koppar-cu.jpg

Kopparprisets berg- och dalbana

Kopparpriset sjönk åter kraftigt under torsdagen och handlades nära de nivåer som senast sågs under den globala finanskrisen. Coronaviruset drar ner den ekonomiska…

guldcentralen-investeringsguld.jpg

Eurozonen i farozonen (del 2)

I förra artikeln diskuterade vi eurokrisen och hjärtat i dess problembild. I den här artikeln vidareutvecklar vi resonemangen kring eurozonens framtid och diskuterar hur guldet…

Kinas efterfrågan på råvaror

Alla vet vi att Kina är ett land som har en enorm efterfrågan på råvaror, men det är få som egentligen vet hur stor landets efterfrågan av den globala råvarumarknaden…