SHB Råvarukommentar 25 september 2015

  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenTvära kast för oljan
  • Kina tynger basmetallerna
  • Yellen styr guldet

Veckan inleddes med en kraftig oljeuppgång och präglades åter av tvära kast mellan upp- och nedgång. Riggarna faller återigen i Baker Huges veckovisa riggdata i USA. Lagernivåerna är visserligen långt över normalen men har två veckor i rad kommit in under förväntningarna. Den veckovisa produktionsserien har fallit under flera veckor men steg svagt denna vecka. Viktigt att komma ihåg att denna är modellerad och från tid till annan får kraftiga revideringar. Icke desto mindre ser USA:s oljeproduktion ut att komma ner ordentligt även om den fortfarande är högre än vid samma tid förra året. Hedgefonder minskar sina korta positioner i olja och är positionsvis mest långa på två månader. Sammantaget ser vi fler faktorer som talar för högre oljepris än lägre under hösten.

Basmetaller harvar vidare under den våta filt som Kinafrossan lägger på marknaden. Rallyt efter Glencores produktionsneddragning har kommit av sig och Kinafrossan biter sig fast i basmetallkomplexet. LME:s lager av zink har stigit 43 % sedan botten i augusti och pressar priset som har tappat 10 % på 12 dagar. Indonesiens president Joko Widodo bekräftade att regeringen inte kommer häva exportförbudet av icke förädlade malmer. Det betyder att risken för ytterligare prisnedgångar i nickel är mindre samtidigt som de förväntade gruvstängningarna på grund av låga priser lyser med sin frånvaro.

Guldpriset har reagerat kraftigt uppåt på den uteblivna räntehöjningen från Fed. Vi förväntade oss att Yellen skulle höja räntan förra veckan och att det skulle pressa guldpriset. Så blev inte fallet men nu har risken för räntehöjning senare i år ökat. Yellen påtalade också att räntehöjningen finns kvar i år såvida inget oväntat händer med amerikansk ekonomi.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top