Följ oss

Analys

SEB Råvarubrev 13 september 2016

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityVolatilitetens återkomst?

MARKNADEN I KORTHET

Efter en av de längre lugna perioderna i S & P 500 (mätt som 20dagars glidande medelvärde +/- två standardavvikelser) invaggat investerarna i en kanske för trygg förvissning om en fortsatt likartad utveckling bröt kurserna ned på bred front under fredagen. Volatilitetsindexen blev följaktligen förra veckans vinnare. Ytterligare oro, åtminstone på kortare sikt, kan definitivt inte uteslutas. Även råvaror påverkades generellt negativt av det mer negativa sentimentet. Det mest oroande tecknet är att svagheten i aktier och råvaror denna gång inte lett till fallande räntor, tvärtom så har internationella obligationsräntor stigit relativt kraftigt.

Råvaror: Oljan fortsätter som planerat sitt meandrande inför det informella OPEC mötet i Alger senare denna månad. Irans oljeproduktion har planat ut och gjort så på samma nivå man låg på när sanktionerna trädde ikraft vilket gör att man nu bör ställa sig frågan om de nu nått sitt kapacitetstak. Amerikansk naturgas fortsätter att klättra allt högre. Basmetallerna, framför allt aluminium och koppar har fortsatt att handlas ned men har nu även fått sällskap av nickel och, äntligen får vi väl säga, zink. De pressade jordbruksprodukterna, majs, vete och sojabönor har alla stigit den senaste veckan och i fallet vete kan det vara så att vi är på väg att nå en balans. Kaffe fortsatte initialt upp men mötte, precis som i juli, säljare över 155.

Valuta: Dollarkursen fortsätter att i mångt och mycket fladdra upp och ned (inom sitt konsolideringsintervall) följandes utvecklingen av den amerikanska statistiken och därmed sannolikheten för när nästa FED-höjning (mötet i sep, nov eller dec) ska komma. Den svenska kronan förstärktes något förra veckan men det ser ut att vara högst temporärt då både EUR/SEK och USD/SEK (JPY/SEK en bubblare) fortsätter att handla med underliggande press uppåt (högre och högre bottnar). Den kinesiska valutan fortsätter att försvagas vilket möts med interventioner (den kinesiska valutareserven har nu minskat med ~800 miljarder dollar sedan toppnivån 4 biljoner dollar).

Börser: Marknaden har nu börjat ta hand om de ”stretchade” nivåer vi såg förra veckan. De underliggande trenderna ser dock, efter innevarande korrektion, fortsatt hyfsat positiva ut. Allt för snabbt stigande räntor, om detta skulle fortsätta, utgör dock ett mörkt moln.

Räntor: Vår vy om något stigande, framför allt amerikanska obligationsräntor, har infriats snabbare och mer impulsivt än vad vi vågat tro på. Om detta bara är ytterligare en korrektion eller början på något allvarligare är för tidigt att säga men situationen påkallar stor vaksamhet (obligationer är ju det i särklass dyraste tillgångsslaget).

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

  • Oljepriset handlas i ett allt snävare intervall inför mötet i Alger.
  • Zink ser nu ut att ha påbörjat en välbehövlig korrektion.
  • Guld och silver fortsätter sannolikt att konsolidera.
  • USD/SEK lade ytterligare en högre botten till samlingarna.
  • Kaffe mötte åter säljare vid uppgången över 155.
  • OMXS30 nedgången bör så länge topplinjen från 2015 inte bryts anses vara en kortare rekyl.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dec.kontraktet, dagsgraf, $47,38/fat.Marknaden fortsätter att uppvisa obeslutsamhet med upp och nedgångar följande på varandra. Mönstret av fallande toppar och stigande bottnar stödjer vår tes att vi bör fortsätta att intervallhandla fram tills mötet i Alger senare denna månad. Iran har nu nått samma nivå på sin produktion som när sanktionerna slog till och produktionsökningen verkar nu också ha planat ut. Målet verkar dock vara satt till ~4 mfpd något som antagligen tar ytterligare några månader att nå. Någon form av ”frysning” verkar i sådana fall vara troligare på nästa ordinarie OPEC möte som hålls den sista november i Wien.

Konklusion: Sammantaget fortsatt stor osäkerhet kring oljepriset men med en viss övervikt för nedsidan på kort sikt.

OBSERVATIONER

+ Spekulationer om ett produktionstak.
+ Nigeriansk produktion störs fortsatt av oroligheterna i Nigerdeltat (militären jagar och stänger illegala raffinaderier).
+ Situationen i Venezuela fortsätter att förvärras.
+ Iransk produktion verkar ha nått en platå.
– Fortsatt överutbud.
– Saudisk produktion på rekordnivå (men bör säsongsmässigt snart börja minska då behovet av luftkonditionering avtar).
– Irakisk export förväntas öka ytterligare.
– Ökad utskeppningskapacitet bör kunna öka Libysk export (men de senaste rapporterna är tyvärr nedslående).
– Förra veckans lagerneddragning berodde på försenade fartygsleveranser pga. storm.
– Antalet amerikanska borriggar fortsätter att öka.
– Nigeriansk gerilla (Delta Avengers) har infört vapenvila.
– Lagren är fortsatt mycket stora ( över 5-års snitt).
– Det historiska säsongsmönstret talar för att en pristopp har satts under sommaren.
– Tekniskt så har vi återtestat brottet ned ur kanalen. Historiskt finns det en tendens att ett sådant beteende leder till ytterligare försäljningar.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2 ,X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

ZINK LME 3M

LME 3M ZINK $2266/tonSå kom den då till slut, vändningen, korrektionen. Vi har under en tid ett flertal gånger påpekat att zinkmarknaden sprungit ifrån sig själv och att en korrektion med all nödvändighet väntat runt hörnet. Med stigande lager och en tekniskt allt mer ”stretchad” vy så har vi till slut nått en punkt där marknaden nu börjat skydda produktion/ta hem vinst på långa positioner. Givet den mycket långa nettopositionen bland kapitalförvaltare så kan en nedgång utlösa betydande försäljningar av finansiella positioner.

Konklusion: Flera faktorer talar för fortsatt nedåtrisk på kort sikt.

OBSERVATIONER

+ Fortsatt positiv vy på medellång – lång sikt.
+ Underskott i år och förväntat något större 2017.
+ Kinesisk fastighetsdata visar på stigande priser på nya bostäder.
+ Även bilförsäljningen är stark dock sviktar den amerikanska något.
+ Tekniskt så ligger vi medel – långsiktigt kvar i en stigande trend.
– Producentförsäljningarna har ökat ju mer priserna har klättrat.
– Ännu inga bevis på en tajtare marknad.
– LME lagren har ökat under sommaren (minskat marginellt på slutet).
– Tekniskt så har vi fallit ned från en s.k. stigande kil, ett vanligt avslutande mönster.

Tillgängliga certifikat:
BULL ZINK X1, X2, & X4 S
BEAR ZINK X2 & X4

GULD

GULD spot dagsgraf, $1326/uns.Guldet har sedan förra veckan ännu en gång testat den övre delen av den möjliga ”tjurflaggan” och ännu en gång förvägrats bryta upp ur densamma. Svagare amerikansk data och därmed uppskjuten räntehöjning sänkte dollarn och tryckte ned guldpriset men bara kortsiktigt. Guldet ser för närvarande ut att handlas ned på sämre riskaptit och stigande räntor alltså som vilken riskfylld placering som helst.

Konklusion: Fortsatt konsolidering är nog bästa gissning.

OBSERVATIONER

+ ETF-flödena vände förra veckan (statistik 2-8/9) till plus med guld och guldgruveaktierelaterade ETF:er som tredje respektive fjärde mest köpta.
+ Efterfrågan från världens 1,6miljarder muslimer kan komma att öka dramatiskt när en Sharia-standard för guld förväntas komma på plats under hösten.
+ FED’s obeslutsamhet avseende nästa räntehöjning.
+ Eventuella nya penningpolitiska stimulanser från ECB och Bank of Japan.
+ Fallande guldproduktion.
+ Statsobligationer till ett värde av $11 handlas nu till negativ ränta.
+ Det viktiga motståndsområdet i $1400-området har ännu inte utmanats.
+ Tekniskt så finns förutsättningarna för en så kallad ”tjurflagga”.
– Fortsatt positiva signaler för en starkare dollar.
– Fortsatt ökning av den nettolånga spekulativa positionen som redan är mycket stor i ett historiskt perspektiv.
– Centralbankerna har sedan i våras successivt minskat sina inköp månad för månad.
– Rekylfasen i den negativa guld/silver-trenden ser nu att ha avslutats vilket riskerar att påverka guldpriset negativt.
– Mycket tunga motstånd i $1400-området riskerar tynga.
– Tekniskt kvarstår risken för en djupare rekyl så länge inte priset klättrar upp över $1368.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, 4, 5 & 10 S
BEAR GULD X2, X4, X5 & X10 S

USD/SEK

USD/SEK spot, dagsgraf, 8,4875.Svagare amerikansk statistik tillsammans med ett fullt inte lika mjukt Riksbanksbesked utlöste en lika snabb som kortlivad korrektion ned från 8,60 till 8,38 innan fyndköparna återvände. Sett ur en teknisk synvinkel så är det ju positivt med ännu en högre botten (även om denna inte är bekräftad innan 8,6155 bryts).

Konklusion: Fortsätter sakta men säkert att bygga upp trycket för ett brott på uppsidan.

OBSERVATIONER

+ Räntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka.
+ Svensk ekonomi har börjat sakta in.
+ Dollarcykeln (sedan 1970-talet) pekar på en ny topp under 2017.
+ Positiv ränta i USA attraherar inflöden.
+ Den spekulativa långa nettopositioneringen i $-index är bara en fjärdedel av vad den var i början på året. Denna ökade dock under den senaste mätperioden.
+ Tekniskt så är konsolideringen ett fortsättningsmönster talandes för en fortsättning av den tidigare uppåttrenden.
– Att FED gång efter annan har skjutit upp räntehöjningarna.
– FED vill inte ha en allt för stark dollar.
– Osäkerhet om presidentvalet.
– Den starka dollarn är en klar motvind för amerikanska exportföretag samt att den ger en deflationsimpuls som i sin tur gör FED än mer obeslutsam.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

KAFFE

KAFFE dec. kontraktet, dagsgraf, $c148,95/pund.Den senaste statistiken visade på en fortsatt ökad lång nettopositionering förra veckan vilket också visade sig i initialt stigande priser. Allmän riskaptitsförsvagning i slutet på veckan påverkade dock även kaffepriset negativt.

Konklusion: Ökad vaksamhet efter att vi återigen mött säljintressen ovanför 155-nivån. Positiv trend består ovanför 147,80.

OBSERVATIONER

+ En av de tajtaste säsongerna på länge enligt USDA,
+ Fallande global export ger farhågor om ett tajtare utbud.
+ Asiatiska producenter lider fortfarande av sviterna efter El Ninjo dvs. produktion/export är lägre än tidigare.
+ Conab’s senaste undersökning av inhemska (Brasilianska) lager visade på en minskning med 5,4 % jämfört med samma tid 2015 (generellt låga lager i producentländer).
+ Sjukdomen kafferost visade sig ha än mer långtgående konsekvenser för mexikansk produktion vilken nu beräknas fallit med en tredjedel.
+ Centralamerikansk produktion nere på 11-års lägsta.
– Fredsavtalet i Colombia bör på sikt leda till en ökad produktion/export.
– Den brasilianska valutan har fortsatt att försvagas sedan toppen i början av augusti och det ser ut att fortsätta.
– Den spekulativa nettolånga positionen nu den största sedan sommar/höst 2014.
– Generellt goda lager i konsumentländerna.
– Ånyo säljare ovanför 155-nivån.
– Tekniskt negativt om 147,80 passeras på nedsidan.

Tillgängliga certifikat:
BULL KAFFE X1, X4 & X5 S
BEAR KAFFE X4 & X5 S

OMXS30 (RENT TEKNISK UTBLICK)

OMXS30indexgraf, 1425.Den sjätte september utvecklades till en negativ vändningsdag (en högre topp än dagen föres högsta, en lägre botten än dagen föres lägsta och en stängning under dagen föres lägsta nivå) vilken efter de senaste dagarnas utveckling visat sig vara påfallande korrekt. Givet den tidigare positiva utvecklingen med högre toppar samt brottet över 2015 års fallande trendlinje är vi benägna att se innevarande nedgång som korrektiv dvs. tillfällig.

Konklusion: För att bibehålla en medelsiktigt positiv vy så bör området mellan 1397 – 1370 attrahera förnyat köpande.

OBSERVATIONER

+ Priset ligger över både 55 och 233d mv.
+ Priset har brutit över rekyltoppen från mars, 1432 och därigenom brutit mönstret av fallande toppar.
+ 55d mv har en positiv lutning.
+ Långsiktig dubbelbotten vid 1240/46 stödet.
– Starka motstånd vid 1483.
– Kortsiktigare indikatorer har vänt till sälj.
– Negativ dagsvändningsdag den 6:e sept.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5 S
BEAR OMX X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Utveckling på råvaror

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

SEB Metals price forecast update

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Softer economic growth in 2024 calls for somewhat softer metals prices in 2024. Industrial metals prices as well as other commodity prices exploded during Covid-19 as governments around the world unleashed stimuli in the magnitude of 10x of what was done during the global financial crisis in 2008/09. Consumers shifting spending from services to consumer goods added to the boom. Bloomberg’s industrial metals price index was up 91% in March 2022 versus January 2020 because of this. Global manufacturing PMI peaked in May 2021 and has been fading since and below the 50-line from September 2022 with latest reading at 48.8. Industrial metals prices have faded since their peak in March 2022 but are still 30% higher than they were in January 2020. Even zinc, the worst performing metal, is still 9% above where it was in January 2020. As such one could possibly argue that industrial metals have not yet fully faded from their Covid-19 stimulus boom. One possible explanation could be inflation where US inflation is up 19% over the period. But this still leaves industrial metals up 11% in real terms. Another possible explanation is the big jump in energy prices over the period. While coal and gas prices have fallen back a lot, they are still quite high. The coal price in western Europe is 110% above where it was at the start 2020 and 50% above its 2010-2019 average. Most industrial metals are highly energy intensive to produce with digging and crushing of rocks, smelting, and refining of ore. The current aluminium price of USD 2215/ton is for example well aligned with coal prices. In addition to this there has also been significant closures of zinc and aluminium smelting capacity in Europe which probably have supported prices for these metals.

Global economic growth is forecasted to slow from 3.5% in 2022, to 3.0% in 2023 and then again to 2.9% in 2024 as the big jump in interest rates induce economic pain with a lag. Aligned with this we expect lower industrial metals prices in 2024 than in 2023 though only marginally lower for most of the metals. But the field of metals is wide, and the price action is thus adverse. Copper is likely the metal with the most strained supply and with huge needs in the global energy transition. 

Aluminium: Prices will likely be depressed versus marginal costs in 2024. Aluminium from Russia is flowing unhindered to the market. Most is going to China for reprocessing and potentially re-exported while some is going to Turkey and Italy. It is all flowing into the global pool of aluminium and as such impacting the global market balance. The LME 3mth aluminium price is currently well aligned with coal prices and both have traded mostly sideways since June this year. Aluminium premiums in the EU have however fallen 30-40% since mid-June in a sign of weakness there. The global market will likely run a surplus in 2024 with depressed prices versus the marginal cost of production.

Copper: Softer fundamentals in 2024 but with accelerating tightness on the horizon. Copper is currently trading at USD 8470/ton and close to 37% above its early Jan 2020 level. The market is expected to run a slight surplus in 2024 followed by accelerating tightness the following years. Downside price risk for 2024 is thus warranted along with softer global growth. The power of Unions is however getting stronger in Latin America with demands for higher salaries. Strikes have broken out in Peru with production at the Las Bambas copper mine at only 20%. Further strikes and disruptions could quickly put the market into deficit also in 2024.

Nickel: Indonesia pursuing market share over price pushing the price down the cost curve. Indonesia’s nickel production is growing rapidly. Its production reached 1.6 million ton in 2022 (+54% YoY) and accounted for close to 50% of total global supply in 2022. Its share looks set to reach 70% by 2030. Lower prices will stimulate demand and will also force higher cost producers to shut down thus making room for the wave of new supply from Indonesia. Prices will be sluggis the nearest years as Indonesia aims for market share over price.

Zinc: Price has stabilized around USD 2500/t. Weakness in global construction will drive prices lower at times in 2024. The 3mth LME zinc price has fallen from a peak of USD 4499/ton in April 2022 to only USD 2248/ton in May 2023. Since then, it has recovered steadily to USD 2500/ton.  Demand could struggle in 2024 as construction globally will likely struggle with high interest rates. But mine closures is a natural counter effect of low prices and will put a floor under prices.

Price outlook

SEB Commodities price outlook
Source: Historical values from Bloomberg, Price forecast by SEB


Bjarne Schieldrop
Cheif Commodities Analyst
SEB Commodity Research

Fortsätt läsa

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Analys

More from Venezuela and Iran means smaller pie for Saudi

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Production in Venezuela and Iran is on the rise and is set to rise further in the coming months and in 2024. Combined their production could grow by 0.8 m b/d YoY to 2024 (average year to average year). The IEA projected in its latest OMR (Oct-2023) that call-on-OPEC will fall to 28.3 m b/d in 2024, a decline of 0.5 m b/d. This combination would drive implied call-on-Saudi from 10.4 m b/d in 2023 to only 9.1 m b/d in 2024 and as low as 8.6 m b/d in Q1-24 if Saudi Arabia has to do all the heavy lifting alone. Wider core OPEC cooperation may be required.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The IEA is out in the news today projecting peak oil demand this decade with global demand standing at no more than 102 m b/d towards the end of this decade. If so it would imply a call-on-Non-OPEC of only 66.4 m b/d in 2028 assuming that OPEC in general will demand a market share of 30 m b/d + NGL of 5.6 m b/d. The IEA (Oct-23) projects non-OPEC production to average 68.8 m b/d in 2024. That’s already 2.4 m b/d more than what would be sustainable over time if global oil demand is set to peak later this decade. Oil producers in general cannot have a production growth strategy in a peak oil demand world.

The US has decided to lift sanctions towards Venezuela for six months (18 April) as a measure to tempt it to move towards more democratic processes. And if it does, then the lifting of sanctions could continue after the 6 months. A primary opposition election took place this weekend with lawmaker Maria Corina Machado currently holding 93% of the vote count. Venezuela will next year hold a presidential election but fair play seems unlikely with Maduro in charge. The lifting of sanctions allows Venezuela’s PdV to resume exports to all destinations. Bans on new, foreign investments in the oil and gas sector are also lifted though Russian entities and JV’s are still barred.

Venezuela produced 0.8 m b/d in September and indicates that it can lift production by 0.2 m b/d by year and with more rigs and wells by 0.5 m b/d to 1.3 m b/d in the medium term.

Oil production in Iran has been on a steady rise since its low-point of 2.0 m b/d in 2020. Last year it produced 2.5 m b/d. In September it produced 3.1 m b/d, but Iran’s oil minister says production now is at 3.3 m b/d. Iran’s rising production and exports is not about the US being more lenient in its enforcement of sanctions towards Iran. It is more about Iran finding better ways to circumvent them but even more importantly that China is importing more and more oil from Iran.

Production by Iran and Venezuela is recovering. YoY production from the two could rise by close to 0.8 m b/d in 2024. This will lead to a decline in call-on-Saudi oil. 

Oil production by Iran and Venezuela
Source: SEB graph and asessments, Blbrg data and news

The IEA estimated in its latest OMR report that call-on-OPEC will fall from 28.8 m b/d in 2023 to 28.3 m b/d in 2024. If all OPEC members except Saudi Arabia produces the same amount in 2024 as in 2023, then the need for Saudi Arabia’s oil (call-on-Saudi) will fall from a healthy 10.4 m b/d in 2023 to a still acceptable 9.9 m b/d in 2024. Its normal production is roughly 10 m b/d.

If however production by Iran and Venezuela rise by a combined 0.5 m b/d YoY in 2024, then call-on-Saudi will fall to 9.4 m b/d which is not so good but still manageable. But if Iran’s oil minister is correct when he says that its current production now is at 3.3 m b/d, then it is not far fetched to assume that Iran’s oil production may average maybe 3.4-3.5 m b/d in 2024. That would yield a YoY rise of 0.6 m b/d just for Iran. If we also assume that Venezuela manages to lift its production from 0.8 m b/d this year to 1.0 m b/d in 2024, then the combined growth from the two is closer to 0.8 m b/d. That would push call-on-Saudi down to only 9.1 m b/d which is not good at all. It would require Saudi Arabia to produce at its current production of 9.0 m b/d all through 2024.

The IEA further estimates that call-on-OPEC will average 27.7 m b/d in Q1-24. If we assume Iran @ 3.4 m b/d and Venezuela @ 1.0 m b/d then call-on-Saudi in Q1-24 will only be 8.6 m b/d. I.e. Saudi Arabia will have to cut production further to 8.6 m b/d in Q1-24. At that point Saudi Arabia will likely need or like other core OPEC members like Iraq, Kuwait and UAE as well as Russia to join in.

Implied call-on-Saudi. Call-on-OPEC is set to decline from 28.8 m b/d to 28.3 m b/d to 2024. If all OPEC members produced the same in 2024 as in 2023 then call-on-Saudi would fall by 0.5 m b/d to 9.9 m b/d. But if Venezuela and Iran increases their combined production by 0.8 m b/d YoY in 2024 then call-on-Saudi falls to 9.1 m b/d.

Implied call-on-Saudi.
Source: SEB graph and calculations, IEA data

If we look a little broader on this topic and also include Libya, Nigeria and Angola we see that this group of OPEC members produced 11.4 m b/d in 2010, 10.1 m b/d in 2017 and only 5.1 m b/d at the low-point in August 2020. The decline by these OPEC members has of course the other OPEC and OPEC+ members to stem the rising flood of US shale oil production. The production from this unfortunate group of OPEC-laggards is however now on the rise reaching 7.5 m b/d in September. With more from Iran and Venezuela it could rise to 8.0 m b/d in 2024. Production from Nigeria and Angola though still looks to be in gradual decline while Libya looks more sideways. So for the time being it is all about the revival of Iran and Venezuela.

The unfortunate OPEC-laggards had a production of 11.4 m b/d in 2010. But production then fell to only 5.1 m b/d in August 2020. It helped the rest of OPEC’s members to manage the huge increase in US shale oil production. Production from these countries are now on the rebound. Though Nigeria and Angola still seems to be in gradual decline.

Oil production of some OPEC countries
Source: SEB graph, Blbrg data

What everyone needs to be attentive to is that call-on-OPEC and even more importantly call-on-Saudi can only erode to a limit before Saudi/OPEC/Russia will have to take action. Especially if the forecast for needed oil from OPEC/Saudi for the nearest 2-3 years is in significant decline. Then they will have to take action in the sense that they stop defending the price and allows the price to fall sharply along with higher production. And yet again it is US shale oil producers who will have to take the brunt of the pain. They are the only oil producers in the world who can naturally and significantly reduce their production rather quickly. I.e. the US shale oil players will have to be punished into obedience, if possible, yet one more time.

We don’t think that it is any immediate risk for this to happen as US shale oil activity is slowing while global oil demand has rebounded following Covid-lockdowns. But one needs to keep a watch on projections for call-on-OPEC and call-on-Saudi stretching 1-2-3 years forward on a continuous basis. 

In its medium term oil market outlook, Oil2023, the IEA projected a fairly healthy development for call-on-OPEC to 2028. First bottoming out at 29.4 m b/d in 2024 before rising gradually to 30.6 m b/d in 2028. The basis for this was a slowing though steady rise in global oil demand to 105.7 m b/d in 2028 together with stagnant non-OPEC production due to muted capex spending over the past decade. But this projection has already been significantly dented and reduced in IEA’s latest OMR from October where call-on-OPEC for 2024 is projected at only 28.3 m b/d.

In a statement today the IEA projects that global oil demand will peak this decade and consume no more than 102 m b/d in the late 2020ies due to (in large part) rapid growth in EV sales. This would imply a call-on-OPEC of only 26.9 m b/d in 2028. It is not a viable path for OPEC to produce only 26.9 m b/d in 2028. Especially if production by Iran and Venezuela is set to revive. I.e. OPEC’s pie is shrinking while at the same time Iran and Venezuela is producing more. In this outlook something will have to give and it is not OPEC. 

One should here turn this on its head and assume that OPEC will produce 30 m b/d in 2028. Add OPEC NGLs of 5.6 m b/d and we get 35.6 m b/d. If global oil demand in 2028 stands at only 102 m b/d then call-on-Non-OPEC equates to 66.4 m b/d. That is 3.1 m b/d less than IEA’s non-OPEC production projection for 2028 of 69.5 m b/d but also higher than non-OPEC production projection of 68.8 m b/d (IEA, Oct-23) is already 2.4 m b/d too high versus what is a sustainable level.

What this of course naturally means is that oil producers in general cannot have production growth as a strategy in a peak-oil-demand-world with non-OPEC in 2024 already at 2.4 m b/d above its sustainable level.

The US is set to growth its hydrocarbon liquids by 0.5 m b/d YoY in 2024. But in a zero oil demand growth world that is way, way too much.

Call-on-OPEC
Fortsätt läsa

Populära