Shaleoljeboomen kom i rätt tid för USA

Vi vet att det har skrivits en hel del om den amerikanska shaleoljerevolutionen, men den amerikanska oljeproduktionen har, ur ett ekonomiskt perspektiv, verkligen varit anmärkningsvärd. EIA har nyligen meddelat att den totala amerikanska produktionen av råolja i genomsnitt uppgått till 8,5 miljoner fat per dag (bbl/d) i juli, den högsta månatliga produktionsnivån sedan april 1987.

Samtidigt befinner sig den amerikanska oljeimporten på den lägsta nivån på 19 år, 7,17 miljoner fat per dag (bbl/d) i maj. Diagrammet nedan visar det hela ur en helt annan vinkel, det visar hur skifferrevolutionen kom precis när den amerikanska ekonomin behövde det.

Den amerikanska skifferboomen startade vintern 2008 och 2009, när den amerikanska ekonomin var på botten av den stora recessionen. I dag är energiutsikterna för USA uppmuntrande i fråga om framtida tillväxt och amerikansk tillverkningsindustris konkurrenskraft globalt. Med den osäkerhet som råder i Ryssland och i Irak är det en fördel för USA att landet är mindre beroende av utländska energikällor än det varit på länge.

Diagram över import och produktion av olja i USA

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top