Följ oss

Nyheter

SEB genomför den första prissäkringen i mjölk

Publicerat

den

Produktion av mjölk hos bonde

Under veckan som har gått har den svenska råvarumarknaden varit med om en historisk händelse. Det har funnits tecken på att det varit dags för detta i snart två år, men det var först denna vecka som SEB genomförde den första prissäkringen i mjölk åt Per-Fredrik Petrén på Bosgården.

Med en besättning på 400 kor och en produktion på 4 miljoner kilo mjölk finns det anledning att bevaka hur priset på mjölk utvecklar sig, och att oroa sig för detta.

Torbjörn Iwarson, en av Sveriges mest erfarna råvaruhandlare, har under två år arbetat för att upplysa de svenska mjölkproducenterna om de möjligheter som finns att prissäkra mjölkpriset. Tidigare har han också arbetat med att introducera terminshandeln på spannmål i Sverige, något som ledde fram till att han skrev en bok i ämnet, Bättre betalt för skörden – Riskhantering för lantbrukare.

Hur säkra priset på en råvara som inte handlas?

I USA förekommer handel i mjölk men inte i Europa, något som emellertid inte hindrar en effektiv möjlighet att prissäkra mjölkproduktion. Smör och skummjölk är två råvaror som handlas på Eurex och dessa två råvaror tillsammans är faktisk mjölk, rensat från vatten. 100 kilogram mjölk är det samma som 5 kilogram smör och 9 kilogram skummjölkspulver.

Skulle Bosgården ha prissäkrat hela sin produktion, vilket den inte har gjort, skulle det innebära att Petrén sålde av 200 000 kilogram smör och 360 000 kilogram torrmjölk och att han därmed uppnått en prisgaranti för vad han kommer få för sin mjölkproduktion. I verkligheten skiljer det sig litet eftersom det pris som Arla betalar mjölkbönderna inte är identiskt med det pris till vilka smör och skummjölk handlas på Eurex.

Bosgårdens terminssäkring innebar att priset låstes strax över 4 SEK per kilo. Det har inte framkommit vilka volymer som Bosgården prissäkrade. Sannolikheten för att denna historiska affär kommer att följas av fler är nog att betrakta som hög eftersom det tog ett par år innan spannmålsproducenterna anammade Iwarsons prissäkringsstrategier, och i dag är de mer eller mindre legio eftersom det minskar riskerna och optimerar kapitalstrukturen för jordbrukarna.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Guldpriset faller nästan 4 procent i Shanghai

Publicerat

den

Tre mindre guldtackor

Priset på guld i Kina föll nästan 4 procent idag där prisfallet tilltog mot slutet av handelsdagen rapporterar Bloomberg. Detta kommer efter ett månader långt prisrally. Orsaken till de udda prisrörelserna är att Kommunistpartiet först kraftigt begränsade den privata marknadens möjligheter att importera guld, vilket gjorde att guldpriset i Kina blev högre än på den internationella marknaden, för att nu dela ut nya importkvoter vilket fick priset att falla.

Den kinesiska centralbanken begränsade möjligheten att importera guld då man försöker vända sin valutas försvagning mot den amerikanska dollarn.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lucara Diamond – diamantbolaget i Lundin-sfären

Publicerat

den

Lucara Diamonds gruva

Lucara Diamond är ett gruvbolag i Lundin-sfären som bryter diamanter och har nu varit i produktion under hela 12,5 år. Aktien är noterad både i Kanada och på Stockholmsbörsen. Aktiekursen har kommit ner rejält och ligger nu på sin lägsta nivå någonsin.

William Lamb är tillbaka i VD-rollen med full energi sedan några veckor, efter att ha varit VD under åren 2011-2018. Den 12 september presenterade han verksamheten för investerare i Stockholm, en inspelning kan ses nedan. Dr John Armstrong, som är Vice President, ger även en presentation av tillgångarna.

William Lamb, VD för Lucara Diamond, presenterar verksamheten i Stockholm.
Fortsätt läsa

Nyheter

Ökat intresse för oljeterminer i Mellanöstern

Publicerat

den

Dubai Mercantile Exchange (DME), den främsta internationella energiterminsbörsen i Mellanöstern, noterade en ökning med 18 procent i fysiska leveranser jämfört med föregående år, tillsammans med en femtonprocentig ökning av handelsvolymer, under första halvåret 2023, jämfört med samma period förra året.

DME Oman-kontraktet fortsatte att attrahera ett brett spektrum av deltagare från hela världen, vilket understryker dess status som det främsta råoljeriktmärket i East of Suez-marknaden. DME Omans frontmånadshandelsvolymer har ökat från 361 miljoner fat under de första sex månaderna 2022 till 415 miljoner fat för samma period 2023. Den fysiska leveransvolymen nådde 106 miljoner fat från mars till augusti 2023 jämfört med 90 miljoner fat för samma period 2022.

Fortsätt läsa

Populära