Oljeprisets fantastiska utveckling från 1861 till 2013

BP bjuder in sin Energy Review 2014 på ett intressant diagram över oljeprisets utveckling från år 1861 till 2013 med korta kommentarer till vad som hände i världen vid olika tidpunkter. Den gröna grafen visar oljepriset omräknat till dagens penningvärde (USD år 2013) och den gråa visar vilket dollarpris som faktiskt stod på prislappen, eller rättare sagt på kontraktet.

Yom Kippur-kriget och revolutionen i Iran på 1970-talet drev upp priset till enorma nivåer. Pristoppen är i nivå med var priset befinner sig idag. Men då ska vi ha i åtanke att ekonomin på 1970-talet var uppbyggd kring att olja var i stort sett gratis. Ingen svensk kommun skulle exempelvis idag komma på tanken att “skotta” snön från simhallens glastak genom att öka inomhustemperaturen.

Pristoppen i början av diagrammet har en notering om oljeboomen i Pennsylvania. Det var dock en hel serie faktorer som påverkade priset, inklusive ett amerikanskt inbördeskrig och en förändrad transportsektor. Klicka på bilden för att se en större version.

Oljans prisutveckling år 1861 till 2013

Om du tycker att detta var intressant, då ska du se dokumentären The Prize – The Epic Quest for Oil, Money, and Power som följer den globala oljeindustrins utveckling från 1850-talet till 1990.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top