guldimporten hos Reserve Bank of India (RBI) kan hjälpa till att sänka de inhemska priserna och återuppliva den krisdrabbade industrin.

Sidharth Birla, chef på Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), förväntar sig att den nya, av Narendra Modi ledda regeringen, kommer att ta till reformer tack vare stabila och minskade underskott i bytesbalansen. FICCI förväntar sig att den nya regeringen kommer att genomföra ytterligare reformer i importpolitiken avseende guld för att stimulera tillväxten av denna för Indiens så viktiga exportsektor. De indiska juvelerarna är positiva till denna utveckling och vill att den nya regeringen skall vidta åtgärder som skulle öka förtroendet och relationen mellan alla aktörer inom denna sektor.

Geojit Comtrade säger att lättnader på importrestriktionerna skulle öka tillgången på guld på den inhemska marknaden, vilket i sin tur kommer att leda till ett fall i den illegala importen. En minskad oro för försörjningsavbrott hjälper också till att minska de höga premierna för guld på den lokala marknaden och kommer att locka fler köpare. På det internationella planet, är det sannolikt att anta att en ökad indisk efterfrågan får priserna på den internationella marknaden att stiga på förväntningar om ökad import från världens näst största konsument av guld.

Investeringar i guld på nuvarande nivåer rekommenderas just nu inte i Indien eftersom utsikterna för denna ädelmetall inte ser gynnsamma ut. Även som de nuvarande inhemska priserna är attraktiva för kortsiktiga investerare, kan möjligheterna för en uppvärdering av rupien baserat på optimism om att den nya regeringen skulle kunna vidta åtgärder för att förbättra ekonomin kunna komma att ha en negativ påverkan på guldpriset.

Minskade globala spänningar och ekonomiska bekymmer, signaler om återupplivade globala ekonomiska förhållanden och en förskjutning i investerarnas intresse till andra osäkra tillgångar som aktier har inskränkt guldets roll som en fristad. Även en svag fysisk efterfrågan från Indien och Kina och moderata centralbanksköp har också påverkat guldet.

Bankerna tillåts ge guldlån

Den indiska riksbanken tillåts låna ut guld, i form av så kallade ”guldlån”, till landets smyckestillverkare. Dessa lån kommer från den inhemska importkvoten, vilket gör att industrin uppskattar det då de tror att det indiska guldpriset, inklusive importtullar, kommer att minska i framtiden och ser hoppfullt på framtiden. Under det senaste året har denna sektor drabbats hårt av ett antal importrestriktioner på guld.

80/20-regeln för import och export av guldDen indiska regeringen höjde förra året guldimporttullarna till 10 procent från 4 procent, och införde även regeln att 20 procent av allt importerat guld måste exporteras i förädlad form, en regel som är känd som 80:20-regeln.

De politiska begränsningarna som har drabbat denna sektor var avsedda att styra efterfrågan på investeringsguld, men har istället haft en negativ påverkan på den inhemska smyckesproduktionen och dess sysselsättning. Även Indiens export av smycken har drabbats negtivt av detta. De senaste rapporterna visar hur exporten av guldsmycken från Indien har fallit med 39,63 procent till 7,86 miljarder USD under mars 2014.

Restriktionerna har lett till en ökad smuggling av guld i Indien, världens största eller eventuellt näst största köpare av guld efter Kina, bland annat genom så kallade “Hawala”-kanaler som är informella internationella nätverk för att överföra pengar. Fler och fler röster höjs nu för att Indien skall tillåta import av guld och andra ädelmetaller med en lägre tull. Kraven på att den så kallade 80/20-regeln skall avskaffas ökar också, vilket skulle kunna leda till att guldsmidessektorn åter får en ökad betydelse i Indien och att världsmarknadspriset på guld stiger.

[hr]

Guldcentralen AB har funnits sedan 1967 och är en del av en ädelmetallkoncern som funnits sedan 1879. Företagets ägare är KA Rasmussen AS i Norge. Det är 5:e generationen som driver företaget just nu. Guldcentralen säljer fysiskt guld, silver, platina och palladium till privatpersoner och företag. Det företaget säljer är handelsgodkända tackor och mynt. Företagets hemsida.

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära