SHB Råvarukommentar 9 juni 2016

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenOljan i fortsatt stark trend

Fokus så här i början av amerikanska ”driving season” är som vanligt efterfrågan och den har fortsatt vara stark om än ej i samma grad som under de fyra senaste veckorna när raffinaderier förbereder sig för sommarsäsongen. Gårdagens lagerdata från USA visade på fallande lager för råolja som kompenserades till viss del av stigande lager av oljeprodukter. Råoljeproduktionen steg för första veckan på tre månader och i linje med fredagens data som visade uppgången i antalet riggar i spåren av den kraftiga oljeprisuppgången. Under veckan har oljan fått stöd av att Shell sagt att man inte kommer försöka reparera den, för andra gången, sprängda pipelinen i Nigeria. Landet producerar just nu på lägsta nivån på 30 år och ser allt mer ut att bli nyckeln till oljeprisets utveckling i år då störningarna där kompenserar för Irans ökade produktion.

Yellen hjälper till

Generellt har råvaror fått stöd av att Fed:s chef Yellen i princip tagit bort risken för en räntehöjning i USA vid nästa centralbanksmöte nästa vecka. Det har försvagat dollarn och gett stöd åt risktillgångar med exponering mot utvecklingsekonomierna, däribland råvaror.

Zinkrallyt håller

Gårdagens kraftiga prisuppgångar på zink (3%) och nickel (4%) efter bättre handelsutsikter i Kina och ECB stimulanser. Zinkrallyt med utbudsbrist har verkligen fått grepp i marknaden. Metallen har stigit med 27% i år när övriga basmetaller skvalpar kring -2 till 6% så här långt. Vi ser inte att zinkrallyt har nått vägs ände, trots den stora uppgången har vi ett riktpris på USD 2200 mot dagens 2046.

Tidigare idéer på teknisk analys

Koppar (stängd)

Koppar har fallit tillbaka ned och utlöst vår stopploss på 203.50. Vid ett köp på 211 skulle förlusten vara ca 3.5%.

Socker (stängd)

I vårt brev 6 april sade vi att vi letade köplägen kring 14.70 alternativt 14.10. Socker vände kraftigt vid 14.00 och har nu med råge nått vårt mål vid 18.00. Resultat om man antar köp vid 14.70 blev ca 22%.

Ris

Ris har varit volatil men ligger nu på ungefär samma nivåer som vid det senaste utskicket. Vi gör inga förändringar av vårt mål på 13.60 eller vår stopp vid 10.60.

Kakao

Kakao har gått fortsatt upp och är farligt nära vår stopp vid 3130. Vårt mål vid 2600 känns avlägset men vi fortsätter att behålla det tillsvidare.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top