Connect with us

Analys

SHB Veckans jordbrukskommentar – 28 september 2015

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete steg under föregående vecka i både Chicago och Paris, och fortsätter upp starkt även denna vecka. Orsaken är främst torrt väder i Ryssland och Ukraina samt El Ninõ-relaterat torrt väder även i Australien. Som vanligt reagerar marknaden snabbt och ganska rejält när det pratas om problem för grödorna i Ryssland och Ukraina. Enligt vår mening är det dock lätt att tycka att denna uppgång är lite överdriven i en situation med väldigt gott om spannmål i världen och inte överdrivet stor efterfrågan. Föregående två höstar pratades det också om problem för sådden i öst och resultatet blev till slut ändå klart högavkastande grödor. Helt klart är torkan något att uppmärksamma och följa noga men ha i åtanke att det fortfarande sås mycket i dessa regioner.

COCERAL justerade förra veckan upp sin prognos över årets veteskörd i EU till 148,25 miljoner ton, upp från deras prognos i juni på 140,62 miljoner ton. USDA har motsvarande siffra på 154,13 miljoner ton.

Väderutvecklingen i öst, och med det även prisutvecklingen, blir som sagt intressant att följa fram-över. Eventuellt regn inom kort kan mildra oron snabbt. Notera att det redan nu går att sälja vete MATIF december 2016 på omkring EUR 192 (SEK 1.805) per ton.

Raps

Rapspriserna steg under den gångna veckan utan större nyheter att rapportera om, uppgången följde canola i Kanada och för båda förklaras nog en del av uppgången i oviljan hos bönder att sälja till rådande nivåer. Raps augusti 2016 handlas nu kring EUR 369 (SEK 3.470) per ton.

Majs

Majspriserna i Chicago steg något under förra veckan och startar måndagen med nära nog oför-ändrade priser. Majs i sig upplever inte mycket problem, med god skördeutveckling i USA och låga amerikanska exportsiffror, så drivande i uppgången är nog främst stigande priser på vete. Diskus-sioner finns om att USDA väntas justera ned sin prognos för avkastningsnivån för pågående skörd USA men det marginellt och inget som förändrar att tillgången på foderspannmål är väldigt god.

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor steg något i slutet av förra veckan men öppnar denna vecka ned-åt. Skörden är igång i full fart i USA utan större problem att tala om – varmt och torrt väder och inget som hindrar tröskorna och avkastningsnivåer rapporteras in som väldigt höga. Kortsiktigt kommer visst stöd till priserna från palmolja Malaysia, som stigit som följd av svag inhemsk valuta samt skogsbränder i Indonesien, och även från Canola i Kanada som också stigit i pris. Vi har dock svårt att se skäl till långsiktigt stigande priser på soja, det som följd av den goda skördeutveckling-en i USA, låg export från USA, svag brasiliansk valuta vilket allt annat lika talar för stor kommande areal och inte minst de ekonomiska bekymren i storkonsumenten Kina.

[box]SHB Jordbrukskommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *