SHB Råvarukommentar 16 september 2016

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenStora rörelser i råvarumarknaden

Veckan inleddes med att två stora organisationer ändrade sin uppfattning om globala marknadsbalansen för olja. Först ut var OPEC där produktionen utanför OPEC vändes från nedgång till uppgång genom nya fält som kommer i produktion och ökad skifferproduktion i USA. På samma tema kom sedan Parisbaserade IEA med sin marknadsbalans för 2017 och konstaterar att överutbudet kommer bestå åtminstone under första halvåret 2017. Svagare efterfrågan, höga lager och ökad produktion var en besk kombination i revideringen. Volatiliteten i råvarumarknaden har stigit denna vecka och korrelationen till börsen har stärkts. Veckans lagerdata i USA bjöd på en oväntad överraskning när lagren av råolja minskade med det mesta på 17 år. Det förklaras dock av orkanen Hermine, eftersom största lagernedgången var i de regioner där orkandrabbad oljeproduktionen landar. Bensinlagren föll dock till årslägsta och bensinterminen steg 5%. Därmed noterar vi en mer utdragen ”driving season” i år som egentligen slutar på Labor day som i år var den 5/9.

Nickel i fokus för basmetallerna

Filippinernas nya president Duterte fortsätter gå hårt fram för att förbättra standarden i landets gruvor. Det har varit många miljöskandaler och grupperna mot gruvindustrin är numera starka på Filippinerna. Landet är världens största producent och exportör av nickel och marknaden är nervös för varje nyhet som kommer ut från miljöutvärderingen. Senaste budet är att den slutliga miljöstudien av gruvorna ska publiceras den 22:a september, efter att ha blivit uppskjuten i två omgångar. Basmetallerna har annars fått stöd av bättre data i Kina. Industriproduktionen steg 6,3% i augusti mot 6,0% i juli och väntat 6,2 är ett trendbrott som tillsammans med stigande ”retail sales” och ett hopp i ”fixed asset investments” gör att tron till att landet vänt nedgången i investeringar tilltar.

Guld – i väntan på december

Guld har hamnat i en negativ trend när dramatiken efter Brexit klingat av och Fed:s kommande räntehöjning i december känns allt mer säker i marknaden. Fem dagar i rad med fallande guldpris före en svag uppgång under onsdagen bröt trenden.

Svagare vetepriser

Vete handlat i Paris har tappat drygt 6% under senaste veckorna. Av den globala skörden återstår i princip bara Australien. Även om delar av Europa med Frankrike och Tyskland fått sämre skörd så kompenseras det av stor skörd med bra kvalitet i Ryssland och bra veteskörd i USA. Globala lager kommer därmed stiga ytterligare i år och när skörden har flyttats från fältet till ladorna faller den riskpremie som alltid finns så länge grödan står kvar på fältet. Förutom Australiens veteskörd är nästa hållpunkt skörd av majs i USA som huvudsakligen sker i oktober.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top