koppar-cu.jpg

Kopparprisets berg- och dalbana

Kopparpriset sjönk åter kraftigt under torsdagen och handlades nära de nivåer som senast sågs under den globala finanskrisen. Coronaviruset drar ner den ekonomiska…

kina-kopparimport-diagram-grafer.jpg

Dr Koppar säger: Kina är tillbaka

Koppar brukar sägas vara den enda metallen med en doktorsexamen i nationalekonomi. Detta eftersom efterfrågan på koppar är väldigt konjunkturkänslig. Därför inger…

guldcentralen-investeringsguld.jpg

Eurozonen i farozonen (del 2)

I förra artikeln diskuterade vi eurokrisen och hjärtat i dess problembild. I den här artikeln vidareutvecklar vi resonemangen kring eurozonens framtid och diskuterar hur guldet…

indien-lider-brist-energi-kol.png

Indien kämpar med brist på energi

Indiens huvudsakliga energikälla är inhemsk kol. Men de statliga kolgruvorna producerar för lite och kan inte fullgöra sina leveranskontrakt till elproducenterna. Detta leder…

Kinas efterfrågan på råvaror

Alla vet vi att Kina är ett land som har en enorm efterfrågan på råvaror, men det är få som egentligen vet hur stor landets efterfrågan av den globala råvarumarknaden…