olja-konst.jpg

Världens största oljehedge?

Mexiko har bett flera av de största Wall Street-bankerna att lämna in offert för sitt jätte-oljesäkringsprogram, säger källor som är bekanta med saken på fredagen, medan…

Prissäkring som funkar

Följande artikel är ett sammandrag av den andra av de två presentationer som Torbjörn Iwarsson, chef för SEBs råvaruhandel, höll på Borgeby Fältdagar. I denna…