Connect with us

Analys

Silver versus platina

Published

on

Teknisk analys på guld från Axier EquitiesSedan silverpriset toppade i början av april i år har det fallit tillbaka från toppnoteringen kring 50 USD per troy ounce och har sedan etablerat sig kring dagens nivå om 32 USD per troy ounce. Under samma period har guldpriset fortsatt sin upptrend. Givet detta kan silver anses vara ett köp, i alla fall för den som ser det som ett relativitetsköp. Det kan vara så, men frågan är om inte platina erbjuder ett ännu bättre tillfälle till köp?

Först av allt, låt oss titta på platinapriset relativt silver och guld ur ett historiskt perspektiv. Genom att använda platinapriset i förhållande till de övriga ädelmetallerna kan vi se hur de andra metallerna handlas relativt varandra både nu och historiskt. I dag är ration platina/guld lägre än 1,0 vilket indikerar att platinapriset är lägre än guldpriset, något som är tämligen sällsynt. Det normala är att platinapriset handlas över priset på guld

Guldgraf

Notera också att platina handlas till låga nivåer jämfört med silverpriset, endast femtio gånger dyrare. Siffran kan förefalla hög, men det är faktiskt ”bara” som är det ordet som gäller. Senaste gången vi såg motsvarande prisrelation, 1:50 mellan silver och platina var 1985. Nivån brukar således vara betydligt högre.

Silvergraf

En annan faktor som gör att vi anser att det är intressant att titta på platina är att guld och silver handlas en bra bit över produktionskostnaden, något som inte är fallet med platina. Precis som allt annat har cash-kostnaden för att utvinna ett troy ounce guld stigit, och den närmar sig nu 600 USD per troy ounce. Silver kostar närmare 5 USD per troy ounce, givet att vi talar green field gruvbrytning utan möjligheter att dra fördel av produktionen av basmetaller som zink och bly.

Analysteamet på Standard Bank konstaterar att “från ett kostnadsperspektiv så är platina köpvärt till priser under 1.550 USD per troy ounce” Vi kan bara hålla med dem om detta.Eftersom silvret i dag handlas till ett pris om cirka 32 USD per troy ounce så säljs det till över 600 procent av produktionskostnaderna, samma siffra är 200 procent för guldet. Platina däremot säljs till ett pris på råvarubörserna som ligger i närheten av produktionskostnaderna. Det betyder att silver och guldpriset kan komma att falla betydligt mer än platinapriset innan producenterna, det vill säga gruvorna, gör åtstramningar i fråga om fortsatt produktion för att minska sina förluster. Enligt lagen om tillgång och efterfrågan vet vi att minskad produktion ger ett minskat utbud, något som höjer priset, allt annat lika. Det finns därför anledningen att tro att priset på platina kan vara ett betydligt bet än det både guld och silver.

Platina startar en tillfällig uppgång. Men sen då?

När vi senast gjorde en teknisk analys på Platina var priset 1 604 USD/oz och datumet var den 1 november. Det första av våra uppgångsmål för hösten var redan infriat och det andra, på 1 670 USD/oz var nästan nått i och med en notering i 1 661 USD/oz. Även om det fanns utrymme för en avslutande uppgång för att helt infria målet, var nya nedgångar sedan att vänta eftersom den långsiktiga trenden var fallande.

De senaste fyra veckorna har Platina följt kartan mycket trofast. Vi fick en avslutande uppgång till 1 676 USD/oz den 9 november, men där tog kraften slut. Uppgången var fullbordad och vårt mål på 1 670 USD/oz som vi satte redan i början av oktober, var infriat till fullo.

I den efterföljande nedgången, som pågår än idag, är noteringen i 1526 USD/oz i fredags, den lägsta hittills. Frågan är förstås om denna nedgång på 9 procent från toppen, ska räcka? Ja, tillfälligtvis bör den göra det i alla fall.

De senaste tre månaderna har Platina skapat en fallande trend och sammanbinder vi topparna i denna nedgång, får vi en trendlinje som idag har värdet 1 618 USD/oz (se diagrammet). Denna trendlinje bör nu testas igen.

Datummässigt är det början av nästa vecka, 5-7 december som kommer att ge oss viktiga ledtrådar om den fortsatta utvecklingen i Platina. En topp i detta tidsfönster varnar för fortsatta nedgångar, medan en tydlig lågpunkt talar för att den fallande trendlinjen kan komma att ge vika under vintern.

Eftersom vi fortfarande lever med informationen att en nedgång mot 1100-1200 under vintern inte är utesluten, ser vi alla uppgångar som tillfälliga i en fallande marknad tills vi får signaler om något annat. En första signal om trendändring skulle vara om den fallande trendlinjen på 1618 USD/oz bryts. Och en ny långsiktig uppgång anser vi har påbörjats den dag som Platina stänger över motståndet 1658-1676 USD/oz.

Du kan handla PLATINA med följande minifutures:
Uppgång MINILONG PLAT A med en hävstång kring 4,56
Nedgång: MINISHRT PLAT D med en hävstång kring 4,61

Läs mer om minifutures på RBS hemsida

[box]Denna analys publiceras på Råvarumarknaden.se med tillstånd och i samarbete med Axier Equities.[/box]

Ansvarsfriskrivning

Den tekniska analysen har producerats av Axier Equities. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna, dessa kan ändras utan varsel. Axier Equities tar inget ansvar för handlingar baserade på informationen.

Om Axier Equities

Axier Equities erbjuder såväl institutionella placerare som privatpersoner den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv handel på de finansiella marknaderna. Axier Equities erbjuder ingen handel, vare sig för egen räkning eller för kunder utan arbetar endast med finansiell marknadsföring och informationshantering. Företagets kunder får dessutom ta del av deras analysprodukter som till exempel det fullständiga morgonbrevet med ytterligare kommentarer och prognoser. Varje vecka tillkommer minst 30 analyser i Axier Equities analysarkiv. För ytterligare information se Axier Equities hemsida.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *