SEB Råvarubrev 14 juni 2016

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityÖkad oro – stigande guld, silver och dollar.

MARKNADEN I KORTHET

Nervositeten inför den kommande folkomröstningen, Brexit, börjar nu påtagligt märkas. Opinionsundersökningarna slår fram och tillbaka. Oddsen hos bookmakers har också förändrats såtillvida att förra veckan stod det 78/22 % för stanna/lämna medan noteringen i skrivande stund står på 57/43 %. På onsdag kommer den amerikanska centralbanken med sitt räntebesked men efter den senaste arbetsmarknadsrapporten så blir det ingen höjning denna gång (oron inför Brexit spelar säkerligen också roll). Intresset för att köpa försäkring (Kreditswappar, CDS) på Italien har ökat rätt ordentligt de senaste dagarna och bankindexet för eurozonsbanker har också fallit kraftigt. Ädelmetaller och dollar för en euro eller sek-baserad investerare ser allt intressantare ut i rådande läge.

Råvaror: Oljeprisuppgången bör nu åtminstone kortsiktigt ha nått vägs ände efter att ha vänt ned från sitt kanaltak. Ädelmetaller fortsätter att utvecklas positivt och med sämre riskaptit den närmaste tiden bör de kunna fortsätta att göra så. Flertalet jordbruksprodukter handlas högre och med en fast underton. Koppar fortsätter att vara en svag presterare jämfört med t.ex. aluminium. Zink tycker vi fortfarande är lite för dyrt just nu.

Valuta: Dollarn återtar allt mer av den mark som förlorades efter att sannolikheten för en junihöjning från FED prisades ut ur marknaden. Den japanska yenen har fortsatt att stiga (JPY/SEK på 4-års högsta).

Börser: Brexit-oron börjar gripa omkring sig samtidigt som vi noterar en ökad oro inom europeisk banksektor (-15 % i juni). Viktig veckostängning för OMX denna vecka.

Räntor: Långa räntor fortsätter att pressas ned och den tyska 10-åringen handlades på tisdag förmiddag för första gången under 0 %.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Oljeprisuppgången har nu antagligen kommit till vägs ände (i ett kortare perspektiv).
 • Elpriset (Kv3 2016) har hållit sig kvar nära högstanivåerna.
 • Guld och silvers har fortsatt stiga kraftigt (och bedöms ha mer kvar att ge).
 • Dollarkursen har återhämtat sig något efter det kraftiga fallet.
 • Zink har fortsatt att stiga. Alu bröt upp ur det månadslångaintervallet. Koppar är på glid.
 • Majs, sojabönor, socker och bomull fortsätter att attrahera köpare.
 • Kaffe gör ytterligare ett försök att lämna sin långvariga bas.
 • OMXS30 brott av 1390 är helt klart oroande.

VECKANS NYA REKOMMENDATIONER

Ingen ny rekommendation

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, sept.kontraktet, dagsgraf, dollar per fat. ($51,54/fat)Även om uppgången i antalet borriggar bara ökade med tre stycken förra veckan så är det ändå värt att notera att vi nu har två veckor på raken med ökad aktivitet inom skifferoljesektorn. Med tanke på framförhållning så har ju dessa investeringsbeslut fattats tidigare och följaktligen vid ett lägre oljepris än de senaste veckornas. Det om något borde vara en signal om fortsatt ökad aktivitet om vi tittar lite framåt. Enligt vår oljeanalytiker så krävs det idag cirka 200 nya riggar (100 om drivna av de bästa bolagen på de bästa ställena) för att få den amerikanska oljeproduktionen att vända upp.

Efter förra veckans negativa avslutning är vi än mer stärkta i vår uppfattning att prisrisken i närtid återfinns på nedsidan.

OBSERVATIONER

+ Nigeriansk produktion är fortsatt utsatt för stora störningar.
+ Risken för produktionsstörningar i Venezuela är fortsatt hög.
+ Den amerikanska produktionen fortsätter att falla men icke-OPEC produktionen har den senaste tiden fallit mer (Kina).
– Antalet riggar steg med 3 förra veckan (+13st sedan botten).
– Dollarpriset har repat sig sedan fallet efter NFP.
– Kanadas produktion föll som mest med 1,2mfpd pga. skogsbränderna men återhämtar sig sakta men säkert. Produktionsbortfallet för juni förväntas stanna vid -400kfpd.
– Nigerias oljeminister startar dialog med milisen i Nigerdeltat.
– Fortsatt stigande Iransk produktion (högsta sedan 2011).
– Lagren är fortsatt mycket stora (långt över 5-års snitt).
– Den långa spekulativa Brentpositionen ökade marginellt (kommersiella aktörer är dock nära rekordkorta).
– Det historiska säsongsmönstret pekar mot en pristopp.
– Tekniskt har korrektionerna i år börjat vid kanaltaket, vilket åter verkar vara fallet.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation.

EL

NOMX Nordic Base Q3-16 (€24)Den nedgång som vi spekulerade i förra veckan blev betydligt mindre än vad vi hade trott. Uppenbarligen så är hydrobalansunderskottet stort nog för att fortsätta att hålla priset upp trots fallande olje- och kolpriser. Tekniskt så ser vi fortfarande en klar risk för ytterligare korrektionsförsök.

OBSERVATIONER

+ Ringhals 2 är under renovering (förväntas åter i drift i mitten av september). R4 har tagits ur drift för årets revision (beräknad återstart 30 juni).
+ R1 är åter i drift men bara på halv fart fram till 18 juni då full effekt beräknas nås.
+ Oskarshamn 1 är nu åter tillbaka i produktion men O3 är nu helt stängd för revision och förväntas åter i produktion den 22 juni.
+ Forsmark 2 är stängd för revision fram till 16 juni.
+ Underskottet i hydrobalansen är fortsatt relativt stor (12-14Twh) och ser ut att fortsätta vara så kommande veckor.
+ Temperaturen ser ut att hamna strax över medel men med små avvikelser.
+ Nederbörden ser också ut att vara helt odramatisk med en lite blötare period runt lördag.
– Vattenmagasinen har en allt större tillrinning och sedan förra veckan har vi sett accelererande ökning av fyllnadsgraden som nu nått nästan 56 %.
– Inflödet fortsatt betydligt större än historisk norm.
– Priset på CO2 utsläppsrätter är nu snabbt på väg ned.
– Kolpriserna har gått ned något sedan förra veckan.
– Tekniskt så uppvisar marknaden nu, förutom att vara överköpt (mest överköpt sedan aug-2014), också en så kallad negativ divergens (högre toppar i pris men lägre toppar i indikatorn (här stochastic).

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation.

GULD

GULD spot dagsgraf ($1284/uns)Guldpriset har fortsatt att utvecklas väl med en nettouppgång förra veckan på $30/oz. Fallande riskaptit (Brexit närmar sig, svagare börser m.m.) tillsammans med än flera obligationer på minussidan fortsätter att ge understöd till högre priser. ECB började förra veckan även att köpa företagsobligationer vilket sätter ytterligare press på de placeringar som överhuvudtaget ger någon avkastning (hur ska Europeiska liv och försäkringsbolag klara detta?).
Noterbart är också att förra veckan steg ädelmetallerna och dollarn (+yenen) tillsammans. Ädelmetaller för en euro eller sek-baserad investerare ser därför än mer aptitliga ut.

OBSERVATIONER

+ BREXIT.
+ Ingen räntehöjning från FED i juni (och vid Brexit inte i juli heller).
+ ECB har börjat köpa företagsobligationer (mer QE).
+ Fallande guldproduktion i Australien har nu även följts av motsvarande utveckling i Ghana.
+ Med allt fler obligationer (knappt $8 biljoner obligationer handlas nu till negativ ränta) avkastande negativa räntor framstår guld som en alternativ placering.
+ Flödet in i guldaktier och ETF:er fortsatte förra veckan med t.ex. GLD femte mest köpta mellan 3-9/6.
+ Förra veckan så köpte spekulanterna långa kontrakt och sålde korta varför nettopositioneringen åter steg och steg ordentligt.
+ Tekniskt så har vi nu ett starkt moment och förväntas passera toppen från maj, $1304, inom en inte allt för avlägsen framtid.
– Kinesiska centralbanken köpte inget guld under maj.
– Guld/silver förhållandet har vänt ned ifrån korrektionsmålet 75 uns silver per uns guld (även om en mindre studs noterats).
– Den långa nettopositioneringen är fortsatt mycket stor.
– Tekniskt så skulle det inte vara förvånande att se en mindre korrektion innan vi passerar föregående topp, $1304, för ett test av $1345..

REKOMMENDATION

 • BULL GULD X2 S (höj stoppen till 1255).

SILVER

SILVER spot dagsgraf ($17,34/uns).Förutom vad som beskrivits i texten under guld så har ju silver också gått bättre då förhållandet antal uns silver/per uns guld bör fortsätta att falla. Vi ligger även efter den senaste rörelsen på en historiskt mycket hög nivå (74uns silver per uns guld) vilket fortsätter att tala till silvrets fördel, därav den högre hävstången.

OBSERVATIONER

+ BREXIT.
+ Ingen räntehöjning från FED i juni (och vid Brexit inte i juli heller).
+ Silverproduktionen beräknas minska med upp till 5 % i år, den första nedgången sedan 2011.
+ Guld/silver förhållandet har vänt ned ifrån korrektionsmålet 75 uns silver per uns guld.
+ Givet de låga metallpriserna generellt så kommer få gruvor att öppnas/prospekteras kommande år och eftersom silver ofta är en biprodukt till annan gruvbrytning bör utbudet fortsätta att minska.
+ Tekniskt svarade marknaden exemplariskt på huvudstödet och bör nu vara på god väg mot ett nytt årshögsta.
– Förvaltare och ETF:er är fortsatt historiskt långa.
– Nettopositioneringen minskade något under föregående rapportperiod (långa kontrakt minskade och korta ökade).
– Tekniskt så börjar den riktigt korta bilden bli överköpt varför det finns utrymme för en mindre rekyl (16,95?) innan nästa steg upp mot $18/19 området tas (en chans för den som inte hunnit med att komma in).

REKOMMENDATION

 • BULL SILVER X4 S (höj stoppen till 16,75).

KAFFE

KAFFE rullande 1:a. kontraktet, dagsgraf ($137,30).Egentligen är det förvånande att inte priset lyckats ta sig upp ur bottenformationen givet hur mycket dåliga nyheter som drabbat kaffemarknaden under våren. Frågan är hur mycket som finns undanstoppat i så kallade dolda lager? Dessutom så finns det förhoppningar om bättre utsikter i Brasilien senare i år i alla fall om man ska tro på den amerikanska jordbruksmyndigheten USDA.

OBSERVATIONER

+ Amerikanska US Climate Prediction Center säger att det är upp till 75 % sannolikhet att ett La Ninja fenomen kommer att utvecklas under hösten/vintern vilket skulle innebära mer torka för Brasiliens del.
+ Organisationen för Brasiliens kaffeexportörer rapporterade att exporten av robustakaffe i maj var 13,17 % lägre än maj 2015 (exporten av arabicakaffe var relativt ofärändrad).
+ Brasilianska lager av arabica är relativt låga.
+ En viss risk för frost infann sig i och med den kallfront som drog in förra veckan, dock har än så länge inga rapporter om frostskador inkommit.
+ Indonesiens kaffeexport har fallit med 8 % till fyraårs lägsta.
+ Även Vietnam, som åter drabbats av torka, förväntar sig ytterligare nedgång i produktionen.
+ Centralamerikansk produktion nere på 11-års lägsta.
+ Förstärkningen av den brasilianska valutan, BRL.
+ Tekniskt sett så har bilden ytterligare förbättrats då vi nu verkar vara i slutfasen av att ta oss upp ur den rundade bottenformationen.
– Okänt hur mycket som finns i ”gömda” lager.
– Exporten från Centralamerika förväntas öka i år, efter dippen ned till 11-års lägsta.
– Mexiko får bukt med sjukdomen kafferost (som fått mexikansk produktion att falla till 50-års lägsta) men inte förrän 2018/19 räknar man med att vara tillbaka till full produktion.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation

OMXS30 (TEKNISK UTBLICK)

OMXS30 veckograf (1284)Sedan förra veckan så har utvecklingen gått fort åt det negativa hållet och vi handlar för närvarande under den viktiga referenspunkten 1300. Skulle så vara fallet vid veckans stängning så utlöses en säljsignal, den första mer medel – långsiktiga sedan 2011 (vid förra försöket, i februari, ”spikade” priset under det långa medelvärdet (233v) varför ingen signal utlöstes.

En veckostängning under 1300 skulle göra oss ytterst oroade då ett brott av det 233veckors glidande medelvärdet många gånger varit en illavarslande signal. En ytterligare negativ utveckling vore också om föregående rekylbotten, 1246, tas ut.

OBSERVATIONER

+ 55vmv handlar ovanför 233vmv.
+ Nedgången från förra våren vände i februari upp en punkt ifrån huvudstödet vid 1246 (17/10-2014 botten).
– Priset befinner sig under 233veckors glidande medelvärdet.
– Priset befinner sig under 55v glidande medelvärdet som också har en negativ lutning.
– Priset befinner sig i en fallande kanal.
– Vid tidigare tillfällen, 2001 och 2008, när marknaden ”hängt” på 233vmv för att sedan falla under detta har utlöst kraftiga utförsäljningar varför stödet vid 1300 får anses vara mycket viktigt.

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation.

AKTUELLA REKOMMENDATIONER

Investera i guld, silver och USD

*Vid tidpunkten för rekommendationen.
USD/SEK positionen kan med fördel ökas på när kursen passerar 8,3850 (samtidigt kan en stopp då läggas vid 8,09 för hela positionen). Målkurs 9,33 – 9,78.
Skillnaden i val av hävstång för guld och silver återspeglar vår vy att silver bör gå bättre än guldet.

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top