Följ oss

Nyheter

Eurozonen i farozonen (del 2)

Publicerat

den

Guldcentralen - Guld för investerare

Guldcentralen - Investera i guldI förra artikeln diskuterade vi eurokrisen och hjärtat i dess problembild. I den här artikeln vidareutvecklar vi resonemangen kring eurozonens framtid och diskuterar hur guldet kan komma att påverkas av detta. Vad händer om Grekland går ur euron? Vad händer om medelhavsländerna drar sig ur handelsunionen? I vanlig ordning ger vi även en statusuppdatering rörande makroekonomiska faktorer som påverkar guldet.

I mitten av november nådde IMF och ECB en lösning på ett långsiktigt stimulanspaket för grekisk ekonomi som ska ta landet till säkrare marker efter år 2020. Lösningen presenterades i silverkantade ramar och aktiemarknaden drog en lättnadens suck. Har stormen nu passerat? Eurozonen har visserligen försvunnit från rubrikerna i media, men under ytan fortsätter krisen. Stora och kanske omöjliga utmaningar väntar Grekland och flera andra europeiska länder framöver. Om det mest genomarbetade stimulanspaketet som tagits fram i modern historia inte får effekt, vad har vi då kvar att förlita oss på?

Diagram över guldprisutveckling

Guldet är 10% upp 2012 och 10% ner från toppen i augusti 2011.

Det är värt att undersöka vilka framtidsscenarion eurozonen kan gå till mötes, samt hur det påverkar guldet rent specifikt. Men vilka handelsvaror och valutor som gynnas och missgynnas och hur stort fallet på aktiemarknaderna blir, är emellertid svårt att förutsäga eftersom ingen tidigare referensmall finns att tillgå, och det beror i mångt och mycket på vilka kort politikerna väljer att spela ut i en sådan situation.

Den mest uppenbara konsekvensen är att investerare drar öronen åt sig, vilket sätter större press på de länder som redan är utsatta för en omfattande skuldkris (Italien) eller en större arbetslöshet (Spanien). Detta scenario har lett till ett moment-22 där det inte går att enas om Grekland bör träda ur handelsunionen eller om Grekland bör vara kvar. Båda scenarion medför olika resultat och konsekvenser och det är svårt att väga av fördelarna (de få som finns att hämta) och nackdelarna.

En grekisk utgång ur euron skulle omedelbart leda till en svagare euro, åtminstone till en början. En sådan händelse skulle leda till en europeisk bankrusning där privatpersoner och investerare tömmer sina bankkonton i krisdrabbade länder och öppnar konton hos stabila tyska banker eller placerar pengarna i fasta tillgångar i allmänhet. Under politiska kriser tenderar investerare att fly till säkra och likvida tillgångar i väntan på en stabilisering. Notera att guld betraktas som en säker tillgång, men den är inte likvid på samma sätt som pengar. Det skulle med andra ord finnas två motsatta faktorer som påverkar guldprisets utveckling.

Analytiker förmodar att guldpriset skulle falla (mätt i dollar) vid en grekisk utgång, medan priset i euro kommer att stiga allteftersom valutan devalveras. Vidare skulle en kollaps i skulddrabbade länder som Spanien, Portugal och Italien ytterligare underminera förtroendet för fiatvalutor, vilket är positivt för guldet.

Vid en grekisk utgång skulle guldprisets utveckling i mångt och mycket påverkas av hur centralbanker och andra auktoriteter tacklar krisen och vilka åtgärder som genomförs. Ett europeiskt banksysstem reformerat av skuldsanerande stimulanspaket innebär en ökad risk för inflation och därmed ett stigande guldpris. Om däremot detta högriskspel visar sig fungera och resultatet blir ett hälsosammare europeiskt banksystem, så kan guldet som säker investering få ökad konkurrens.

Tyskland tjänar mest på att ha eurozonen så hel som möjligt då den är central i tyskarnas ekonomiska politik; det finns dock en smärtgräns för hur pass långt tyskarna är beredda att gå för att hålla ihop eurozonens kanter. Finland har hotat med att gå ur eurozonen om handelsunionen börjar betraktas som en form av välgörenhetsorganisation som tjänar enbart Tysklands intressen och detta är ett synsätt som börjar få allt större spridning hos de stabila ekonomierna inom EU.

USA är en katastrofhärd av en annorlunda art; sett till rena siffror har landet den största skulden av dem alla (motsvarande 16 biljoner USD) och fortsätter kräftgången trots låga räntor och kontinuerliga statsobligationsköp av FED, som nu börjar likna konstgjord andning till landets förfallande ekonomi snarare än riktiga stimulanser. Budgetstupet som måste nå sin lösning inom kort, kommer innebära skräddarsydda modeller för skattehöjningar som riskerar att vidare hämma USA:s återhämtning.

Grunden i problemet ligger i ett beroende av billig arbetskraft i form av outsourcing till uppkommande ekonomier där arbetsmoralen går på högvarv i en kultur med betydligt mer hälsosamma ekonomiska förutsättningar. Med en ekonomi driven av konsumtion förlitar sig USA på dollarns status som global handelsvaluta, något som emellertid inte kan upprätthållas över en längre tid utan en reell ekonomisk uppbackning. Detta var mer hållbart när dollarn fortfarande var peggad till guldet (innan Bretton-Woodsavtalet avskaffades 1971), och landet var ohotat som ekonomisk stormakt.

Diagram över guldprisutveckling år 2011, 2012

Den kortsiktiga trenden ser ut att vara intakt även om den har brutits en gång under 2012 vilket indikerar en viss svaghet.

Att vänta inför 2013 är en vidare diskussion kring frågan om det blir till en förändring inom de finansiella institutionerna, vilken kan hejda guldets framfart. Dagens bankväsende tjänar mycket pengar på det nuvarande systemet och därför finns det ingen anledning för bankerna att acceptera reformer som förminskar deras manövreringsutrymme genom att ta bort möjlighet till obegränsade krediter med nära-till-nollränta. Det måste till krafttag för att föra genom en penningpolitik som kan ge guldet en hårdare konkurrens som ett säkert investeringsalternativ. Citatet nedan ger en klar bild av centralbankernas nuvarande (kont)roll i det finansiella samhället:

Give me control of a nation’s money supply, and I care not who makes its laws. Mayer Amschel Rothschild

Så länge som ekonomin hålls någorlunda upprätt anser vi att det inte finns en anledning att tro att några dramatiska reformer kommer att införas för att motverka guldets utveckling. Det krävs en total kollaps av det nuvarande finansiella systemet för att motivera införandet av en vettigare ekonomisk politik och en logisk penningpolitik. I ett sådant krisscenario (vilket förstås inte är något vi hoppas på men som definitivt föreligger som en risk), är fasta tillgångar en garant för att inte falla i fattigdom till följd av hyperinflation. Guldet är inte en ersättning för pengar och bör ej ses som sådan; den är emellertid en buffert för att säkerställa värdet på sina besparingar och ett tidlöst skydd mot inflation med ett facit som heter duga.

[hr]

Guldcentralen AB har funnits sedan 1967 och är en del av en ädelmetallkoncern som funnits sedan 1879. Företagets ägare är KA Rasmussen AS i Norge. Det är 5:e generationen som driver företaget just nu. Guldcentralen säljer fysiskt guld, silver, platina och palladium till privatpersoner och företag. Det företaget säljer är handelsgodkända tackor och mynt. Företagets hemsida.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära